Stikkordarkiv: arbeidskraft

Ulønnsom arbeidskraft

Når det gir samfunnsmessige tap å importere arbeidskraft, skulle en i det minste tro nordmenn som ønsker det kan få jobbe mer.

Etter at Statistisk Sentralbyrå (SSB) for vel en uke siden la fram en rapport som viser at all form for import av arbeidskraft i det lange løp fører til en minus i samfunnsregnskapet, har vi fått tilløp til en debatt om noen viktige spørsmål når det gjelder utviklingen av det norske samfunn. Da Frp for første gang foreslo at det skulle lages et samfunnsregnskap som kunne fortelle hva innvandringen kostet, ble det er rabalder uten like. I fjor la Brochman-utvalget fram sin innstilling som viste at store grupper innvandrere bidra lite til verdiskapingen og belaster velferdsbudsjettet mer enn nordmenn flest. ”Hva var det vi sa”, kunne Frp si da. Det var nå i ferd med å bre seg den oppfatning at det lønner seg for samfunnet å importere arbeidskraft med høy kompetanse, mens asylsøkere og innvandrere fra den tredje verden gir minus. Når SSB-rapporten konkluderer med at all import av arbeidskraft i det lange løp gir minus, er det fordi de norske velferdsordningene er så pass rause. Fortsett å lese Ulønnsom arbeidskraft