Stikkordarkiv: Den norske kirke

Kirkelige forviklinger

Gjør biskopen til en normal sjef, lag ikke saus med nye kirkelige forvatningsnivåer og sørg for at det blir flest mulig ansatte i menighetene, ikke oppover i kirkebyråkratiet.

Det er et middels stort under at medlemmene i utvalget under ledelse av Trond Bakkevig, som har utredet hvordan Den norske kirke bør organiseres, er enige. Det har de klart ved kirkepolitisk formuleringskunst av ypperste klasse. Men skinnet bedrar. Utredningen er gull verd. Konklusjonene henger ikke på greip. Kirken er i ferd med å vasse ut i en byråkratisk hengemyr der de må vente lenge på en som kommer og spør: Vil du bli frisk fra «byråkratis-smitten»? Fortsett å lese Kirkelige forviklinger

Selvstyre til hodebry

 Hvis man ikke holder tungen rett munnen når man skal nyorganisere Den norske kirke, forsterkes tendensen til at menighetsrådene blir mer supperåd og mindre styringsorganer.

Det tenkes så det knaker i de mange kirkelige bakrom for tiden for finne ut av hvordan man skal organisere Den norske kirke når Kongens kirkestyre avvikles i 2013. I siste nummer av Luthersk Kirketidende presenteres hele syv bidrag om emnet. Meningene spriker minst like mye som Per Bortens bør med staur.

For noen tiår siden, før den kirkelige rådsstruktur begynte å ese ut, var man ikke så opptatt av ledelse i kirken. Menighetene fikk tildelt prester fra staten og andre ansatte fra kommunen. Biskopen hadde ikke store staben rundt seg, og departementet merket man lite til. Nå er det et snart et par hundre ansatte på sentral- og bispedømmeplan som sier de er der for å styrke det som skjer i menighetene. Når storbedriften Den norske kirke med rundt 1200 små avdelingskontorer spredt ut over landet skal stå på egne bein, ser det ut til å bli mer byråkratisk fett på det kirkelige legemet.  Fortsett å lese Selvstyre til hodebry