Deichman i sneglefart – 11 måneder på klagebehandling

Deichman Bjørvika i Oslo brukte 11 måneder for å ta stilling til om de skal opprettholde et vedtak om å utestenge et forlag fra å låne et møterom.

Det nystartede forlaget Legatum Publishing fikk først ja fra Deichman i Oslo til å leie et rom for et lukket møte i forbindelse med utgivelsen av boken «Dere skal ikke erstatte oss» av franskmannen Renaud Camus. Flere vil betegne ham som høyreekstrem og en fascist. Han er sterkt kritisk til dagens innvandringspolitikk og opphavsmann til begrepet «den store utskiftningen», som framstiller innvandrerbefolkninger som erobrere av den europeiske kulturen, med blant annet terrorisme og høye fødselstall.

Det ble protester. Biblioteksjef i Oslo, Knut Skansen, sa til NRK at han ikke kunne nekte utlån av møterommet fordi, som han sa: «Det er organisasjonsfrihet og ytringsfrihet i Norge, og det betyr at man kan bruke biblioteket til ulik aktivitet. Jeg kan ikke, ut ifra Grunnloven, bedrive forhåndssensur.»

På spørsmål fra mediene opplyste Oslo politidistrikt at de ville sette inn sikkerhetstiltak hvis det ble nødvendig.

Dagen etter gjorde Skansen helomvending. Grunnen var at han fryktet det ville bli for mye uro rundt biblioteket med demonstrasjoner og politiet til stede. Han var opptatt av at biblioteket skal være åpent tilgjengelig for alle.

Han møtte kritikk for å gi etter for press og kaste prinsippene sine på sjøen fordi han ikke vil ha bråk.

Legatum kunne si seg fornøyd med all oppmerksomheten forlaget fikk. De fant seg et annet lokale hvor de kunne lansere boken.

Dette ble en stor sak for et år siden. I NRK var det seks journalister som hadde byline på artikkelen de skrev. Boken har vi ikke hørt så mye om siden den tid.

Legatum anket selvsagt saken. Etter 191 dagers saksbehandlingstid på klagen, fikk de svar. Biblioteket opprettholdt avslaget. Det er slik i offentlig sektor et etaten behandler først en klage. Deretter er det mulig å anke til neste instans. Legatum gjorde det. Her kom svaret etter 133 dager.

Boken er for lengst gitt ut. Legatum har fulgt opp saken fordi den er prinsipiell. De vurderer å ta saken videre til Silvilombudet.