Stikkordarkiv: anonymitet

Beskåret rett til ytring

Arne Johan Vetlesen, Bushra Ishaq, Sindre Bangstad og Thoma
Hylland Eriksens minner i sin kronikk i Aftenposten mandag 22.august om at ytringsfriheten
ikke en ubegrenset. Det er noe vi alle vet. Ytringsfrihetskommisjon er blitt rost
så pass opp i skyene siden 2000 at det er forfriskende at de fire mener kommisjonen er
vel naive og at den individualiserer ansvaret for innhold og formen på ytringer.
Mer påfallende blir det når de fire hevder at Ytringsfrihetskommisjonen nærmest
har forledet redaktører til å fraskrive seg ansvaret for å håndheve straffelovens
paragraf 135 (a) som faktisk forbyr rasistiske og diskriminerende ytringer.
Slik taler i beste fall etterpåklokskapen. Hvis straffbare ytringer er
publisert de siste årene, burde noen og enhver tatt ansvar for å anmelde
forholdet. Fortsett å lese Beskåret rett til ytring

Redusert rett til anonymitet

Politikerne har muligheten til å stramme inn på adgangen til operere i det skjulte på nettet slik at i det minste ”Fjordman” må stige ut av anonymitetens mørke.

 Av Rune Fløisbonn og Magne Lerø

 Anders Behring Breivik har vist til bloggeren ”Fjordman” som inspirasjonskilde og ideologisk hærfører. Det spesielle med Fjordman er at ingen vet hvem han er. Han er fremst i rekken av en hærskare anonyme bloggere som spyr ut meninger på nettet uten å måtte stå til rette for det de skriver. Politiet sier de nå vil avhøre ”Fjordman”. Han kan bli trukket fram som et vitne i retten. Fjordman bør tvinges fram i offentlighetens lys, ikke for å dømmes, men for å forklare seg.

Retten til å ytre seg anonymt er begrunnet i ytringsfriheten. Denne retten må imidlertid avveies i forhold til personvernet og straffelovens forbud mot å spre hatefull propaganda. De siste årene har det vært nettet som trussel mot personvernet som har vært mest fremme i debatten. Personvernkommisjonen pekte på at ”det er viktig for personvern i mediene at den omtalte til enhver tid har et ansvarssubjekt som kan kontaktes for å få løst personvernkrenkelser i minnelighet eller som kan gjøres strafferettslig eller sivilrettslig ansvarlig”. Nå kommer debatten om begrensninger i retten til anonymitet for å begrense ”destruktive smittkilder” Fortsett å lese Redusert rett til anonymitet