Dropp avpublisering av Gjert Ingebrigtsen

NRKs tv-serie «Team Ingebrigtsen» er selvsagt belastende for barna som hevder de er blitt mishandlet av sin far. Men det er ingen grunn for NRK til å avpublisere serien.

Magne Lerø

Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen, som representerer fem av barna til Gjert Ingebrigtsen, har sendt en e-post til NRK der hun hevder den populære serien er belastende for barna og at den ikke gir et riktig bilde av familiesituasjonen. De ber om at serien blir avpublisert.

I dag ville ingen funnet på å lage en slik «Team Ingebrigtsen». Det er ikke et argument for å ikke stå ved det som er publisert.

Fem siste ledere fra Magne Lerø

Så langt har ikke NRK sett som naturlig å avpublisere serien. Nå sier programdirektør Petter Wallace i NRK til Vårt Land at de vil vurdere å avpublisere.

Bakgrunnen er at Gjert Ingebrigtsen er tiltalt for mishandling av ett av barna sine. Han erkjenner ikke straffskyld.

De tre Ingebrigtsen-brødrene hevder at også de er blitt utsatt for vold og trusler. Dette har påtalemyndigheten ikke tatt ut tiltale for. Begrunnelsen er bevisets stilling eller at de ligger for langt tilbake i tid. Brødrene har klaget på henleggelsen.

Det er Zacapa Film som har produsert serien for NRK. Det har i det siste kommet fram at de ble gjort oppmerksom på at ikke alt var som det burde være i familien og at de måtte vise varsomhet knyttet til hun som påtalemyndighetene mener er utsatt for overgrep.

Reaksjoner i ettertid

Det er en hovedregel i mediene at saker som er publisert ikke avpubliseres fordi noen reagerer i ettertid. Hvis det er dreier seg om påviselige feil, er det noe annet. Det som publiseres, skal være sant. Feil skal rettes opp.

De fem sesongene om «Team Ingebrigtsen» er ikke usanne eller feilaktige, men de vil oppfattes på en annen måte etter at Gjert Ingebrigtsen er blitt anklaget og tiltalt for mishandling. Det gir ikke grunnlag for avpublisering. Det er mye vi ser annerledes på i dag enn for få år siden.

Det var noe som skurret i serien. Slik ble det med en ledelsesvinkel vurdert på lederplass i Dagens Perspektiv:

«Trener og syvbarnsfar Gjert Ingebrigtsen sier han må være en diktator for at barna han trener skal prestere i verdensklasse. Jernhånd er det eneste som duger hvis en vil oppnå suksess.

I tv-serien har vi sett Gjert Ingebrigtsen som en kontrollfreak av verste sort. Det er ikke grenser for hva han blander seg bort i hvis han mener det på en eller annen måte kan innvirke på barnas trening og prestasjoner. Gjør de ikke som han sier, sparer han ikke på kruttet. Der Gjert er, suser klare beskjeder gjennom luften. Han kan være hensynsløs i sine tilbakemeldinger. Han sier alltid det han mener, kvast og kontant. Sannheten, slik han oppfatter den, får de tåle. Det er gjennom å erkjenne det som er sant, innse hvor en er, ta konsekvensen av hva som skal til for å nå toppen. Slik driver Ingebrigtsen på – og resultatene lar ikke vente på seg», skrev jeg i en lederartikkel etter å ha sett flere episoder.

Ingebrigtsens resultater som trener er imponerende, men hans diktatoriske og dominerende lederstil fungerer ikke i dag. Ingebrigtsen er et unntak –på sett og vis barna også, som år etter år orket en far som opptrådte som han gjorde.

Flertallet i familien Ingebrigtsen har valgt å flytte konflikten ut i offentligheten. Om det var et klokt valg, er det umulig for utenforstående å ha en mening om. Flertallet fant det nødvendig å ta oppgjøret med faren i full offentlighet.

De opplever selvsagt sitasjonen som belastende. Men det kan ikke være avgjørende for NRK. Denne serien har fortsatt offentlig interesse. Med den kjennskapen vi har i dag, kan vi se serien med andre øyne.

NRK avpubliserte «Ingen elsker Bamsegutt» fordi de valgte å ikke ta med at «Bamsegutt» for 31 år siden ble dømt til 6 måneders betinget fengsel for seksuallovbrudd mot 6 barn». NRK hadde vurdert dette nøye, men de ombestemte seg etter reaksjoner blant annet fra noen av de som opplevde overgrepet.

NRK – stå fast

NRK burde holdt fast på sin beslutning. Belastninger med røtter 31 år tilbake i tid, kan være reelle nok, men det må voksne mennesker kunne leve med. Det holder ikke som begrunnelse for at NRK skal avpublisere.

Hvis NRK legger belastninger og reaksjoner til grunn for avpublisering, ryker også «Team Ingebrigtsen». Men i det lengste vil vi tro at NRK holder fast på sine beslutninger om publisering. Er det en feil i et av programmene, må det rettes opp. Det er noen annet å slette en populær serie fordi de serien handler om, opplever den belastende.

I dag ville ingen funnet på å lage en slik «Team Ingebrigtsen». Det er ikke et argument for å ikke stå ved det som er publisert.