Heller mer til institusjonene enn økt kunstnerstøtte

Kvalitet blir et mer kontroversielt kriterium når behovet for støtte øker, men uten at ordningene tilføres mer midler.

Når krybben er tom bites som kjent hestene. Det er det som er i ferd med å skje i forfatterens verden. Den norske Forfatterforening motsetter seg at Forfatteforbundet skal få medlemmer i komiteen som deler ut Statens kunstnerstipend.

Begrunnelsen er at Forfatterforbundet ikke stiller kvalitetskrav til de som skal tas opp som medlemmer. Når de skal være med å dele ut stipender, er det en frykt for at kvalitet ikke lenger blir det utslagsgivende kriterium for hvem som skal få støtte.

Det er imidlertid ikke meningen at kriteriene skal endres. Komiteen skal heller ikke se hen til hvilke foreninger forfattere som søker støtte er medlem av. Men det kan likevel bli slik i praksis. Foreninger sørger for sine.

Styret i Forfatterforeningen har akseptert at Forfatterforbundet blir representert i komiteen. De har forstått hvilken vei vinden blåser og ser seg ikke tjent med å kjempe en kamp de vet de vil tape.

Statssekretær Even Aleksander Hagen sier til Samtiden at det er naturlig at det vurderes å la Forfatterforbundet bli representert. I klart språk betyr det at saken er avgjort.

En av de om lag 70 forfatterne som har advart mot fall i kvalitet, er Ole Robert Sunde. Han sier til Klassekampen at han har tapt 10.000 kroner etter at Forfatterforbundet fikk penger fra staten.

Han er ikke imot at Forfatterforbundets medlemmer får støtte. Men da må potten som skal fordeles, bli større.

Det kommer ikke til å skje. Det blir ikke mer penger over statsbudsjettet til kultur framover. Kulturminister Lubna Jaffery må prioritere hardere.

Anette Trettbergstuen var tidlig ute med å dele ut flere stipender. Det som skjer i 2024 er at flere kulturinstitusjoner, ikke minst teatre, må kutte både i aktivitet og antall ansatte. Det blir færre oppdrag for de som satser på å leve av teaterkunst.

Hvis basisaktiviteten bygges ned, må Jaffery stille seg spørsmål om vi har for mange kunstnere.

Det åpner seg muligheter for støtte om en blir regnet som kunstner. Ved årsskiftet ba Norsk Faglitterære Forfatterforening om at sakprosaforfattere også måtte bli regnet som kunstnere.

Å skrive førsteklasses faglitteratur kan være like mye kunst som å skrive en roman, mener de.

Det er 23 stipendkomiteer som sorterer under Kulturdirektoratet som fordeler de statlige kunstnerstipendene til sine grupperinger. Det finnes en komité for interiørarkitekter, en for populærkomponister og en for kostymedesignere. Ingen glemt.

Det spørs om en ikke heller skulle gått motsatt vei – prioritert hardere, kuttet ned på antallet statlige stipender og grupperinger og sørget for bedre vilkår for de kunstgruppene som betyr mest for publikum og ulike kulturaktører.

Det bør være en statlig oppgave å sørge for kunstinstitusjoner som publikum oppsøker. Det er en ikke- statlig oppgave å sørge for at flest mulig kan leve som kunstnere.