Stikkordarkiv: finansnæringen

Nakketak på finansfolket

Nicolas Sakrozy vil ha G20-landene med på skatt på finansielle transaksjoner og finanskriseutvalget lanserer en ny finansskatt som gir dempende effekt og ti milliarder til staten. Det går fremover i arbeidet med å styre finansfolket bedre.

Finanskriseutvalget, som i går la fram sin innstilling, går inn for en «aktivitetsskatt» på overskudd og lønnsutbetalinger som kompensasjon for at finanssektoren i praksis er fritatt for moms. Videre vil en innføre en stabilitetsavgift basert på gjeld og verdiene av statsgarantien banker kan nyte godt av, innføre boligskatt, strengere regler for bonusutbetalinger og styrket vern for forbrukerne.

Utvalget under ledelse av FAFO-leder Jon Hippe, overrasker med å komme med så mange forslag de som vil gi en sterkere styring og begrenset handlefrihet for banker og finansinstitusjoner. De tar virkelig hardt i.

Forslaget om å innføre boligskatt, skjøt finansminister Sigbjørn Johnsen ned med en gang. Han vil ikke ha en debatt om alt mulig. Nå skal det handle om finansnæringen som er kommet seg på fote igjen etter finanskrisen. Fortsett å lese Nakketak på finansfolket

Kapitalist Spetalen synger ut

Velkommen etter, sier Jens Stoltenberg til Øystein Stray Spetalen. Men man blir ikke rødgrønn av å mene at staten bør la flere kapitalister gå dundrende konkurs.

Investor Øystein Stray Spetalen mener det går mot undergangen for kapitalismen. I en artikkel i Dagens Næringsliv i går advarer han mot det samrøre som har oppstått mellom finansbransjen og myndighetene. Når staten vil redde banker og finansinstitusjoner fremfor å la de gå konkurs, blir det skattebetalerne som må betale regningen. Spetalen mener den forrige bankkrisen på 90-tallet ble håndtert riktig av norske myndigheter. De som hadde aksjer i banken, tapte sine investeringer. Staten som reddet bankene tjente på at de tok risikoen på å redde bankene. Slik skal det være, . Den som tar risiko, skal også ha gevinsten. Det er en av Spetalens leveregler. Nå krisemaksimerer bank- og finansnæringen med påstander om at det blir et ragnarokk uten like hvis ikke staten stiller med garantier slik at de ikke går konkurs. Og i EU blar man opp hundrevis av milliarder for å hjelpe bankene. Regningen betales ved kutt i de offentlige utgifter og økt skatt. Faren er at økonomiens skrus nedover ved at etterspørselen synker og investeringsviljen forvitrer, ifølge Spetalen.

”Spetalen er blitt enig med oss”, sier Jens Stoltenberg til DN i dag. Han synes det er rørende å se hvor mange representanter for de frie markedskrefter som nå kommer løpende og ber staten regulere markedet. Kristin Halvorsen (SV) sier til VG i dag regjeringen ikke trenger at Spetalen forteller dem noe som helst. Hun mener det Spetalens uttaler er overraskende og i strid med det han til vanlig forfekter. Fortsett å lese Kapitalist Spetalen synger ut

Styringvilje mot kapitalmakt

Sammenbruddet i klimatoppmøtet i København i desember ble en demonstrasjon av politisk maktesløshet. Angela Merkel og Barack Obama forsøker nå å demonstrere at de i alle fall har makt og vilje til å ta styring med kapitalkreftene

Det er ingen tvil om at EU var rede til å forplikte seg til tøffe klimakutt under klimatoppmøte i København. Forhandlingene brøt sammen fordi Kina i første rekke, delvis også India og flere industrialiserte land utenfor Europa, ikke var villige til å inngå en forpliktende avtale. Barack Obama var usikker på hvor langt han ville få med seg Kongressen. Det endte med at han gikk for en viljeserklæring istedenfor en forpliktende avtale. Det blir neppe inngått en avtale på det neste klimatoppmøte i Mexico heller. Arbeidet med å få til en avtale har imidlertid ikke stoppet opp. Vesten må forholde seg til at man ikke vil lykkes å få i stand en avtale som sementerer de forskjellene i levestandard som preger verden i dag. Kina er tydelig på at de ikke vil begrense sine utslipp så mye at arbeidet med å heve levestandarden i eget land vil stoppe opp.

Hellas i krise

Det er mulig det ville vært lettere å få til en klimaavtale dersom verden ikke samtidig hadde havnet opp i en alvorlig finanskrise. Brannen ble slukket i fjor, men krisen er ikke over. Det er vi blitt minnet om de siste ukene med utgangspunkt i at økonomien i Hellas er i ferd med å bryte sammen. Hellas er et grelt eksempel på politiske maktesløshet. Fortsett å lese Styringvilje mot kapitalmakt

Globalt bonusbråk

Bonusene skyter igjen mot himmelen. Nå må skattepisken fram. Finansbransjen må finne seg i strenger kontroll fra myndighetene side. Ledere og meglere må innstille seg på at de vil tjene mindre, skriver redaktør Magne Lerø.   

Finanskrisen ser ikke ut til å ha knekket grådigheten til pengeflytterne i finansmarkedet. Den svenske storbanken SEB har satt av mer penger til bonuser enn det banken klarte å tjene i fjor, skriver Aftenposten i dag. I 2008 tjente banken 10 milliarder svenske kroner. Resultatet for 2009 antas å bli ca. 1,5 milliarder.  Svenska Dagbladet har avslørt at de har satt av 1,8 milliarder til bonuser. Nordea har satt av 2,3 milliarder til bonuser. Finansminister Anders Borg kaller bankenes bonuspolitikk for ”veldig provoserende”. Men hva skal han gjøre? Fortsett å lese Globalt bonusbråk