Stikkordarkiv: Anne-Grethe Strøm-Erichsen

Statsråders uklare ansvar

Det er langt større sjanse for at opposisjonen reiser mistillit mot Anne-Grete Strøm-Erichsen på grunn av Ahus-skandalen enn at de ber regjeringen trekke seg på grunn av 22.juli.

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen er krystallklar på at det er hun som har ansvaret for det som skjer i helse-Norge. Hva det faktisk betyr i praksis, er ikke like klart. Hvordan hun utøver det ansvar hun har, er det enda større grunn til å stille spørsmål ved. Det er nettopp det opposisjonen i Stortinget er i ferd med.

Siv Jensen (Frp) er som vanlig raskest på avtrekkeren. Det er flere dager siden hun ba statsministeren vurdere om han har tillit til Anne-Grete Strøm-Erichsen. Det er en teknisk term for å si at etter hennes mening bør helseministeren trekke seg. I går meldte TV2 at Jens Stoltenberg har full tillit til at Strøm-Erichsen har kontroll og styring med det som skjer ved Ahus. Selvsagt sa han det. Fortsett å lese Statsråders uklare ansvar

Ahus-skandalen

Hvis forholdene ved Ahus faktisk er så ille som det kan virke som, må både Bente Mikkelsen og Peder Olsen i Helse Sør-Øst trekke seg. Det er de som har ansvaret med mindre de kan vise til et pålegg fra Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Leif Frode Onarheim trakk seg i går som nestleder i styret for Ahus. Tidligere har han tatt ansvar ved å gjøre sitt beste i styret. Men det går en grense for lojalitet mot en eier som ikke er seg sitt ansvar bevisst. Ved å trekke seg plasserer Onarheim ansvaret oppover i systemet og letter presset på de ansatte. Det er ikke sykehusdirektør Hulda Gunnlaugsdottir eller noen av hennes klinikkledere som har ansvaret for at Ahus i ni måneder i 2011 hadde en uforsvarlig bemanning. Det er Helse Sør-Øst. Onarheim skriver i VG i dag at han angrer på at han ikke sa fra til eier at situasjonen var uholdbar. Men han valgte å følge konsensuslinjen i styret. Det hadde neppe hjulpet om han hadde markert sitt syn. For styreleder var Peder Olsen. Han er ansatt i Helse Sør-Øst og sitter i styret for å sørge for at Helse Sør-Øst har kontroll med det som skjer. Fortsett å lese Ahus-skandalen

Signal-ministeren

Anne-Grete Strøm-Eriksen pøser på med styring så det halve kunne være nok i et forsøk på å styre det mest ustyrlige: folks forventninger til helsevesenet

Lørdag kunne VG og Dagsavisen fortelle at helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen i august 2010 grep inn og fikk stanset en annonse der Ahus lyste ut 750 nye stillinger. Det sto i alle fall det svart på hvitt i et referat som Helse Sør-Øst hadde utarbeidet. Men i går kunne Helse Sør-Øst fortelle at det nok var den som hadde skrevet referatet som hadde misforstått. Helseforetaket henviser til at de i 2007 hadde «fått en føring» om at omstillingene i Oslo ikke måtte føre til at man tappet de andre helseforetakene for ressurser. Tanken var at når A-hus 1. januar 2011 fikk overført 160 000 pasienter fra Oslo, skulle over tusen ansatte følge med. Men hvorfor skulle ansatte som hadde det bra i Oslo reise helt til Lørenskog for å jobbe? Verden er jo ikke slik de som sitter på toppen og planlegger håper den er. Resultatet ble at det det i 2011 var for mange ansatte ved sykehusene i Oslo og for få ansatte ved Ahus. Fylkeslegen har konkludert med at driften store deler av året var uforsvarlig og en del dødsfall blir nå gransket.

Da Hulda Gunnlaugsdottir tiltrådte som ny direktør to måneder seinere, skar hun igjennom og lyste ut 750 ledige stillinger. Da var det nummeret før full katastrofe. Ellers kunne unge og uerfarne assistentleger glede seg over at de over natten ble overleger, for det må et sykehus ha.

Statsrådens ønske

Er det noe Bente Mikkelsen kan, så er det å tolke signaler fra helseministeren. Hun vet at helseministeren ikke skal drive med detaljstyring av sykehusene. Hun regnet nok også med at det hadde blitt politisk bråk om stillingene hadde blitt lyst som planlagt. Så hun tolket nok signaler og gjorde det hun regnet med statsråden ønsket. Nå handler det om hvem som må ta ansvaret for en uforsvarlig lav bemanning på Ahus i fjor. Da går selvsagt ministeren fri.  

Denne saken er et nytt eksempel på hvor dårlig endringene innen sykehussektoren i Osloområdet var planlagt. Oslo Universitetssykehus (OUS) sukker og stønner ennå i fusjonssmerter. Da Siri Hatlen begynte som direktør, advarte hun mot å gjennomføre de store endringene så raskt uten få klarhet i om de ansatte ville følge med. Men alt var bestemt. Det var tut og kjør og veien blir til mens man går, som gjaldt. «Planleggeren» Hatlen var ikke fleksibel nok og ble i realiteten presset ut av stillingen i fjor.

Sykehusene skal på papiret styres via budsjett og et årlig styringsdokument. Helseministeren skal holde fingrene fra fatet og la helseforetakene styre. Men det gis signaler fra departementet hele tiden. Det fungerer ikke som tiltenkt. Det ble en stor brudulje omkring hvilke signaler helseministeren hadde gitt om utbygging av sykehusene i Molde og Kristiansund. Da ble Strøm-Erichsen pepet ut og anklaget for å snakke med to tunger.

Alle partiene med unntak av Ap mener at dagens styring av sykehusene ikke holder mål. Det går i retning av at de regionale helseforetakene blir lagt ned og at ansvar klargjøres.

Lang kø

Sykehusene teller og rapporterer stadig mer. Mediene kaster seg over tall som viser at folk må stå for lenge i kø. Folk som ikke får den behandlingen de ønsker seg, er godt stoff. Blir det for ille, svarer gjerne ministeren med en ny behandlingsgaranti. Men en garanti er ikke alltid særlig mye verd hvis ikke ressursene strekker til. Det har vi nok av eksempler på.

Det som virkelig går dårlig for sykehusene, er å følge loven.  Det skjer over hundre tusen brudd påtarbeidsmiljøloven hvert eneste år ved norske sykehus. Den aldri hvilende Kontroll og Konstitusjonskomiteen på Stortinget plukker ut andre statsråder enn Anne-Grete Strøm-Erichsen de vil sette tennene i. Ingen sier det høyt, men i praksis er det blitt slik at Arbeidsmiljøloven ikke tas helt på alvor i landets sykehus.

Strøm-Erichsen må ikke bare forholde seg til forventningspresset fra pasienter som vil ha siste nytt og stadig mer behandling. Hun må også foreholde seg til leger på krigsstien. I januar forsøkte hun å ta styringsgrep over fastlegene med skjerpede krav, mer rapportering og sanksjoner for de som ikke gikk på linje. Det endte med at nærmere tre fjerdedeler av fastlegene sa klart ifra at hun bare kunne glemme den sentralstyringen hun la opp til. Det endte med at legene vant. Mot hvitfrakkene sloss selv en minister forgjeves.

Styret som fikk sparken

Helseministeren sparker styret og satser på at nye koster i Helse Midt-Norge skal løse den politiske floken hun er viklet inn i. Det er verd et forsøk, men bråk må en regne med uansett.

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen har bestemt seg for å skifte ut alle de ni eieroppnevnte styremedlemmene i Helse Midt-Norge. Det er overraskende. Vanligvis nøyer en eier seg med å skifte ut deler av styret inklusive lederen dersom en ikke er fornøyd med styrets innsats. Når hele styret skiftes ut, er det nærliggende til å tro at de har gjort en elendig jobb. Det inntrykket ønsker ikke Strøm-Erichsen å bidra til. Hun gir ingen uttømmende begrunnelse for hvorfor hun skifter ut hele styret. Det har vært «intern uenighet» og hun ønsker å «starte på nytt». Det er alt hun vil si. Fortsett å lese Styret som fikk sparken

Ny styrekost i sykehusstrid

Bestillingen til den nye styrelederen ved Oslo Universitetssykehus er å skape ro og tillit. Klarer han det uten at rammebetingelsene endres, kan han føre «såkalt mirakelmann» på CVen sin. Det spørs om ikke helseministeren har vel store forventinger til en av landets beste helseledere.

 

Det minste helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen kunne foreta seg, var å hente inn noen nye styremedlemmer til Oslo Universitetssykehus (OUS). Egentlig har ikke hun noe med dette i det hele tatt. Det er Helse Sør-Øst som oppnevner styret i de foretak som oppnevner styremedlemmer i de foretakene de har ansvaret for. Men etter nye kriserapporter fra og utspill fra opposisjonen om at helseministeren må gripe inn, passet det fint at Strøm-Erichsen kom på banene for å vise at hun «gjør noe». Nye styremedlemmer er en «god sak». Den frontet helseministeren i går. De siste ukene har det vært statssekretær Robin Kåss som er blitt sendt ut i helsekrigen. Fortsett å lese Ny styrekost i sykehusstrid

Det ustyrlige sykehuset

Bente Mikkelsen gjør seg klar for siste forsøk i sykehusfusjon med kronglete tilløp, mens den midlertidige sykehusledelsen varsler at de dessverre ikke kan trylle fram like mye behandling med færre ansatte

Fredag hadde helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen et møte med Helse Sør-Øst, som fortsatt durer i vei med store underskudd. Der sa hun det alle vet, at kostnadene må ned og budsjettet må holdes. Deretter serverte hun en gladmelding. Oslo Universitetssykehus (OUS) får 300 millioner kroner ekstra til omstillingsprosessen. Det var ingen jubel som brøt løs. I OUS vil de nok kalle dette et spytt i havet. Ledelsen og de tillitsvalgte mener det trengs 16 milliarder til nybygg, rehabilitering om omstilling ut over de normale budsjettene. Så langt har de bare fått 1,5 milliarder.

Helse Sør-Øst med Bente Mikkelsen i spissen, mener OUS kunne spart seg å legge fram slike planer. For henne er det drømmeri, ikke planlegging. Konflikten endte med at Siri Hatlen trakk seg som direktør for vel tre måneder siden. Nå seiler OUS-skuta videre uten klare planer og med en midlertidig ledelse. Veien skal bli til mens en går. I år går de mot et underskudd på nærmere en milliard.

Søknadsfristen for stillingen som ny direktør er gått ut. Aftenposten kan fortelle at syv av de åtte som søkte sist, ikke er interessert. Dette er blitt en stilling der de best kvalifiserte ikke står i kø. For de økonomiske rammebetingelsen en skal jobbe under er uklare, stemningen internt elendig og ingen vet hvordan en skal klare å få til fusjonen slik den er tenkt. Dette er en jobb hvor sjansen for å kjøre i grøfta er stor. Vepsebolet OUS kan bli drepen for karrieren. Fortsett å lese Det ustyrlige sykehuset

Sykehuskrisen i Oslo øker

Når Siri Hatlen fraråder å kutte en halv milliard ved Oslo Universitetssykehus, slik Helse Sør-Øst har bedt om, utfordrer hun styringssystemet og kan ende opp i en situasjon der hun må kaste kortene.

På grunn at det ikke er satt av tilstrekkelig med midler til omstillingstiltak, får en ikke den framdrift i omstillingen og innsparingen som forutsatt.

«Det vil ikke være forsvarlig å redusere ressursbruken i driftsorganisasjonen i inneværende år med så mye som 500 millioner kroner uten at det vil få uakseptable konsekvenser for pasienttilbudet og arbeidsmiljøet», skriver administrerende direktør ved Oslo Universitetssykehus (OUS), Siri Hatlen, i saksdokumentene til styret som har møte i skrivende stund. Hun har ikke gjort det eieren, Helse Sør-Øst, har bedt om, nemlig å legge fram et forslag om å kutte en halv milliard i kostnader på årets budsjett.

På denne måten har hun skaffet seg selv, styret i OUS, styret og administrerende direktør i Helse Sør- Øst, Bente Mikkelsen, helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen og de rødgrønne et problem. Det går mot sykehusbråk i oppkjøringen til de rødgrønnes valgkamp i Oslo. Fortsett å lese Sykehuskrisen i Oslo øker

Strøm-Erichsen legger ned Aker sykehus

Helseminister Strøm-Erichsen vil ikke redde Aker, men spiller ballen over til Oslo kommune

Helseminister Anne-Grete Strøm- Erichsen brukte bare en dag på å skjære igjennom. Hun vil ikke overprøve styret ved Oslo Univesitetssykehus som onsdag vedtok å legge ned sykehuset. Motstanderne av nedleggelse hadde håpet det ville gå politikk i saken. Et enstemmig bystyre i Oslo har frarådet at Aker legges ned.  

Selv om Strøm-Erichsen sier hun ikke vil gripe inn, får nok saken et politisk etterspill. Frp vil beholde Aker. Det er så pass stor motstand i Oslo mot å legge ned Aker at Oslopolitikerne ikke kan la saken dø hen.    Fortsett å lese Strøm-Erichsen legger ned Aker sykehus