Obligatorisk Pride-flagging på offentlig sted – tross økende motstand

Når Likestillingsombudet vil pålegge skoler å heise Pride-flagget og straffe med tilsyn, er det et nytt eksempel på at tilsyns-Norge feier det lokale selvstyret av banen. I Ålesund regnet de ikke med at staten i praksis har gitt et påbud om at det skal flagges for Pride-ideologien.

Politikerne skal vokte seg for å foreta seg noe som kan oppfattes som om de er imot mangfold og likestilling. Da blir det bråk. Det ble et salig bråk i Ålesund kommune da skoledirektør Steven Hasseldal besluttet at Pride-flagget ikke skulle heises på skolene.

Fem siste ledere fra Magne Lerø

Grunnen var at flere foreldre har reagert på at Pride-ideologien skal presses på barn. Flere steder i landet er det en økende motstand mot Pride. I Oslo er det foreldre som sier de ikke vil at barna deres skal delta i Pride-tog.

Politikerne har stort sett støttet det Pride og organisasjonen Fri står for. Historisk sett har det handlet om at skeive skal ha samme rettigheter som folk flest. Det er retten til å elske den man vil som er kjernen i Pride-paraden og som flagget symboliserer. Pride har stått for likestilling og mangfold på seksualiteten og kjærlighetens område.

Den nye forståelsen av kjønn

I dag står Pride for noe mer. Pride-bevegelsen har vært i front for en ny forståelse av kjønn. De aviser at det kun finnes to kjønn. Det avgjørende er ikke biologi, men den kjønnsidentiteten den enkelte har. Enhver må kunne velge hvilket kjønn en er eller vil være, mann eller kvinne eller ingen av delene. I forlengelsen av dette følger retten til medikamentell behandling for å utvikle de kjønnsuttrykk en ønsker og velger.

Med Rosa kompetanse har denne forståelsen av kjønn fått innpass i skolen og på nettsteder som henvender seg til barn og unge.

Kjønnsdebatten er intens. Politikere har skygget unna. Den eneste som i flere år har stukket hodet fram, er Jenny Klinge (Sp). Hun provoserer med å hevde at det kun eksisterer to kjønn. Det går ikke an å bli et annet kjønn enn det kjønnet en er født med. Ferdig snakka.

I år har KrF tatt mot til seg, og hevder nå at den kjønnsforståelsen Rosa kompetanse står for, ikke skal få innpass i skolen.

Foreldre protesterer

Det er et økende antall foreldre som protestere mot den kjønnsideologien de mener Pride er fanebærere for. For dem handler det ikke lenger om at to menn eller to kvinner kan leve sammen og gifte seg. Poenget er at de ikke vil at skolen skal spre kjønnsforvirring blant barna deres.

Dette er bakteppet for at de vil nedtone Pride-fokuset i Ålesund ved ikke å heise Pride-flagget på skolene. Det har endt med at forbundet om å heise flagget er trukket tilbake. Skolene får finne ut av det selv.

Foreldre skal lage temmelig mye bråk dersom rektor bestemmer at Pride-flagget ikke skal heises. Men har rektor myndighet til det? Skal de heller stemme over det på lærerråd?

I Ålesund kommune skal de nå lage regler for flagging. Det kan de spare seg. Staten vil bestemme.

ANNONSE

Bjørn Erik Thon vil ha tilsyn

Likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon har sendt brev til Ålesund kommune det det heter at hele offentlig sektor i Norge skal arbeide aktivt, systematisk og målrettet for å fremme likestilling og hindre diskriminering.

– Vi stusser veldig over framgangsmåten til Ålesund kommune. De sier de arbeider med mangfold hele året, men vil ikke at skolene skal feire Pride. Det ligger en motsetning i dette og det er trist at Ålesund har gått denne veien, sier Thon.

Han vil gjennomføre et tilsyn med Ålesund kommune for å forvisse seg om at de arbeider for likestilling og mangfold slik de er pålagt.

Ordfører Håkon Lykkebø Strand (Frp) sa til mediene da flaggnekten ble kjent, at dette var en sak som lå inn under det kommunale selvstyret. Det holder ikke. Kommunen har fått klar beskjed om at de plikter å heise Pride-flagget over alt.

Det må settes grenser for hvilken makt et tilsyn skal ha. Om Pride-flagget skal heises på en skole, får skolen eller kommunen avgjøre. Hvis politikerne mener Pride-flagget skal heise over alt, får de innføre en offisiell flaggdag for Pride.

Bjørn Erik Thon har alt bestemt seg. Han trenger egentlig ikke et tilsyn. Han anser det alt for bevist at kommunen ikke lever opp til de lovbestemte krav til likestilling og mangfold. Tilsyn trenger ikke mer et vedtak om en naken flaggstang.

Nåde den skolen som ikke heiser Pride-flagget. Rektorer som vil seg selv så vondt, finnes neppe.