Stikkordarkiv: Erna Solberg

Solberg prøver seg

At Erna Solberg ber Frp legge bort sin økonomiske politikk samtidig som hun vil ha Siv Jensen som finansminister, er merkverdig. Solberg kan allerede nå begynne å innstille seg på at med Frp på laget, må det svelges kameler også i Høyre.

At Erna Solberg med jevne mellomrom kommer med sterke utfall mot regjeringens økonomiske politikk, er så normalt som det kan få blitt. Så langt går norsk økonomi bra, så hun får neppe opplevelsen av å få inn noen fulltreffere. Jens Stoltenberg tar alle utfordringer om økonomisk politikk på strak arm. Fortsett å lese Solberg prøver seg

Solberg i solen

Velgerne gir Erna Solberg bedre karakter enn Jens Stoltenberg. Et signal om det som kommer. Hvis Stoltenberg fortsetter i samme  rødgrønne spor fram til 2013, vil Solberg overta statsministerkontoret.

I en undersøkelse som Respons har laget for Aftenposten, får Erna Solberg karakteren 4,4 på en skala til 6. På spørsmålet om hvor god eller dårlig jobb partilederne gjør, får Jens Stoltenberg 3,8, Siv Jensen og Knut Hareide 3,5, Kristin Halvorsen 3,4, Trine Skei Grande 3,2 og Liv Signe Navarsete 3,0. Det er verd å merke seg at Siv Jensen, som er den partilederen som har vært i mest uvær de siste månedene, fortsatt kommer rimelig greit ut. Fortsett å lese Solberg i solen

Muskel-Høyre

 Et selvbevisst Høyre våger å slå vrak på den likestillingstenkning som har rådd grunnen i årtier. Nå skal det handle om å begrense statens makt både i forhold til familier, individer og kommuner.

Det er årevis siden Erna Solberg har hatt en så sterk stilling i Høyre som hun nå har. Ingen stiller spørsmål ved om hun skal være partiets og de borgerliges statsministerkandidat ved valget om tre år. Samtidig markerer landsmøtet at de har så definitivt har makten i partiet. Det var like før det ble nederlag for Erna Solberg i to saker som hun anser som viktige; hun tapte kampen om pappapermisjon, men fikk gjennomslag for ikke å ta endelig stilling til datalagringsdirektivet.

Høyre viste muskler i helgen. De går fremover på meningsmålingene. De har en leder som nå fremstår som statsministerkandidat og som utvilsomt lykkes bedre som frontfigur for partiet. Diskusjonen om datalagringsdirektivet og pappaperm vitner om vitalitet i partiorganisasjonen. Demokratiet fungerer. Og ved siden av Erna Solberg har partiet flere sentrale politikere som gjør seg gjeldende med tyngde i den politiske debatten. Tankesmien Civita ligger også i bakgrunnen og leverer tankegods som politikerne kan anvende i den pågående politiske debatten. Fortsett å lese Muskel-Høyre

Høyrepolitikk i støtet

Erna Solberg seiler forbi Siv Jensen på meningsmålingene og høyrefolk klarer å tilrive seg initiativet i den politiske debatten, nå om fedrekvoten. Det snekres en prinsipiell front mot de rødgrønne styringsideologi og Frps populisme….

 Hvem skulle tro at et knapt flertall av velgerne støtter Høyre-kvinnenes forslag om at foreldrene skal få full frihet til å fordele fødselspermisjonen seg imellom? Det viser en fersk meningsmåling InFact har gjort for VG.

Ideologene i Høyre har vært kjappe med å utnytte den oppmerksomheten forslaget har fått. Torbjørn Røe Isaksen sier til Klassekampen at han tror denne saken er ”godt egnet til å profilere Høyre og sette partiet i motsetning til sosialdemokrater og sosialister”. Leder i Unge Høyre, Henrik Aasheim er av samme oppfatning.

Kristin Clemet ønsker Høyre-kvinnenes forslag om å droppe obligatorisk fedrekvote velkommen. Hun sier denne saken illustrerer hva borgerlig politikk går ut på. Hun etterlyser mer prinsipiell argumentasjon for de standpunkter som inntas.

Erna Solberg er skeptisk og minner om at Høyre tidligere har støttet innføring av fedrekvote selv om partiet prinsipielt er imot statlig detaljstyring.

– Om vi er kommet så langt i Norge at fedrekvoten kan oppheves, får vi diskutere på landsmøtet, sier Solberg til NTB.

  Fortsett å lese Høyrepolitikk i støtet