Stikkordarkiv: avgifter

Kvoteplikt på flyreiser

Frivillighet var et bomskudd. Det er utmerket at regjeringen går hånd i hånd med EU og innfører obligatoriske klimakvoter som vil føre til at prisen på å fly øker.

For et par år siden var det optimismen som rådde når det gjaldt hva nordmenn var rede til for å redusere utslippet av klimagasser. Lars Sponheim sa at hver og en av oss må tenke nøye igjennom hvor mange flyreiser det er forsvarlig å legge ut på i året. Andre var ikke så opptatt av å fokusere på antallet reiser. Det viktigste var at hver og en betalte for det reisene faktisk kostet i form av klimakvoter. Nå skulle hver og en av oss kjøpe kvoter frivillig hver gang vi reiste med fly. Statsministeren kunne fortelle at staten skulle vill gå foran med et godt eksempel og kjøpe kvoter. I nyttårstalen sin oppfordret han alle til å gjøre det samme. Et eget statlig selskap for kjøp av klimakvoter, Klif, ble opprettet. Målet var å selge 70 000 kvoter i 2008. Resultatet ble 1000. Også frivillige organisasjoner, blant dem Fremtiden i våre hender, kan fortelle om en tilsvarende manglende interesse for dette tiltaket. Fortsett å lese Kvoteplikt på flyreiser