Stikkordarkiv: asylbarna

UNE-sjefen provoserer om asylbarna

UNE-sjefen ber om klar beskjed i forskrifts form om flere asylbarn skal få bli, ikke flere meninger og politisk ull for at SV skal slippe å tape ansikt. Det er politikernes fordømte plikt å være tydelig når det gjelder barns framtid og rettigheter.

 Direktøren for Utlendingsnemda (UNE) Terje Sjeggestad, sier til NRK at det ikke kommer til å bli så mange flere asylbarn som komme til å få opphold selv om regjeringen sier de skal ta mer hensyn til  barna.  Sjeggestad sier UNE, som er et domstolslignende organ, ikke skal la seg styre av politiske signaler. UNE skal operere på grunnlag av lov og forskrift. Hvis UNEs praksis skal endres, må UNE få tydelig og umisforståelig beskjed om det. I følge Sjeggestad skal ikke en stortingsmelding oppfattes som en instruksjon til statlige forvaltningsorganer. Fortsett å lese UNE-sjefen provoserer om asylbarna