Stikkordarkiv: frontfaget

For høye lønninger

Det høye lønnsnivået i Norge skaper en rekke problemer. Likevel vil vi ha mer av det. Det forhandlingssystemet vi har, er utilstrekkelig til å gjøre det som er klokt for framtiden.

Lønn fastsettes i forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakere. Her skal ikke politikerne blande seg inn. Vanligvis gjør de heller ikke det. Bare når det gjelder store reformer,  for eksempel pensjonsreformen, kommer regjeringen på banen for å bidra til at lønnsoppgjøret kommer i havn. Det var snakk om at regjeringen måtte komme på banen i år også for å sikre alle to ukers betalt fedrepermisjon. Før helgen gjorde regjeringen det klart at det ikke ville komme på tale. Partene selv måtte finne ut av det.  Resultatet ble at dette ble lagt inn i «årets løsning». Det nyttet ikke lengre for arbeidsgiverne å stå i mot. Fortsett å lese For høye lønninger