Boikottsurr som rammer kulturlivet

Gåte fikk ikke bare sisteplassen i Grand Prix. Med sin påstand om at de holdt på å trekke seg til siste minutt, inntar de også bunnplassen når det gjelder troverdighet og forutsigbar opptreden.

Norge er raus med støtte til kulturlivet. Kulturfeltet kan egentlig ikke klage på at de får for lite støtte. Utfordringen framover blir å prioritere den støtten politikerne vil gi.

Når støtten er så pass høy, kanskje den snart når 1 prosent av nasjonalbudsjettet, skyldes det ikke bare at kultur skaper en rekke positive ringvirkninger. De har også sammenheng med at kultur ikke er politikk. Kultur forener på tross av meningsforskjeller.

Kulturelle ytringer kan provosere. Kulturelle aktører skal ikke være redd for å tråkke på tær og for at noen som sitter i posisjon, skal falle av stolen. Men kulturaktører bør ikke forsøke å opptre som en samlet politisk maktfaktor.

Det forståelig at reaksjonene på Israels krigføring i Gaza er sterke. Selvsagt må sentrale personer og aktører innen kulturlivet delta her. Det er legitimt å mene og aksjonere for at Norge skulle ha trukket seg fra Grand Prix-finalen.

Vibeke Fürst Haugen krystallklar.

Her var kringskastingssjef Vibeke Fürst Haugen krystallklar. Det er De europeiske kringkastingsunionen (CBU) som arrangerer Grand Prix. Israel er medlem. CBU- ledelse mener de ikke har et mandat for å utelukke et medlemsland. Ingen land boikotter årets festival. Ingen lands regjeringer har krevd at Israel skal utelukkes. Norge deltar som vi alltid har gjort. Ferdig snakka.

Det ble som ventet heftige demonstrasjoner utenfor hallen i Malmø og buing inne. Men det gikk bedre enn vi kunne frykte. Vi lar oss underholde selv i en spent atmosfære. Politi og arrangør hadde kontroll.

‘Men det ble en melodifestival i uroen og polariseringen tegn. Sangere og aktører bidro selv til å undergrave det Grand Prix skal være – er arrangement som forener på tvers av politiske skillelinjer og på tross av fiendskap land imellom.

Alessandra Mele

Fjorårets norske vinner, Alessandra Mele, skulle dele ut Norges jurystemmer under finalen lørdag. Hun trakk seg få timer før. NRKs kanalvert Ingvild Helljesen steppet inn på kort varsel.

Mele forklarte hvorfor hun trakk seg med i en melding på Instagram:

– Jeg har bestemt meg for å trekke meg. «United by music» er Eurovisions motto. Jeg driver med musikk for å bringe folk sammen, men akkurat nå er de ordene bare tomme ord. Det er et pågående folkemord som skjer. Jeg ber dere alle åpne øynene og hjertene deres. Fri Palestina.

Hun nærmer seg hykleriet ved å ri på Grand Prix-hesten og skaffe seg den oppmerksomheten det gir, for så i stige av hesten i siste sekund og få ny oppmerksomhet. 

Hun har vært kjent med oppfordringene til boikott i lang tid. Å skape dramatikk og bryte avtalen med NRK kort tid før hun skal utføre oppgaven, vitner ikke om ansvar, men om å utnytte en situasjon til egen fordel.

Stort bedre er ikke Gåtes gitarist, Magnus Børmark.

– Det å trekke seg var på blokken fram til siste sekund. Vi hadde etter hvert konstruktive samtaler med EBU. Ting ble akkurat bra nok til at det gikk an å gjennomføre, sier han til Aftenposten. Børmark hevder artistene ble tvunget inn i en politisk rolle, og opplevde at de ble brukt i en propagandamaskin

– Det virket som om det var ett sett med regler for Israel, et annet for resten. Det er noe feil når man opplever det. Artistene skal slippe å ha krisemøte med EBU, sier han.

Gåte har fått kritikk fra de som støtter Palestina i Gaza-krigen for at de ikke trakk seg fra å delta. De har fra første stund av vært klar over hva de har vært med på og deltatt med åpne øyne. De har ikke blitt tvunget inn i en politisk rolle.

Om de opplever å ha blitt brukt i en propagandamaskin, er det selvvalgt. Gåte har utnyttet de mulighetene deltagelse i Malmø ga. Børmark bør heller forklare hvorfor de valgte å delta, framfor å surre med hvorfor de vurderte å trekke seg sekundet før de skulle på scenen. Det er det ingen som tror på.

Neste år blir det Grand Prix i Sveits. Protestene mot Israel vil neppe ha forstummet. CBU vil ikke nekte Israel på delta. Det vil i praksis bety at de må kastes ut av kringskastingsunionen. Det betyr at artister som ikke vil delta dersom Israel er med, får la være å melde seg på.

Artister må være å stole på. De bør ikke delte i et boikott-spill der de førsøker å ri to hester – å være med der det skjer og være på lag med de som protesterer.

Skal det boikottes, krever det en viss ryddighet. Aktører i kulturfeltet er ikke tjent med å skape mer uro og øke polariseringen i samfunnet.