Stikkordarkiv: fornybar energi

Solheim som bremsekloss

De som vil bygge ut fornybar energi, hevder miljøvernminister Erik Solheim har endt opp i rollen som bremsekloss. Det er god grunn til å be Solheim skjære igjennom og prioritere klima framfor andre naturhensyn og folks vindmølleprotester.

Olje- og energiminister Ola Borten Moe har fått «bad guy»- stempelet i klimapolitikken. Det tar ikke han ikke særlig tungt. Det skal godt gjøres at en minister som er satt til å ivareta olje­- og gassnæringens interesser, unngår kritikk for å prioritere olje og gass framfor miljø. Da Åslaug Haga ble olje-og energiminister forsøkte hun å skape inntrykk av at landet hadde fått en ny miljøvernminister. Det var ikke måte på hvor mye hensyn det skulle tas til miljø, klimautslipp skulle reduseres og det skulle satses på fornybar energi. Det  ble mest prat. Ola Borten Moe har valgt stikk motsatt strategi. Han vil framstå som en realpolitiker og dropper miljøbevegelsens klimaretorikk. Fortsett å lese Solheim som bremsekloss

Solheim som bremsekloss

De som vil bygge ut fornybar energi, hevder miljøvernminister Erik Solheim har endt opp i rollen som bremsekloss. Det er god grunn til å be Solheim skjære igjennom og prioritere klima framfor andre naturhensyn og folks vindmølleprotester.

Olje- og energiminister Ola Borten Moe har fått «bad guy»- stempelet i klimapolitikken. Det tar ikke han ikke særlig tungt. Det skal godt gjøres at en minister som er satt til å ivareta olje­- og gassnæringens interesser, unngår kritikk for å prioritere olje og gass framfor miljø. Da Åslaug Haga ble olje-og energiminister forsøkte hun å skape inntrykk av at landet hadde fått en ny miljøvernminister. Det var ikke måte på hvor mye hensyn det skulle tas til miljø, klimautslipp skulle reduseres og det skulle satses på fornybar energi. Det  ble mest prat. Ola Borten Moe har valgt stikk motsatt strategi. Han vil framstå som en realpolitiker og dropper miljøbevegelsens klimaretorikk. Fortsett å lese Solheim som bremsekloss

Statoils salgsiver

Statoil styrer etter pengene. De vil selge mest mulig olje og gass. Statoil kan ikke oppdras til å tenke fornybar energi på politiske premisser.

Når uttalelser fra Statoils direktør for naturgass, Rune Bjørnson, til London-avisen The Times tolkes som om Statoil truer med å kutte gassalget til Storbritannia, blir det uunngåelig en del oppstyr. Det Bjørnson har sag, er at Statoil kan eksportere gassen de henter opp til andre enn Storbritannia. Verre er det ikke. Fortsett å lese Statoils salgsiver

Statoil lunken til fornybar energi

De rødgrønne kan bare glemme å tvinge Statoil til å satse på fornybar energi hvis Helge Lund konkluderer med at det ikke er lønnsomt. Skal de aldri forstå hvordan børsnoterte selskaper arbeider?

I helgen sa Statoil-sjef Helge Lund at det kunne bli aktuelt å droppe satsingen på fornybar energi hvis det ikke ble lønnsomt. I så fall vil Statoil gå tilbake til kun å drive med olje– og gass. Helge Lund stiller også spørsmål ved om de har høy nok kompetanse til å lykkes innen fornybar energi.

Helge Lund er ikke den som taler i utrengsmål, og han har så visst ikke for vane å si mer enn han må. Det er ingen grunn til at han må flagge en mulig avvikling av satsingen på fornybar energi. Den mest naturlige forklaringen er at han vil utfordre politikerne til å bestemme seg for om de vil legge forholdene til rette for fornybar energi eller ikke. Men CO2-avgift, høyere strømpris eller subsidier, kan fornybar energi bli lønnsom her til lands.

 Bråk

 Lund vet det blir bråk når han uttaler seg som han gjør. Erling Sande (Sp), leder av Stortingets energi- og miljøkomité, sier til Klassekampen i dag at han er klar for å bruke statens eiermakt og tvinge Statoil til å satse på fornybar energi. Han mener Lund er fanget i en kortsiktig tekning og peker på at tiden arbeider for fornybar energi.

–        Jeg mener det er naturlig at vi løfter fram fornybar energi på vegne av staten, rett og slett fordi det er riktig både politiske og miljømessig, men også fordi det vil være klokt for å forvalte verdiene i selskapet, sier Sande.

 Snorre Valen (SV) mener tiden nå er inne for å ”stramme skruen eiermessig ”. Han vil ha fornybar energi, men ikke oljesand.

Per Rune Henriksen, Aps medlem i komiteen, sier Statoil selv må gjøre de forretningsmessige vurderingene, men at det viker lite fremsynt å droppe satsing på det fornybare.

 Ketil Solvik Olsen Frp peker på at Statoil er et børsnotert selskap og at det blir like lite av den eierstyringen SV og Sp snakker om når det gjelder fornybar energi som det ble når det gjaldt oljesand.

–        Som politikere kan man like eller mislike det, men om vi mener dette er helt grusomt, må vi sørge for at fornybar energi blir mer lønnsomt å investere i, istedenfor å forvente at næringslivet skal investere i ulønnsomme prosjekter.

 Hodet i veggen

 Den vei Ketil Olsen staker ut, er den enste farbare. Erling Sande og Snorre Valen vil stange hodet mot veggen i sine bestrebelser på å tvinge Statoil. Det ikke slik børsnoterte selskaper styres. De er satt til å drive lønnsomt, ikke å gjøre de politikerne mener. Fortsett å lese Statoil lunken til fornybar energi

Store styringsgrep

Jens Stoltenberg og de rødgrønne bør se Lofoten og Vesterålen i et overordnet industrielt- og energipolitisk perspektiv. Konsekvensene av å gå inn for landing mht. olje og gass og satse mer fornybart må også beskrives

«Oljesølet gjør Jens skeptisk», er tittelen på VGs artikkel om oljeutvinning i Lofoten i dag. Det skulle bare mangle. Men det er nok ikke slik at oljekatastrofen i Mexicogolfen alene er grunn til at Stoltenberg vil sin nei til oljeutvinning i de mest sårbare områdene i Nord. Stoltenberg sier han vil ha samlet inn kunnskap og erfaring fra det som skjer i Mexicogolfen. Skulle regjeringen bestemt seg for Lofoten i dag, er det mye som tyder på at svaret ville blitt nei. Mexicoutslippet har påvirket opinionen. Nei-siden innen egen parti har styrket sin stilling. I helgen sa Aps fylkeslag i Troms nei til boring i Lofoten.

Skal Jens Stoltenberg komme seg videre i prosessen med å åpne for oljeaktivitet i Lofoten og Vesterålen, må Statoil med bred støtte fra annen ekspertise overbevise ham om at noe lignende av det som skjer i Mexicogolfen vil være utenkelig i Lofoten. Det har en del fagfolk sagt, men nå forsvinner dette i støyen rundt gigantutslippet. Fortsett å lese Store styringsgrep