Stikkordarkiv: energi

Oppturen for Riis-Johansen

Regjeringen har gjenvunnet kontrollen over monstermastene. Terje Riis-Johansen og Jens Stoltenberg kan innkassere en seier. Stoltenberg kan fristes til å satse på «Maria Amelie»-stilen på nytt

I store deler av det norske «kommentariatet» er Terje Riis- Johansen blitt udugeliggjort som minister. Striden rundt monstermastene i Hardanger ble brukt som selve beviset. I VG slo de fast at han var en «død sild». I går sprellet han friskere en vi har sett ham på lenge. «Svettisen» i VG som kjemper for sitt politiske liv, fremsto i går som en «friskus» sugen på å vise at han hadde rett.

Terje Riis-Johansen har ingen problemer med å tolke de fire utvalgene som har utredet «sjøkabelalternativet» og forsyningssituasjonen i Bergen, som støtte for sitt syn. På et punkt er Riis-Johansen blitt korrigert. Det er ingen overhengende fare for at lysene slukkes i Bergen, for å si det slik. En må ikke spurte, det holder å jogge. Slik sett hadde en ikke måttet starte arbeidet med å bygge mastene i høst.

Men sjøkabel blir enda dyrere enn Riis-Johansen antydet i sommer, det vil ta fem år lengre tid, det blir inngrep i naturen tilsvarende to fotballbaner der sjøkabelen går ned og kommer opp og med sjøkabel er det ikke aktuelt å koble på andre energikilder. Fortsett å lese Oppturen for Riis-Johansen

Strømpriser til himmels

Det er ikke mye Terje Riis-Johansen kan gjøre med strømprisene, annet enn å forsøke å  skape inntrykk av at han gjør noe.

De høye strømprisene kan komme til å plage de rødgrønne i lang tid framover. Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen må belage seg på mye kjeft. Einar Stensnæs, olje- og energiminister i Kjell Magne Bondeviks regjering, kan han ringe hvis han trenger trøst. Han fikk virkelig kjørt seg da strømprisene steg over alle grenser.

Strømprisene steg også over det normale da Helen Bjørnøy var miljøvernminister. Hun våget å gjøre seg upopulær ved å si at høye strømpriser ikke er det verste som kan skje. Det kan motivere for å spare energi. I tillegg er høyere priser på energi en fordel med tanke på å skape et markedsmessig grunnlag for å satse sterkere på vind, sol og bølgekraft.

I Midt-Norge er strømprisen oppe i det firedobbelte av det som er normalt. Folk reagerer dobbelt, på at prisen er så høy og at den varierer fra landsdel til landsdel. Den ene etter den andre har denne uken krevd at regjeringen griper inn og sørger for lavere strømpriser. En måte å oppnå det på er å sette de mobile gasskraftverkene på Tjelbergodden og Aukra i produksjon. Tiden er inne for det, mener LO og NHO. Når SVere hører slikt får de pustebesvær. Mobile gasskaftverk hører så definitivt med til det miljøbevisst sosialister skal sky som pesten.  

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen måtte avbryte ferien torsdag for å få oversikt over situasjonen. De som hadde forventet at han ville lansere tiltak som raskt ville få strømprisen ned, ble skuffet. Saken er at Riis-Johansen vil foreta seg fint lite, Han vil la markedet styre. Han har ikke noe valg. Det er ikke mulig på kort til å snu opp med på det kraftregime det er bred politisk enighet om. Når togene ikke går og strømprisen stiger er det en konsekvens av den politikk flertallet i Stortinget har gått inn for.

Uttalelsen fra Riis-Johansen om at han vil be kraftselskapene være behjelpelige med å dele opp strømregningen slik at det blir lettere å få betale regningene, er en provokasjon. Som statsråd har han ingen instruksjonsmyndighet over kraftselskapene. Det er ikke noen grunn til at en statsråd skal gå i forbønn for kundene hvis han ikke har noe mer å be om at de må få delt opp regningen sin.

De mobile gasskraftverkene vil ikke avhjelpe den vanskelige situasjonen i kraftmarkedet i dag. Til det er produksjonskapasiteten deres for lav. Men de vil kunne vise seg uvurderlige hvis en linje eller en transformator går ned i Midt-Norge eller i Bergen, forklarte konsernsjef Auke Lont i Statnett til pressen i går

De vil nå søke regjeringen om å få sette reservekraftverkene i beredskap. En slik tillatelse vil de nok få. Da vil de sterkt forurensende gasskraftverkene kunne starte produksjonen i løpet av få dager. De strømprisene vi har nå, er ikke ille nok til at gasskraftverkene blir startes opp.  

Grunnen til den krisen vi nå opplever, er at linjenettet vårt er for dårlig utbygd, kraftproduksjonen for lav og at det er unormalt lite vann i magasinene. Samtidig går svenske atomkraftverk på bare 60 prosent av kapasiteten. Og det skjer mens vi har hatt en av de kaldeste vintrene i manns minne.

Det beste vil være om vi klarer å spare så mye energi at de fører til at etterspørselen minker og prisene går ned. Det er imidlertid ikke nok for å dekke behovet.