Tafatt Ap mot private helseforsikringer

Jan Christian Vestre og Jonas Gahr Støre er systemets menn. Det er fint lite de kan eller vil gjøre for å forhindre at det tegnes private helseforsikringer.

Når medier og opposisjonen forsøker å gjøre det til en viktig sak at Jan Christian Vestre i 2018, da han ledet familiebedriften, tegnet en privat helseforsikring for sine ansatte, viser det et forfall i den politiske debatten.

Han vil satse på gulrøtter framfor pisk, sier han.

I 2018 hadde Vestre ingen planer om å bli statsråd. Han var bedriftsleder. Ansatte, organisert i LO, ønsket at bedriften skulle tegne en helseforsikring for de ansatte. Som bedriftsleder så ikke Vestre noe problem i det.

Når Vestre blir statsråd, forplikter han seg til Hurdalsplattformen og Aps program. Hva han foretok seg i 2018, er temmelig uinteressant.

Journalister bør være så pass oppegående at de forstår at dette ikke har et fnugg med forholdet mellom liv og lære å gjøre. Skulle Vestre sagt nei til å bli helseminister fordi han tegnet en helseforsikring for sine ansatte i 2018?

Sylvi Listhaug

Journalisten som spurte om Støre spurte om dette før han ble utnevnt, befinner seg temmelig langt ute på jordet. Hadde Vestre i dag tegnet en privat helseforsikring for seg selv, hadde det vært en sak å sette tennene i.

Fem siste ledere fra Magne Lerø

Mediene og Frp-leder Sylvi Listhaug får koke så mye suppe de vil på denne spikeren. Dette bryr ikke folk seg om.

At helseforsikringer har vokst fra om lag 100.000 for 15 år siden til 800.000 i dag, er et problem for flere politiske partier. Det betyr i praksis at vi har fått et todelt helsevesen. Den som har helseforsikring, kommer normalt raskere til behandling enn den som ikke har.

Forsikringsselskapene har gode selgere. De selger på frykt for at folk skal være syke lenge før de får behandling.

De fleste som får behandling med utgangspunkt i en forsikring, får fysioterapi. Deretter følger psykologisk hjelp. Vi har for få psykologer og fysioterapeuter som har avtale med det offentlige og som dermed kan tilby lave egenandeler.

Når køene for behandling vokser, styrkes argumentene for å tegne en helseforsikring som gjør at ventetiden kortes ned.

Jan Christian Vestre sier han vil sørge for at behovet for helseforsikringer reduseres fordi ventetidene skal gå ned. Han vil ha en offentlig helsetjeneste som gjør at behovet for helseforsikringer forsvinner som dugg for solen. Det er det han vil jobbe for, sier han.

Det er bare å si lykke til. Alle kan heie på ham. Klarer han det, blir det premie.

Hurdalsplattformen

I Hurdalsplattformen rasler regjeringen med at det skal legges en avgift på helseforsikringer. Det er Trygve Slagsvold Vedum som sitter i førersetet for avgifter. Han har hatt tre år på seg til å innføre en slik ordning. Sannsynligvis har byråkratene hans sagt at det vil ikke bety all verden om det blir litt dyrere. For statskassen er det småpenger.

Det regjeringen kunne gjort, var å gi beskjed til offentlig eide selskaper som Flytoget, Innovasjon Norge og Statkraft om at de skal skrote ordningen de har med helseforsikring.

Vestre kvier seg for den slags inngripen. Det bryter med systemet. Det skal være frihet under ansvar i offentlig sektor. Han vil satse på gulrøtter framfor pisk, sier han.

Skal helsekøene bli kortere, må bevilgningene til sykehusene økes betraktelig – og sykehusene må få tak i flere ansatte. Vestre vil ikke få alle de gulrøttene – milliardene –som trengs for å få tatt knekken på private helseforsikringer.