Habilitetsfokuset driver politikken inn i formalisme

Habilitetsfokuset driver politikken inn i formalisme

En god ting kan ikke gjøres for ofte, heter det. Slik er det ikke alltid. Det gode kan bli det bestes fiende, heter det også. Det er i ferd med å skje når det gjelder habilitet. Denne gangen gjelder det Jonas Gahr Støre. Vi er i ferd må å gjøre habilitet til en øvelse i formalisme.

 Blir en statsråd inhabil, blir hele departementet det. Skulle statsministeren bli inhabil, skulle en tro hele regjeringen ble det. Men så gale er det ikke. Det er også en del fornuft i systemet.

Sammen med landbruksminister og finansminister fra Senterpartiet frontet statsminister Jonas Gahr Støre nyheten fra regjeringen om at staten hadde kjøpt Meraker Brug høsten 2022, skriver Dagens Næringsliv (DN). Det var de to stiftelsene Stiftelsen Hans Rasmus Astrup og Stiftelsen Thomas Fearnley, Heddy og Nils Astrup som solgte. De sopte inn hele 2,65 milliarder, det dobbelte av det gården og den store eiendommen er verd, hevder eksperter. Regjeringen har fått pepper fra opposisjonene.

Vennen Knut Brundtland

Det er ikke problemet i denne sammenhengen. Det er Jonas Gahr Støre som er problemet. Hans gode venn, Knut Brundtland, er styreleder i Astrup Fearnley-museet i Oslo. Det er de som etter hvert skal få pengene fra salget. Hensikten med salget er å «bygge opp kapitalbase for å understøtte driften av museet, kjøpe ny kunst fortløpende og sikre museet for evig tid», sa styreleder Richard Arnesen i Stiftelsen Hans Rasmus Astrup til DN i juni 2022.

Knut Brundtland visste ikke om salget og har ikke deltatt i en diskusjon om forvaltningen av midlene. Brundtland og Støre har kjent hverandre fra guttedagene. Brundtland var Støres forlover og Støre har omtalt ham som en av sine beste venner.

Det er liten tvil om at Støre ville blitt inhabil om det var snakk om å utnevne Brundtland til et oppdrag eller å fatte et vedtak han ville hatt direkte nytte av. Det er et hav av forskjell på det eller om staten kjøper en eiendom som vil sikre inntekter til et museum Brundtland er styreleder for.

Jonas Gahr Støre så ingen grunn til å vurdere sin habilitet. Dette var ikke en sak han var involvert i. Slik lyder svaret fra Statsministerens kontor (SMK): «Det ble ikke gjort noen habilitetsvurdering for statsministeren i forbindelse med kjøpet av Meraker Brug. Eiendommen ble kjøpt av Stiftelsen Hans Rasmus Astrup og Stiftelsen Thomas Fearnley, Heddy og Nils Astrup. Statsministeren hadde ingen relasjoner knyttet til disse selgerne som gjorde at en habilitetsvurdering var nødvendig».

Med belte og bukseseler

Det er selvsagt mulig å bruke både belte og bukseseler. Da er en trygg. Det er omtrent slik Venstres mann i kontrollkomiteen, Grunde Almeland (V) tenker. Han sier han ikke har forutsetningene for å si at Støre har vært inhabil, men mener Støre burde bedt om en habilitetsvurdering fordi det dreier seg om « et ekstraordinært milliardbeløp».

Professor og instituttleder for rettsvitenskap og styring på BI, Morten Kinander, mener også Støre burde bedt om en habilitetsvurdering.

Politikerne og medienes store appetitt på hablitetssaker er i ferd med å føre oss inn formalismen. Selvsagt kunne Støre bedt om en habilitetsvurdering. Det ville tatt ham to minutter. Men skal lovavdelingen vurdere en sak, må det være noe å vurdere. En må kunne se for seg et mulig problem. Er tanken den at Støre kan ha hatt en interesse av at staten skulle betale ekstra mye for Meråker bruk og eiendom slik at stiftelsene kunne gi mer penger til kunstmuseet der Brundtland er styreleder? Eller er tanken den at siden stiftelsene som står bak museet kan øke styrehonorarene når de får 2,6 milliarder inn på konto?’

ANNONSE

Et konspiratorisk hode 

Man må ha anlegg for avansert spekulasjon og et konspiratorisk hode for å få dette til å handle om brudd på habilitetsreglene. 

Den spikeren som DN her leverer, klarer de neppe å få Stortinget med til å koke suppe på. Grunde Almeland nevner at da kontrollkomiteen behandlet Erna Solbergs habilitessak, pekte de på at det stilles særlige krav til en statsminister. Slik bør det være, men i rimelighetens navn må det kunne sies at om Solberg skal betegnes som en habilitetsskurk, plasserer Støre seg nærmere en engel.