Stikkordarkiv: departementet

Med Lysbakken i fallet

Departementsråd Harald Nybøen hadde ikke annet valg enn å gå ut den døren Audun Lysbakken åpnet for ham. Det ser ut som denne saken handler like mye om surr mellom politikere og embetsverk som om brudd på regler.

Harald Nybøen trakk seg onsdag fra jobben som departementsråd i Barne,-likestillings og integreringsdepartementet (BLD). Det kom ikke som en bombe etter Audun Solbakkens redegjørelse mandag. Han fremstilte det nærmest som normalt at millioner av kroner blir tildelt i strid med regelverket og at dette har pågått i årevis. Det Lysbakken ikke minnet om, var at det er embetsverkets oppgave minne om eller sørge for at lover og regler i et departement blir fulgt. Det kunne han ikke si. Det ville ha vært å legge skylden over på embetsverket. Lysbakken fastholdt at det var han som hadde ansvaret og at han «tok ansvar» ved å trekke seg. Dagen etter kunne jusprofessor Eivind Smith i Aftenpostene stille spørsmål med om embetsmenn hadde sviktet sine tjenesteplikter. Da var det første steinen kastet. Lysbakken hadde ikke gjort noe annet enn å legge fram steinene. Harald Nybøen er gammel nok i gamet til å forstå tegningen. Dette ville bare balle på seg. Etter 15,5 år som departementsråd trakk han seg etter eget ønske. Fortsett å lese Med Lysbakken i fallet