Domstolsreformen: Unngikk reversering, feirer med kake

Sorenskriver Odd Magne Gjerde kan legge reverseringstrusselen bort. Romerike og Glåmdal tingrett blir ikke reversert

Mandag fikk Romerike og Glåmdal tingrett med hovedsete i Lillestrøm besøk av justisminister Emilie Enger Mehl (Sp), med NRK på slep. Her slapp hun nyheten om hvilke fem tingretter som blir reversert.

Legger bort trusselen

Sorenskriver Odd Magne Gjerde leder Romerike og Glåmdal tingrett, resultatet av sammenslåingen av Øvre Romerike tingrett, Nedre Romerike tingrett og Glåmdal tingrett.

Frykter domstolene reverseres på utdatert grunnlag

– Vi er meget godt fornøyde med at vi slipper å bli reversert. Det gjør at vi får anledning til å videreføre det gode arbeidet som er gjort etter sammenslåingen. På torsdag blir det kake på alle tre rettsstedene – Lillestrøm, Eidsvoll og Kongsvinger – for å markere at vi kan legge reverseringstrusselen bak oss, sier Gjerde til Dagens Perspektiv.

Han syns også det er «mye bra i regjeringens pakke», og trekker fram mer midler til digitalisering og opprustning av tinghus/inngåelse av nye leieavtaler.

Lang vei mot avklaring

Våren 2021 ble antall tingretter redusert fra 60 til 23 og antall jordskifteretter fra 34 til 19 – et resultat av Solberg-regjeringens domstolsreform. Støre-regjeringen lovte å reversere reformen, altså gjenopprette 37 tingretter. Senterpartiet må nøye seg med fem.

– Mitt hovedbudskap er at sammenslåingen har vært meget vellykket og at det vil være et stort feilskjær om vi blir reversert, sa Gjerde til Dagens Perspektiv i februar i år.

Høringen ble avsluttet våren 2022, og det kom over 450 høringssvar, et samlet fagmiljø var mot reversering. Nå er altså avgjørelsen tatt.

ANNONSE

Torsdag blir det kake for å markere at vi kan legge reverseringstrusselen bak oss

Sorenskriver Odd Magne Gjerde

Dette blir endret

Ifølge NRK legges det 166 millioner kroner på bordet for blant annet å styrke domstolene, Spesialenheten for politisaker, Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker og rettshjelpsordningen.

Samtidig gjøres det strukturelle grep i revidert nasjonalbudsjett: Blant disse de fem tingrettene som gjenopprettes. Regjeringen foreslår også å lovfeste alle rettsstedene, slik at fremtidige endringer i domstolsstrukturen vil kreve flertall i Stortinget.

I dokumentet «Rettssikkerhetsløftet», bekrefter justisministeren opprettelsen av fem nye tingretter:

  • Møre og Romsdal tingrett deles opp, til Kristiansund/Molde og Volda/Ålesund.
  • Hordaland tingrett deles opp, til Bergen tingrett og Hardanger tingrett.
  • Telemark tingrett deles opp, til Skien og Notodden/Vågslid.
  • Vestre Innlandet tingrett deles opp, til Lillehammer/Vågå og Fagernes/Gjøvik.
  • Det siste grepet er en slags nyvinning: Nesbyen tas ut fra Buskerud tingrett. Det samme skjer med Hønefoss i Ringerike, Asker og Bærum tingrett. Disse to rettsstedene slås sammen til en ny tingrett.

Reaksjonene fra de berørte kom kjapt: Flere berømte domstolsledere er sterkt uenig i forslaget, og ønsker at dagens 23 tingretter får stå uendret, skriver NRK.

Sorenskrivere i tingrettene Buskerud, Hordaland, Møre og Romsdal, Ringerike, Asker og Bærum, Telemark og Vestre Innlandet akter nå å sende et brev til Stortinget.

– Vi mener at dette er et dårlig forslag som ikke bør følges opp, heter det i brevet.

Hoderisting i opposisjonen

Magne Lerø: Regjeringens feilslåtte reverseringsiver

Responsen fra opposisjonen på Stortinget har ikke latt vente på seg. Her er et utvalg:

– Kriminaliteten skyter i været mens de sitter og ser på, samtidig som de bruker tid, penger og energi på å åpne domstoler alle faginstanser er imot, sier justispolitisk talsperson Ingunn Foss (H) til NTB.

– Denne regjeringen er en vandrende katastrofe for rettssikkerheten. Domstolsreformen har bedret rettssikkerheten, fått ned saksbehandlingstid og skapt sterkere juridiske fagmiljøer, sier Ingvild Wetrhus Thorsvik fra Venstre til NTB.

– Vi står i en krise i justissektoren med altfor få politifolk, og så er regjeringen opptatt av å opprette tingretter som ingen faglige myndigheter har bedt om, sier justiskomiteens leder Helge André Njåstad til NRK.

DO