Stikkordarkiv: Adecco

Offentlige lovbrudd

Skal vi tro yngre leger, får de en langt dårligere behandling i offentlige sykehus enn ansatte får i Adecco. Problemet er at den slags erfaringer ikke passer inn når det nå skal kriges mot vikarbyråer og private omsorgstilbud.

Leger sliter med å få fast jobb. De presses og trues til lange vakter og overtid uten betaling. Er det Adecco som på ferde igjen? Eller et annen suspekt privat utleiebyrå? Nei da. Det er i de offentlige sykehusene dette skjer. Det er Yngre legers forening som hevder dette i Dagsavisen i dag. Fortsett å lese Offentlige lovbrudd

Flåthens strutseopptreden

Roar Flåthen og Sykepleierforbundet lukker øynene i sin intense interessekamp. Når Arbeidsmiljøloven skal følges til punkt og prikke og vikarbruk avskaffes, kommer det til å gå ut over syke og eldre,

I NRKs Politisk Kvarter i dag forlanger LO-leder Roar Flåthen at stat og kommune slutter med å leie in vikarer. De skal ansette så mange medarbeidere som de trenger. Ferdig med et. Å leie inn en vikar, skal være et unntak, ikke noe en skal basere seg på. Ifølge Flåthen driver nemlig vikarbransjen med sosial dumping. Og når det offentlige leier inn vikarer eller setter bort drift av offentlige omsorgsoppgaver, forsvinner det offentlige midler i fortjeneste. Denne fortjenesten burde heller vært brukt til omsorgsoppgaver.

Slik er Roar Flåthens enkle drømmeverden. Istedenfor å ta virkeligheten inn over seg, borrer han som strutsen hodet dypt ned i sanden.

Like ille i det offentlige

Det Flåthen kaller sosial dumping, ser ut til å være like utbredt i offentlig sektor. Jan Tore Sanner minner i et innlegg i Dagens Næringsliv i dag om at vikarer i Trondheim kommune ifølge Fagforbundet har jobbet 400 timer på en måned. I Arbeiderpartistyrte Hammerfest kommune har 21 ansatte jobbet 9464 overtidstimer. I fjor ble det meldt om mer enn 10 000 brudd på overtidsreglene ved Ahus. Dagbladet skriver i dag om innleide sykepleiere som jobber 16 timers vakter ved intensivavdelingen på Rikshospitalet.

Dagsavisen skriver i dag at det er fast ansatte som har jobbet doble vakter ved Ammerudlunden sykehjem som Adecco nå har mistet driftsavtalen for. De ansatte har fått jobbet så mye som de har ønsket. De fleste ser ut til å ha vært fornøyd med det. I Dagens Næringsliv i dag står to hjelpepleiere fra Sverige fram og sier de helt vil jobbe dobbelt når de er her. De bor i Sverige og pendler til Norge for å jobbe. De er lite interessert i å bli sittende og tvinne tommeltotter når det nå skal ryddes opp i overtidsbruken ved Bøn sykehjem som Incita driver.

Roar Flåthens løsning er å la det offentlige drive alle institusjoner, kun basere seg på fast ansatte og la alle gå på offentlig tarifflønn. Nytt av året er også kravet om at alle som ønsker å jobbe hel stilling skal sikres rett til det. Det må også legges inn i Flåthens modell. Fagforbundet, Unio og Norsk Sykepleierforbund ser ut til å legge seg på samme linje. Har Flåthen med følge ikke kommet på den tanke at den store bruken av innleid arbeidskraft har sammenheng med forbudet om midlertidige stillinger og særdeles stramme tariffavtaler som regulere vaktordninger?

Flåthen bedriver riktignok mest prat. Han går ikke inn for at det han mener skal lovfestes. Fra SV og fagforeningshold er det blitt tatt til orde for det. Realpolitiker som han er, vet han at det aldri vil skje.

For øvrig minner Aftenposten i dag om at EØS-avtalen kan stanse kravet om tarifflønn på alle sykehjem. Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm har nedsatt et utvalg som skal vurder hva en kan foreta seg på dette området. Dette arbeidet kommer det neppe mye ut av annet enn en bunke politisk korrekte meninger og oppfordringer.

Hensyn til syke

Det noen etter hvert kommer til å si noe om, er at de frykter dårligere forhold for syke- og eldre dersom helsearbeidere skal arbeide mindre. I Hammerfest sier kommunen rett ut at de noen ganger må bryte loven for å gi omsorgstrengende den hjelpen de har rett til.

Styreleder i Incita, Bengt-Lasse Lund, tidligere generalsekretær i Legeforeningen, sier til Dagens Næringsliv at det er en heksejakt mot private som foregår.

-Pasientrettighetsloven sier at pasienter har krav på nødvendig helsehjelp, men dette er ikke forenlig med arbeidsmiljøloven. Det må politikerne ta inn over seg. Vi må tilpasse lovverket til virkelighet, sier Lund. Han minner om at leger har fått dispensasjon for å jobbe doble vakter og at dette er langt mer problematisk at en kirurg jobber 15 timer enn en hjelpepleier. Lund mener vi ikke har de arbeidskraftressursene som trengs for å gi all den omsorg og tilsyn vi er forpliktet på.

Tiden vil vise at det er dette som er kjernen i saken. Flere steder sliter en med å få den bemanningen som trengs. En leier inn vikarer fra Sverige eller hvor det skulle være for å få turnuser til å gå opp. De fast ansatte som Flåten snakker om, finnes ikke. 

Skal det nå over natten gjøres slutt på all ulovlig overtid, må antallet helsearbeidere økes drastisk.

Det er ingen som ser seg tjent med å sette ord på problemene slik Bengt-Lasse Lund gjør. Nå gjelder det å kjøre sin egen interessekamp. Adecco er fortsatt den store skurken som alle konkurrerer om å ta avstand fra.

Ap er først om fremst opptatt av å utnytte Adecco til et angrep mot konkurranseutsetting av omsorgstjenester. Høyre har interesse av å få fram alle lovbrudd som pågår i offentlig sektor, slik at Adecco-argumentene mister sin kraft. De har ikke tenkt å ligge lavere når det gjelder konkurranseutsetting.

Fagbevegelsen vil ha minst mulig konkurranseutsetting. De vil ha et størst mulig offentlig arbeidsmarked, for her er lønns- og arbeidsvilkårene langt bedre enn i det private. Fleksibiliteten er tilsvarende mindre. Mulighetene for å jobbe mer er større.

Hykleri og spedalskhet

Nå slår berettiget Adecco-kritikk over i hykleri på nivå med at Jan Bøhler går i staver over at Bjarne Håkon Hanssen holder et foredrag for Frp. Stortinget bør klare å holde hodet kaldt og ikke behandle Adecco som spedalske.

Stortingets presidentskap skal i dag avgjøre om Adecco skal vrakes som leverandør av vikartjenester. Flere politikere har tatt til orde for at avtalen bør sies opp.

– I disse dager skal vi inngå en ny avtale med et bemanningsbyrå. Det kan bli Adecco, som er innstilt på førsteplass. SV mener det er helt galt. I tillegg til å avvise Adecco nå, mener vi det er nødvendig å gå gjennom hvordan byrået har behandlet ansatte i den perioden Stortinget har brukt Adecco, sier Inga Marte Thorkildsen (SV) til NTB.

Avtalen byrået har med Stortinget, skal inneholde en klausul som gjør at Adecco kan vrakes som leverandør dersom Stortingets omdømme står i fare. Fortsett å lese Hykleri og spedalskhet

Forbudt lønnsomhet

Jens Stoltenberg vil ikke forsøke å hindre bedrifter innen helse og omsorg å gi utbytte, selv om SV og fagforeninger maser aldri så mye. Men det kan bli mindre lønnsomt å påta seg offentlige omsorgsoppgaver framover.

NHO gir klar beskjed om at dersom private selskaper innen omsorgssektoren nektes å gi utbytte, vil de pakke sammen. Det betyr at stat og kommune selv må overta 5180 omsorgstilbud av ulike slag som Adecco og andre private selskaper i dag driver. Det er regjeringen lite lysten på.

Det kan likevel skje at private aktører trekker seg flere skritt tilbake fordi regelverket skal strammes inn og kontrollen økes. Det kan fort gå ut over lønnsomheten.

Adecco har på få år blitt ledende når det å utføre omsorgsoppgaver på vegne av det offentlige. Noen har undret seg over at de kan vinne så mange anbudsrunder, komme så godt ut på tilfredshetsmålinger og samtidig tjene godt med penger. Høyrepolitikere har smilt lurt og sagt «der ser dere hva de private kan få til». De er best og billigst.

Adecco-metodene

Nå er det avslørt hvordan Adecco har tjent alle millionene sine. De har glatt oversett avtalen med Oslo kommune om å følge tariffavtalte lønns- og arbeidstidsbestemmelser. De ansatte har jobbet langt mer enn Arbeidsmiljøloven tillater, det er ikke betalt overtid og en god del av Adeccovikarene har fått betalt under minstelønnen i Oslo kommune.    Fortsett å lese Forbudt lønnsomhet

Arbeidstidsskurkene i Adecco

Nå svinges pisken over arbeidstidsskurkene i Adecco selvsagt. Men etter hvert som mangelen på arbeidskraft blir prekær, vil fleksibilitet ala Adecco bre om seg.

Ved flere av Adecco-sykehjemmene blåser ledelsen i Arbeidsmiljøloven og lar de ansatte jobbe så mye de orker eller lyster. De ansatte får ikke overtidsbetaling en gang. Det er jo de selv som vil det, sier Adeccolederne.

Oslo kommune skal nå granske forholdene. Adecco må regne med å bli anmeldt for lovbrudd og de risikerer å miste kontrakten om drift av sykehjemmene. Det er ingen tvil om at de har brutt avtalen de har inngått. Også i Trøndelag har de svin på skogen.

Problemet for Frp og Høyre i Oslo er at institusjonene Adecco driver er brukt som bevis på at konkurranseutsetting virker. Det blir billigere og bedre. Beboerne på Adeccohjemmene er nemlig strålende fornøyd. Og Adecco helse tjener penger. Helse er god butikk, fordi «vi jobber smartere og på en annen måte enn i det offentlige», er gjerne forklaringen de gir. Nå vet vi at den smarte måten å jobbe på er lovbrudd satt i system. Når de driver på slik, er det ikke rart de kan vinne anbudskonkurranser.

Skrekkens eksempel

De rødgrønne kommer til å herje med Adecco i alle fall til over kommunevalget. Adecco vil bli stående som et skrekkens eksempel på hvordan det går når pengefolket får slippe til i omsorgssektoren.

Det ser ikke ut til at de ansatte i Adecco klager over at de må jobbe så mye. Det er ansatte over alt som i perioder ønsker å jobbe mye mer enn 37,5 timers arbeidsuke. Arbeidsmiljøloven tillater imidlertid ikke mer enn 25 timer overtid i løpet av en måned. Og NB, da skal en ha overtidsbetaling med minimum 40 prosent tillegg. Arbeidsmiljøloven opererer ikke med muligheten for å jobbe mer enn vanlig arbeidstid uten overtid. Budsjettene er så stramme de fleste steder at en ikke har råd til å betale overtid. Istedenfor florerer det med deltidsstillinger, særlig innen omsorgssektoren

Vi har basert arbeidslivet på ordninger som skal være like for alle. De er flere ganger foreslått å innføre større fleksibilitet i Arbeidsmiljøloven. Så langt har fagbevegelsen vunnet fram med sin motstand. Kommer Frp og Høyre til makten, vil de nok lempe på arbeidstidsbestemmelsene. Fortsett å lese Arbeidstidsskurkene i Adecco