Stikkordarkiv: Ap

Aps vaklende styringsevne

Jens Stoltenberg vasser i styringskriser, men med Sp og SV på laget og fanget av de tusen hensyns lov, har han mistet makt og evne til å gjøre det han gjerne ville gjort

I dag er det 125 år siden Det norske Arbeiderparti ble stiftet. «Styringspartiet» hadde intenst ønsket seg en bedre ramme for feiringen. Ap gjør det dårlig på meningsmålingene, etter 22.juli lyder det hult når Ap snakker om «styring som gir trygghet», Jens Stoltenberg kan komme til å bli møtt med et mistillitsforslag i Stortinget i høst og et flertall av folket mener nå Erna Solberg  er best egent til å være statsminister. Fortsett å lese Aps vaklende styringsevne

Truet velferdsstat

Når velferdsstatene demonteres sakte men sikkert i Europa, frykter Jonas Gahr Støre med god grunn hva som vil skje med en «blå, blå» regjering. Men løsningen er ikke å forsvare alle ordninger som de er,

Utenriksminister Jonas Gahr Støre sier til Aftenposten i dag at han frykter for velferdsstatens framtid, særlig dersom vi får en regjering dominert av Høyre og Frp etter valget neste år. Støre uttaler seg på bakgrunn av at han leder et underutvalg i komiteen som skal legge fram nytt program for Ap for perioden 2013-2017. Dette er eldgammelt nytt, egentlig. Ap går til stadighet til valg for å bevare velferdsstaten, selv om velferdsstaten overlevde i beste velgående under Kjell Magne Bondeviks samarbeidsregjeringer. Fortsett å lese Truet velferdsstat

Kjøpte stemmer

Den gedigne pengestøtten til Ap og Høyre representerer et demokratisk problem. Det er på tide å sette et tak for hvor mye en person eller organisasjon kan gi i støtte til et parti.

De tre siste årene har Høyre fått 31,1 millioner krone i gaver. Det er en økning fra 9,1 millioner fra perioden 2005-2008. Arbeiderpartiet har i samme periode gått ned fra 29 til 28,2 millioner kroner, viser en oversikt som Klassekampen har utarbeidet. Frp har økt sine inntekter fra 4,2 til 7,5 millioner kroner. Fortsett å lese Kjøpte stemmer

Sosialdemokratiske skremsler

Det er billig og snever interessekamp som får LO-boss Roar Flåthen til å blåse i basunen mot høyredreining av sosialdemokratiet. Det Jens Stoltenberg driver med er nødvendig tilpasning til virkeligheten.

I dag samles toppene i de nordiske sosialdemokratiske partiene og fagbevegelsen (Samak) til årsmøte utenfor Stockholm. Forsamlingen preges av situasjonen for Sosialdemokratene i Sverige. Etter at de borgerlige har styrt Sverige i over en periode, burde sosialdemokratene hatt en oppslutning på minst 40 prosent. Nå ligger meningsmålingene på 20-tallet. Det har fint lite å gjøre med at den forrige partilederen, Håkan Juholt, ikke traff planken. Problemet er at sosialdemokratene er i utakt med velgerne. Juholt maktet ikke å gjøre noe med det. Nå gjør de et nytt forsøk med Stefan Löfven som har lite rikspolitiske erfaring. Til gjengjeld er han fagbevegelsen mann i kropp og sjel. Fortsett å lese Sosialdemokratiske skremsler

Tårer og Frp-realiteter

Det er forståelig at Frp reagerer på AUF-leder Eskil Pedersens forsøk på å bruke 22. juli for å ramme Frp. Det forklarer, men det unnskylder ikke Per Sandbergs forsnakkelse om offer i Stortinget.

Når AUF-leder Eskil Pedersen i et foredrag «om etter 22.juli» inkluderer Frp blant dem som bidrar til å spre innvandringskritiske holdninger uten å ta ansvar for de konsekvenser det fører til, er det forståelig at Frp reagerer. Eskild Pedersen mener Frp-politikere misbruker ytringsfriheten i sin kamp mot innvandring. Han tar til orde for å vise «ytringsansvar»  for ikke å fremme innvandringskritiske holdninger.

Aps partisekretær, Raymond Johansen, har også kommet med uttalelser som gjorde at Frp hadde en god grunn til å føre saken inn i Stortinget. Det er slett ikke uvanlig at stortingsrepresentanter stiller spørsmål til en statsråd med utgangspunkt i noe partiets egne representanter har sagt. Når Siv Jensen i Stortinget i går stilte spørsmål til utenriksminster Jonas Gahr Støre om hva han mente om uttalelsene fra ledende Ap-politikere om «innvandring og 22.juli», var hensikten å få Støre til å si det Frp ønsket å høre, nemlig at Frp ikke kan og skal kobles til 22.juli. Ingen er bedre enn Støre til å gi balanserte uttalelser. Det han sa var greit nok. Det som fikk det til å gå i svart for Per Sandberg, var at Støre påsto at Frp forsøke å innta en offerrolle. Det opplever Sandberg som dypt urettferdig, og det vekket hans følelser. Det var da han kom til å si at «er det noen som har spilt offer her, så er det til de grader Arbeiderpartiet». Dermed var det gjort. Fortsett å lese Tårer og Frp-realiteter

EU-direktivskrekk blant rødgrønne

Vikarbyrådirektivet ligger det an til å bli et skikkelig rødgrønt basketak om. Postdirektivet er så lite og betydningsløst at Jonas Gahr Støre ikke synes det er verd å bruke vetoretten på. Derfor beveger hans seg sakte på gummisåler i Brüssel.

Ledelsen i Ap anser nok landsmøtets nei til EUs postdirektiv som et arbeidsuhell. De oppdaget for seint hvor godt forankret motstanden var blitt i fagbevegelsen og etter hvert rundt om i fylkeslagene. Ledelsen i Ap maktet å lirke på plass det omstridte tjenestedirektivet. Det betyr ikke at motstanden mot den tenkning som ligger til grunn for direktivet har dunstet bort i fagbevegelsen og blant de rødgrønne. Det er en voksende skepsis mot hva slags konsekvenser diverse EU-direktiv kan få for det norske arbeidsmarkedet. Postdirektivet ble et symbolsak, en moden frukt som kunne plukkes. Det var på tide med en markering av at det går en grense for hva Norge vil akseptere. Fortsett å lese EU-direktivskrekk blant rødgrønne

Støre mot AP-toppen

Det ligger an til at Ap-ledelsen «trikser inn» Jonas Gahr Støre i sentralstyret.  Klarere kan det ikke sies at det er han som skal overta etter Jens Stoltenberg som statsminister, skriver redaktør Magne Lerø.

Det er for mange menn over femti år i Oslo-området i Arbeiderpartiets sentralstyre. Det er ikke plass til Jonas Gahr Støre. Da måtte i tilfellet lederen i Oslo Ap, Jan Bøhler, vrakes til fordel for den populære utenriksministeren. Det vil ikke det mektige Oslo Ap høre snakk om. Å vrake en kvinne til fordel for Støre er heller ikke aktuelt.  Ingen mannlige distriktsrepresentanter er rede til å vike plass for Støre.

Det er imidlertid landsmøtet som bestemmer. De kan komme til å vrake en distriktsrepresentant til fordel for Støre om valgkomiteen går inn for det.  Men en kan ikke være sikker. Ap-ledelsen kan ikke ta sjansen på at Støre stiller til valg og ikke blir valgt. De ønsker heller ikke strid om hans kandidatur. Det vil kunne svekke hans muligheter for å klatre til topps i partiet.

Rød løper

En var i samme situasjon under nominasjonen til Stortinget i 2009. Da ble det også ryddet sikker plass for Støre på Oslolista. Det lå i kortene at Støre ikke ville delta i en åpen konkurranse om å bli nominert på sikker plass. Det samme er nok tilfellet nå.  Støre skal være litt på vakt. Det kan brukes mot ham at det blir for mye «rød løper» der han ferdes.

Når det er så maktpåliggende for Ap å få Støre inn i det mektige sentralstyret, er det fordi det er han som er satt på for å følge etter Jens Stoltenberg. Han trenger å styrke sin posisjon i partiet. Fortsatt er det de som mener han er en som kommer utenfra. Han har ikke gått gradene i partiet slik Jens Stoltenberg og Thorbjørn Jagland har gjort. Hans posisjon ligner på den Gro Harlem Brundtland hadde. Det er ikke sikkert hun hadde blitt statsminister om det hadde vært lagt opp til en langdryg prosess i partiet. Men noen snakket sammen, og i løpet av noen dager var Gro Harlem Brundtland i posisjon.

Kulturtrening

Støre rager minst et hode høyere enn de fleste andre i utenrikspolitiske spørsmål. Han har kontakter og ledererfaring så det holder. Men han må skaffe seg mer innenrikspolitisk erfaring, og ikke minst, de som har makten i partiet må bli trygge på ham.  Jonas Gahr Støre må «læres opp». Han må forstå hvordan de tillitsvalgte i partiet tenker. Han må lære å fornemme det som rører seg i partiet og hva som settes i gang når ømtålige spørsmål behandles.  Noen år med «kulturtrening» i sentralstyret er en nødvendig skolering for den som skal bli partileder og statsministerkandidat.

Strategene i Ap har gitt Martin Kolberg jobben med å finne en løsning. Mediene forteller i dag at løsningen er å utvide sentralstyret fra 20 til 21 medlemmer. Det blir for mye bråk om Støre skal presse ut en annen. Vedtektene skal altså endres. Men er dette forsalget til endring av vedtektene sendt inn innen fristen på fire måneder da?  Neppe. En kan risikere at en formalist går på talerstolen og minner om at en lov er en lov og at en må holde seg til lovene. Da vil Martin Kolberg hevde at det ikke er noe til hinder for at landsmøtet som øverste organ kan gjøre et unntak dersom det er bred enighet om det. Og da vil kanskje forsamlingen klappe begeistret?  Vi får vente til i morgen for å se hvordan ringreven Martin Kolberg vil gjøre det. Støre skal i alle fall inn i sentralstyret.

Det er ikke grunnlag for å spekulere i om Jens Stoltenberg har planer om å trekke seg fra politikken før neste valg. Han er nok klar for en ny valgkamp om to år der han vil kjempe for å kunne fortsette som statsminister. Det er imidlertid tvilsomt om Jens Stoltenberg også vil drive valgkamp i 2017 som statsminister. Da er stalltipset at Støre er i gang som partileder og statsministerkandidat.

Den lange rekken lovbrytere

Sentralt snakker politikerne om omsorg,- velferds og verdighetsgarantier mens de som sitter med ansvaret i kommunene bryter lover over en lav sko. Vi er på vei inn i en styringskrise

I forrige uke var kunnskapsminister Kirstin Halvorsen ute med pekefingeren til kommunene. De fikk beskjed om ikke å kutte i bevilgningene til barnehager. Det vil kunne føre til at private barnehager blir lagt ned, og dermed blir det ikke full barnehagedekning. Ingen sak er så viktig for Halvorsen som full barnehagedekning. Hvis kommunene ikke skjerper seg, truer hun med øremerking av midler. Dette fikk kommunenes fremste tillitsvalgte, KS-leder Halvdan Skar til å reagere. Han minnet Halvorsen på at full barnehagedekning ikke er det eneste kravet som stilles til kommunene. Han vet hva han snakker om. Fortsett å lese Den lange rekken lovbrytere