Befester sin posisjon som en av landets fremste historiefortellere

I romanen «De stjernekyndige» er det nok av dramatikk, og Vetle Lid Larssen lokker oss til å synes alt mulig rart vitenskapen den gang var opptatt av, er interessant.

­I artikkelserien «Bokhylla» tar Samtiden én bok ut av bokhylla, som skal leses på nytt, og vi setter tre nye bøker, som vi planlegger å lese, inn.

Inn i hylla

De stjernekyndige
Vetle Lid Larssen
Bonnier

Med De stjernekyndige befestet Vetle Lid Larssen sin posisjon blant landets fremste historiefortellere. Romanen baserer seg på en historisk hendelse, der kunnskap om datiden, astrologi, biologi og sjømannskap flyter i strie strømmer gjennom sidene. Her er det nok av dramatikk, og Vetle Lid Larssen lokker oss til å synes alt mulig rart vitenskapen den gang var opptatt av, er interessant.

Han er tett på historien i De stjernekyndige. I 1767 foretok de to ungarske astronomene Maximillian Hell og Janos Sajnovics og nordmannen Jens Finne Borchgrevink en reise med båt til Vardø for å observere den såkalte Venuspassasjen (Venus passerer foran solen) de visste ville inntreffe to år seinere. Da ville astronomene kunne beregne avstanden fra Jorden til solen.

Men de måtte kunne se solen. Vardø er ikke det stedet på jorden med flest soldøgn. Hell tar sjansen, gjennomfører en farefull reise, får bygget et observatorium og installert kikkertene sine. Det blir en dramatisk reise, det går på livet løs. De holder ut kulde og lidelse i vitenskapens navn. Det oppstår interne maktkamper. Mennesker viser sitt sanne vesen under vedvarende press. De tre kjemper både sammen og mot hverandre. De vil ha sin del av æren – og de går lengre for å sikre seg sin rettmessige plass i solen enn vitenskapsmenn flest.

ANNONSE

Ut av hylla

Kanseller meg hvis du kan
Danby Choi
Aschehoug

I boken Kanseller meg hvis du kan forteller Danby Choi om sin egen bakgrunn og hvordan han endte opp som landets mest «antiwoke» redaktør. Han skriver om en rekke av «woke»- sakene som har preget offentligheten de siste fem årene – saklig, men ikke uten meningsmessig snert.

ANNONSE

Verdt å slåss for
Trond Giske
J.M. Stenersen

Giskes bok minner på ingen måte om en tørr, akademisk avhandling. Giske er en historieforteller, en ideolog, en som med troverdighet kan hevde at han fortsatt brenner for sosialdemokratiets løsninger.
Han er kritisk til den politikken Ap fører i dag og tar til orde for kraftig kursomlegging for å berge sosialdemokratiets posisjon og idealer.

De likviderte. Historien om «rottearbeidet» under andre verdenskrig
Eivind Sæther
Bonnier

Sivile nordmenn ble likvidert av motstandsbevegelsen under krigen, men det har det blitt snakket lite om. I 2021 kom romanen Rottejegerne, skrevet av den berømte motstandsmannen Max Manus – om hva det kostet å utføre de aller skitneste jobbene under krigen.

Eivind Sæther forteller «alt» i boken De likviderte. Vi får et bilde av flere titalls «rotter», og av dem som ble bedt om å ta dem av dage. De fikk aldri noen takk for innsatsen.