Stikkordarkiv: dialog

Dialogen som uteble

Det er tildekkingsmanøver å gjøre mangel på dialog som årsaken til at Siri Hatlen trakk seg. Problemet var at hun var for tydelig i et system som ikke er lagt opp for å takle klar tale nedenfra.

Det er seierherrene som vanligvis skriver historien. Styreleder for Oslo Universitetssykehus, Göran Stiernstedt, forsøker i Dagens Næringsliv i dag å forklare hvorfor Siri Hatlen trakk seg som styreleder, mens han selv er leder for styret fortsatt. Det skyldes dårlig dialog, sier han. – Alt dette er historie nå. Det er behov for en helt annen måte å jobbe på, sier Stiernstedt. Hva det går ut på, sier han ikke noe om. Han er imidlertid opptatt av at de må lære av det som har skjedd. Det er det ingen som vil være uenig med ham i. Men så legger han til. – Det er temmelig meningsløst å legge fram saker som eier ikke kommer til å godkjenne, sier han. Og da er det drift og investeringsplanen for perioden 2012-2015 han snakker om. Hvis det er det styret faktisk mener, er det ikke meningsløst å mene det man mener.

Styrets oppgave er ikke å logre for sin eier. At man ikke får gjennomslag for alt man foreslår, er noe annet. Men det har en verdi i seg selv at det blir synliggjort hva et prosjekt og en fusjon vil koste. Hvis man ikke har de midlene som skal til, får en finne ut hva en da skal gjøre.

Langtidsplanen sendte Siri Hatlen til Stiernstedt og nestlederen i styret 12. mai. Hun fikk klarsignal for å sende den over til Helse Sør- Øst. Etter at den var sendt til styret, to dager før styremøte, fikk de melding om at Helse Sør- Øst ikke ville godkjenne den. Flertallet i styret valgte da å forholde seg til eieren, ikke deres egen direktør. Da sa Hatlen takk for seg. Det er en hovedoppgave for styreleder Göran Stiernstedt å sørge for dialogen med eieren, Helse Sør- Øst. Han har ikke gjort jobben sin. Det kan virke som om han mener Siri Hatlen og administrerende direktør for Helse Sør- Øst, Bente Mikkelsen, burde ha snakket bedre sammen. Hatlen nøyer seg med å si at det var vanskelig å få etablert nødvendig dialog for underlaget til den økonomiske langtidsplanen. Det ble tatt flere initiativ til dialog og de ba også om å få utsatt fristen. Selvkritikk

Bente Mikkelsen tar selvkritikk. – Jeg ser nå at det har vært for dårlig dialog rundt langtidsplanen. Det må jeg ta min del av ansvare for. Det er viktig at vi nå får en svært åpen og tett dialog med OUS, sier hun.

Nå kan en gjerne forsøke å forklare det meste med dårlig kommunikasjon. Hadde Rødhette og ulven hatt en skikkelig dialog, er det ikke sikkert Rødhette hadde blitt spist. Når ekteskap ryker kommer dårlig kommunikasjon og mangel på dialog gjerne høyt på listen over årsaker til bruddet. Men en kan selvsagt spørre om hva som er årsak til at kommunikasjonen til slutt gikk i lås. Det er ikke like enkelt når det gjelder milliardbedrifter.

 Tro på planen Det blir for enkelt å forklare Siri Hatlens avgang med manglede dialog. Det handler om makt og ansvar. Siri Hatlen ville ikke ta ansv

aret for å lede OUS lenger. Grunnen var at hun mistet troen på at det var mulig å gjennomføre fusjonen av de tre sykehusene uten tilgang på nødvendige ressurser. Bente Mikkelsen Og Göran Stiernstedt tror det er mulig. Hvordan de har tenkt å gjøre det, får vi snart vite når en ny langtidsplan legges fram. Så gjelder det å finne en ny daglig leder som tror planen er realistisk og vil ta ansvaret for å gjennomføre den.

Når Siri Hatlen mener det trengs investeringer på 16 milliarder for å lykkes med OUS og Helse Sør- Øst snakker om at de ikke har de midlene, hjelper det lite å snakke sammen. En løser ikke problemene ved OUS ved at Siri Hatlen og Bente Mikkelsen går like mange turer rundt Sognsvann som Jens Stoltenberg og Gerd-Liv Valla i sin tid gjorde. Det blir et sidespor å snakke om bedre kommunikasjon, når det dreier seg om grunnleggende uenighet om styringsprinsipper og milliarder. Med Siri Hatlen er det dessuten et problem for «systemet» at hun sier det hun mener, ikke det som «de over» vil høre. Er det noe en ikke kan kritisere Hatlen for, så er det å være utydelig i sin kommunikasjon.