Stikkordarkiv: anbud

Ineffektive anbud

Konkurranseutsetting er ikke lenger en mirakelmedisin for lavere kostander. I flere tilfeller fører det kun til mer byråkrati og at det går lenger tid før jobben blir gjort. Det går for eksempel vinter og vår før et stort hull i veien kan bli utbedret på «anbudsvis».

I NRK i går langet Høyres nestleder, Jan Tore Sanner, ut mot unødvendig byråkrati i offentlig sektor. Sanner har helt rett i at det vil føre til mindre byråkrati om politikerne vil regulere mindre. Hvis man dropper en del av dagens finmaskede lovbestemmelser og krav om rapportering, vil behovet for byråkrater bli redusert. Det andre Sanner nevner, konkurranseutsetting, er det slett ikke sikkert fører til redusert byråkrati. I utgangspunktet vil det føre til flere byråkrater når stat og kommune må utarbeidet omfattende og detaljerte anbudsinvitasjoner, følge opp med å kreve rapportering og gjennomføre inspeksjon. Det man vinner på konkurranseutsetting, må avveies i forhold til hva det koster å «drifte anbudssystemet».   Fortsett å lese Ineffektive anbud

Feilslått konkurranseutsetting

På 90-tallet ble Høyre rammet av overtro på konkurranseutsetting som mirakelkur. I alt for mange tilfeller betyr konkurranseutsetting mer byråkrati og økte kostander. Hos oss har veikostnadene eksplodert. I Sverige fungerer ikke «kvasimarkedet» innen omsorg.

I 2003 ble Statens Vegvesen konkurranseutsatt. Nå skulle alt bli billigere. Ulike aktører skulle knive om oppdragene. Prisene ville uvegerlig bli presset nedover. De ansatte ville bli mer effektive og endringsorienterte. For i bunn og grunn ville det stå om å redde egen arbeidsplass. Vegvesenet ble omgjort til en kontroll- og anbudsproduserende etat. Fortsett å lese Feilslått konkurranseutsetting