Slutt å klage – Bodø 2024 er ikke underfinansiert, men «overambisjonert»

KOMMENTAR | Bodø 2024 er ikke underfinansiert. De er «overambisjonert». Normalen for tiden er at det må kuttes i aktiviteter innen kulturfeltet fordi bevilgningene ikke strekker til.

­

Klassekampen skriver i dag om et av de mindre problemene i norsk kulturliv for tiden. Bodø 2024, markeringen av Bodø som kulturhovedstad, må avlyse deler av det omfattende programmet på grunn av pengemangel.

– Vi er per definisjon underfinansiert, sier André Wallann Larsen, direktør for Bodø 2024.

Det er ikke problemet. Problemet er at de er «overambisjonert». Er det noe kulturlivet har tatt inn over seg de siste årene, er det at aktivitet må tilpasses inntektene. Vi kan lage en rekke fra Oslo til Bodø av kulturledere som mener de er underfinansiert.

Underfinansiering er den nye normalen. Bevilgningene holder ikke takt med kostnadsøkningen. Den tid er forbi der kulturinstitusjoner får de det de ber om eller med rimelighet kan forvente

Underfinansiering er den nye normalen. Bevilgningene holder ikke takt med kostnadsøkningen. Den tid er forbi der kulturinstitusjoner får de det de ber om eller med rimelighet kan forvente.

Det kan fort bli verre, for regjeringen er opptatt av flere faste stillinger og bedre vilkår for frilansere og alle medvirkende. Det fører til dyrere drift, men ikke til økte bevilgninger.

Mange må kutte om de ikke skaffer seg flere sponsorer eller får flere publikummere. Bodø 2024 hører til i den store flokken som strever med manglende inntekter.

Hundrevis av kulturarrangementer

3. februar er åpningsdagen for Bodø 2024 – markeringen av Bodø som en av tre europeiske kulturhovedsteder utnevnt av EU. I løpet av året skal det arrangeres hundrevis av kunst- og kulturarrangementer i Bodø og i regionen rundt.

Budsjettet er på 308,5 millioner kroner. De mangler 13,6 millioner.

De har fått 100 millioner fra staten, 50 millioner fra Bodø kommune og 50 millioner fra Nordland fylkeskommune. EU, private sponsorer og egne inntekter beløper seg til 108,5 millioner kroner.

I fjor søkte de Kulturdepartementet om å få kompensasjon for økt prisstigning. Svaret ble nei.

Larsen sier de skal søke igjen og viser til at prisene stiger fortsatt mer enn forventet. Han må belage seg på et nytt nei

Larsen sier de skal søke igjen og viser til at prisene stiger fortsatt mer enn forventet. Han må belage seg på et nytt nei.

Statssekretær Even Aleksander Hagen skriver i e-post at Stortinget har besluttet at staten skulle dekke en tredel av budsjettet – 100 millioner kroner.

– Vi mener at en samlet ramme på 300 millioner kroner bør legge til rette for en meget god gjennomføring av kulturhovedstadsåret i Bodø, til glede for et bredt publikum i Norge, skriver Hagen.

Det har han rett i. Om det ender med at Bodø 2024 må kutte noen av de hundrevis av arrangementene, er det ingen krise. De fleste teatrene i landet er i en verre situasjon.

Ta fram øksa

For Larsen er det bare å ta fram øksa, eller jobbe til krampa tar dem for å øke inntektene.

Bad Ischl i Østerrike og Tartu i Estland er også kulturhovedsteder i år. I Tartu får de 25 millioner mer fra det offentlige enn Bodø. Bad Ischl i Østerrike får rundt 277 millioner i offentlige midler.

Å sammenlikne byer på denne måten gjør neppe innrykk på politikerne. Bodø 2024 bør slutte å sutre og være fornøyd med den støtten de har fått. Det blir mye god kultur for 300 millioner kroner

Å sammenlikne byer på denne måten gjør neppe innrykk på politikerne. Bodø 2024 bør slutte å sutre og være fornøyd med den støtten de har fått. Det blir mye god kultur for 300 millioner kroner.

Det er Nordland fylkeskommune og Bodø kommune som er står som eiere av Bodø 2024. Det betyr at de må plukke opp regninger som Bodø 2024 ikke klarer å betale. De kan ikke la dem gå konkurs.

For at det ikke skal skje, må kultursjefene i fylket og kommunen sørge for at André Wallann Larsen bedriver økonomistyring etter beste merke og at de har en plan for hva de vil kutte i andre halvår om budsjettene for første halvår ikke holdes.

KULTURBRANSJEN SYNSPUNKT