Krever omgjøring av henleggelsen av Nygaard-saken

Statsadvokaten i Oslo vil gjøre seg ferdig med attentatet mot William Nygaard for 31 år siden ved å henlegge saken. Det er forståelig at flere protesterer.

Flere norske og internasjonale organisasjoner protesterer mot at statsadvokaten i Oslo har henlagt drapsforsøket på daværende forlagssjef i Aschehoug, William Nygaard, som skjedde utenfor hans hjem for 31 år siden. De ber om at Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud vedtar en gjenopptakelse av etterforskningen.

Bakgrunnen for attentatet var utgivelsen av Sataniske vers av Salman Rushdie. Det førte til en fatwa utstedt av Irans åndelige leder. Rushdie og hans medhjelpere skulle drepes for å ha krenket islam.

Etterforskningen av attentatet ble henlagt i 2007. Begrunnelsen den gang var at det forelå manglende opplysninger om gjerningspersonene. Riksadvokaten grep inn og beordret etterforskningen gjenopptatt sommeren 2009.

Seinere har to personer blitt knyttet til attentatet. De befinner seg sannsynligvis i Iran eller Libanon. Disse landene har ikke Norge er politisamarbeid med. De som nå kritiserer henleggelsen, mener norsk politi ikke har gjort nok for å spore opp disse personene.

Politiet har blitt kritisert for feilslått og manglende etterforsking siden attentatet skjedde.  Det er andre enn politiet som har engasjert seg for å belyse saken. Journalist og forfatter Odd Isungset har skrevet tre bøker om saken. 

Aschehoug forlag har naturlig nok vært sterke engasjert fra første dag av og er blant dem som krever at Riksadvokaten igjen griper inn.

I et brev som nåværende konsernsjef Mads Nygaard har sendt til Riksadvokaten, heter det at arbeidet til Kripos preges av alvorlig svikt og reiser spørsmål ved om politiet har hatt reell evne og vilje til å oppklare saken.

– Dersom henleggelsen blir stående, vil vi kunne komme i den absurde situasjon at de to ikke vil kunne stilles til ansvar dersom nøkkelpersoner som kjenner enkelthetene i planlegging og gjennomføring av attentatet står frem og forteller sannheten om hva som har skjedd, skriver Nygaard.

Han mener det er utålelig og uforståelig at attentatsaken legges vekk av Oslo statsadvokatembeter. Henleggelsen betegnes som en fallitterklæring overfor ekstremistiske krefter som ikke viker tilbake for å utøve statsterrorisme på norsk territorium.

Aschehoug har utlovet en dusør til den som kan gi opplysninger som fører til oppklaring av saken. Denne dusøren står fremdeles ved lag.