Stikkordarkiv: edda medier

Loven over makten, ikke motsatt

Anniken Huitfeldt oppgave er å stå i mot presset fra sine egne, LO og A-pressen, for at loven skal endres slik at A-pressen skal komme i mål med sitt kjøp av Edda Media slik de ønsker. Loven er vitterlig til for å hindre at det skjer.

Dagens lover om eierskap i mediene har til hensikt å sikre at vi i tillegg til NRK minst har tre sterke mediekonserner her i landet. Grensen for eierskap er en tredjedel i et markedssegment. Det gjelder på nasjonalt plan. Landet er også delt inn i regioner. Også her skal en sikre konkurranse og hindre at noen tar kontroll over mer enn en tredjedel av markedet. Fortsett å lese Loven over makten, ikke motsatt