Stikkordarkiv: Frp

Frp på jakt etter røtter

Siv Jensen bør satse alt på å få Frp inn i en regjering og stagge populistene i eget parti. Det betyr gode relasjoner til Høyre og varsomhet med politiske utspill som er uspiselige for KrF og Venstre.

Det har gått jevnt og trutt nedover på meningsmålingene for KrF de siste ti årene. Da Valgerd Svarstad Haugland trakk seg som partileder og Dagfinn Høybråten overtok, snakket de ivrig i KrF om behovet for å finne tilbake til røttene. Om KrF fant tilbake til røttene er ikke godt å si. Det hjalp i alle fall ikke på velgeroppslutningen. Fortsett å lese Frp på jakt etter røtter

Frp-ledelsen i uvær

 Frp-ledelsen dynges ned av råd og meninger om hva de burde gjort og sagt. Etter at støvet har lagt seg, er det ikke sikkert regelverket kommer til å bli endret så mye. Regler kan ikke løse alle problemer som oppstår når en har med mennesker å gjøre.

For å få kontroll med situasjonen som oppsto etter at Trond Birkedal ble anklaget for seksuelle overgrep, nektet Frp-ledelsen å etterkomme medienes krav om å få vite alt de hadde kjent til og foretatt seg før saken ble offentlig kjent. For Geir Mo var det maktpåliggende å få støtte fra ledelsen i partiet på at han hadde håndtert saken i henhold til Frps regelverk. Det fikk han. Selv om en trededel av Frp-velgerne på en VG-måling mener han bør få sparken for sin håndtering, sitter han trygt. Frp kan ikke avsette en medarbeider som har handlet i tråd med partiets regler. Fortsett å lese Frp-ledelsen i uvær

Overrgrep og rykter i Frp

Når sex-skandaler avsløres, må ledelsen regne med kritikk for sin egen håndtering. Det er slett ikke sikkert Siv Jensen hadde kommet bedre ut av det med å møte pressens krav om å få vite alt alle til enhver tid har hørt og sagt om Trond Birkedal. 

Siv Jensen har valgt en dristig strategi når det gjelder hvordan Frp-ledelsen skal håndtere sex-skandalen knyttet til Trond Birkedal. Hun insisterer på at hun vil behandle saken prinsipielt og nøyer seg med å slå fast at partiets regelverk er fulgt. Hun vil ikke svare på spørsmål om hva hun eller andre i partiledelsen har visst om eller har fortatt seg om saken.

Generalsekretær Geir Moe har vist til Frps regelverk som sier at når påstander om straffbare forhold dukker opp, skal ledelsen henvise til politiet. En skal ikke forsøke å tildekke eller bagatellisere det man hører. Han sier Frp på ingen måte har unnskyldt eller bagatellisert det de har hørt om Trond Birkedals adferd på det seksuelle området. Fortsett å lese Overrgrep og rykter i Frp

Siv Jensen rotak

Den interne kritikken ble så pass sterk at Siv Jensen valgte å snu på flisa og ta selvkritikk i løpet av helgen. Både hun og Geir Moe overlever nok, men for tiden har de svekket sin posisjon, skriver redaktør Magne Lerø.

Fram til og med torsdag i forrige uke var Siv Jensen og Geir Mo opptatt av å få kontroll med situasjonen som hadde oppstått etter at Trond Birkedal ble anklaget for seksuelle overgrep. Strategien var ikke å si mer enn nødvendig. De nektet å etterkomme medienes krav om å få vite alt de hadde kjent til før saken ble avdekket. De svarte med å henvise til politiet.

For Geir Mo var det maktpåliggende å få støtte fra ledelsen i partiet at han hadde håndtert saken i henhold til Frps regelverk. Det fikk han. Dermed var han ute av faresonen. Mo kan ikke ofres for å skape ro i partiet. Fortsett å lese Siv Jensen rotak

Hagen i manesjen igjen

Blir han bare  ordfører, lover han å foreta et hamskifte, fra å være en provoserende slugger til å bli en samlende, og hyggelig ordførerbestefar. Et  stykke på vei vil han  greie det, for han har så stor egeninteresse av å vise at han er noe mer enn hans politiske motstandere hevder.

Politiske dyr har gjerne lang levetid. Carl I. Hagen varslet for et år tid siden at han ikke aktet å dø hen som politiker. Han sa at han regelrett savnet seg selv på den politiske arenaen og at Frp burde ha benyttet ham mer. I går red han fram i manesjen som Frps kandidat til vervet som ordfører i Oslo. Han oppførte seg så visst ikke som en gammel gamp som endelig ble geleidet ut av den kjedelige vinterstallen. Hagen er mer som ei vill hoppe å regne, til tross for sin 67 år. Fortsett å lese Hagen i manesjen igjen

Dropp åremålene

Det er påfallende at Frp har satt unge Mette Hanekamhaug forfekte en ledertenkning i skolen som bør høre museene til. Åremålet bør også staten kvitte seg med når de skal hente inn nye sjefer for Nav, Norges Bank og diverse viktige tilsyn.

Det er en del bra i Frp 10 punkter for en bedre skole som Mette Hanekamhaug lanserte i går. Men på et punkt havner hun i grøfta. Frp vil ansette rektorer på åremål.

– Vi vet at god skoleledelse er avgjørende for hvordan skolen fungerer og hvor mye elevene lærer. Derfor mener vi at rektorer skal ansettes på åremål. Når de vet at innsatsen deres skal evalueres, vil de bli mer opptatt av å utvikle skolen sin. Gjennom en åremålsløsning sikrer vi også at uegnede rektorer ikke får fortsette, sier Mette Hanekamhaug. Fortsett å lese Dropp åremålene

Siv Jensen som streikestrateg

Når Siv Jensen blir streikestrateg med krav om økt lønn og skattelette som tiltak for å motvirke den økonomiske krisen, tar hun farvel med den virkeligheten andre befinner seg i.

Likelønn er en fin sak. Frp kastet seg på det toget i valgkampen. Langt på vei la Jens Stoltenberg likelønnsmodellen som Frp og SV snakket høyest om, død i Soria Moria II. Onsdag kveld stor Siv Jensen fram på NRK og kritiserte Jens Stoltenberg for at han ikke allerede hadde lagt fram en egen likelønnspakke ved siden av og i tillegg til den generelle rammen. Når en politiker griper inn i forhandlingene på denne måten, forteller det at man er i ferd med å miste grepet på den virkeligheten lønnsforhandlingene befinner seg i.

For det første har del aldri skjedd før at en regjering har lagt penger på bordet ut over en ramme i et lønnsoppgjør. Særdeles ille er det at Siv Jensen nærmest fremstiller det som om regjeringen har sagt de vil gjøre det, enda de har sagt ørten ganger at de ikke vil gjøre det. For den som vil lese og forstå, står det også i Soria Moria II. For det andre har det aldri skjedd at regjeringen har sagt noe som helst om å bidra til en løsning før man er kommet til det punkt i forhandlingene at et bidrag fra regjeringen var helt avgjørende for å komme videre. Det skjedde i forbindelse med ny pensjonsordning i 2008 og 2009. Grunnen var at nyordningen og AFP nødvendigvis måtte samordnes med de offentlige ordninger.  

Det kom ikke en egen likestillingspott på bordet. De kom i mål i stat uten. Kommunenes Sentralforbund og Spekter har sagt de ikke vil ha en egen likelønnspott. De tror ikke det fungerer. Det er å lure seg selv å sette av egne midler til likelønn. Men Siv Jensen vil stappe en likelønnspott ned i halsen på dem. De kan være sjeleglad at det ikke er Frp som har arbeidsministeren. Men da ville Siv Jensen aldri sagt det hun sier nå. Hun driver et spill for galleriet.

Det mest besynderlige er at hun går inn for økte lønninger i offentlig sektor fordi vi har råd til det. For vil kan nemlig gjøre en ting til samtidig som vi gir økt lønn. Vi kan senke skattene. Det vil de med lav lønn tjene på. Vips, så er det ikke så viktig med økt lønn. Vips så skapes det vekst i økonomien. Og vips så kommer Norge enda bedre ut av den økonomiske krisen.

Det er greit at Frp mener vi bør senke skattenivået i Norge. Men å sause sammen skattereduksjoner. økonomisk krise og likelønnspott ut over rammen – og det samme dag som en storstreik bryter ut, det er ikke til å bli klok av, for å si det veldig, veldig mildt.

Bråkebøtta Hagen på banen igjen

Carl I. Hagen virker temmelig beruset av tanken på at han fortsatt skal spille en rolle i norsk politikk. Siv Jensen sitter nå så trygt at hun kan la Hagen herje litt og spille en bråkebøtterolle som hun ikke vil inn i. Hun orker ikke så mange populære lettvintheter som Hagen.

Folket er ferdig med Carl I. Hagen, skriver VG i dag. Han får i alle fall liten støtte for kravet om at Frp må fremstå med en sterkere bråkebøtte-faktor. 32 prosent av Frp-velgerne svarer ja på spørsmålet om ”Frp bør protestere og bråke mer, slik Hagen har tatt til orde for”. 55,7 prosent svarer nei. 66 prosent av Frp-velgerne mener Siv Jensen er beste egnet til å lede Frp, mens 27,1 prosent svarer Carl I. Hagen.

Dette bør Siv Jensen være fornøyd med. Det gjelder for henne å beholde den makten hun har og ikke risikere at Carl I. Hagen samler rundt seg en tilhengerskare som i en gitt situasjon kan fristes til fraksjonslignende virksomhet. Siv Jensen vil ha kontroll med Hagen, som alle vet kan hoppe like raskt hit og dit som haren. Hun har ikke ønsket å gi klare svar på hvilken rolle hun ser for seg at Hagen skal spille i fremtiden. Han har i dag ansvar for eldrepolitikken, men i og med at han ikke har en plattform i partiet eller i Stortinget, er ikke dette en rolle han får gjort særlig mye ut av. Det innrømmer han åpnet. Han har klaget høylytt i mediene over at han ikke blir hentet inn på banen. Han savner seg selv, som han sa. Det er det ingen som tviler på. Nå har han åpnet for å bli ordførerkandidat i Oslo. Hagen vet at han får størst mulig oppmerksomhet ved å vente med å bestemme seg så lenge som mulig. I går kunne vil lese at den som nok blir vanskeligst å overtale, er Eli. Slik holdt mediene på også med Kjell Magne Bondevik. En fikk inntrykk av at det var kona Bjørg som avgjorde hvem som skulle bli statsminister i landet. Nå skal det liksom være Eli som avgjør om Hagen skal bli ordfører, om han skal fortsette som høyt gasjert informasjonsrådgiver eller om han rett og slett skal late seg mer på standen i Spania. Fortsett å lese Bråkebøtta Hagen på banen igjen

Høyrepolitikk i støtet

Erna Solberg seiler forbi Siv Jensen på meningsmålingene og høyrefolk klarer å tilrive seg initiativet i den politiske debatten, nå om fedrekvoten. Det snekres en prinsipiell front mot de rødgrønne styringsideologi og Frps populisme….

 Hvem skulle tro at et knapt flertall av velgerne støtter Høyre-kvinnenes forslag om at foreldrene skal få full frihet til å fordele fødselspermisjonen seg imellom? Det viser en fersk meningsmåling InFact har gjort for VG.

Ideologene i Høyre har vært kjappe med å utnytte den oppmerksomheten forslaget har fått. Torbjørn Røe Isaksen sier til Klassekampen at han tror denne saken er ”godt egnet til å profilere Høyre og sette partiet i motsetning til sosialdemokrater og sosialister”. Leder i Unge Høyre, Henrik Aasheim er av samme oppfatning.

Kristin Clemet ønsker Høyre-kvinnenes forslag om å droppe obligatorisk fedrekvote velkommen. Hun sier denne saken illustrerer hva borgerlig politikk går ut på. Hun etterlyser mer prinsipiell argumentasjon for de standpunkter som inntas.

Erna Solberg er skeptisk og minner om at Høyre tidligere har støttet innføring av fedrekvote selv om partiet prinsipielt er imot statlig detaljstyring.

– Om vi er kommet så langt i Norge at fedrekvoten kan oppheves, får vi diskutere på landsmøtet, sier Solberg til NTB.

  Fortsett å lese Høyrepolitikk i støtet

Forfatter Huitfeldt

Det spørs om det var så lurt av Anniken Huitfeldt å si ja til å skrive en hyllestbok om Gro for barn. Men når Siv Jensen og Frp vil aksjonere for å hindre at boken skal kjøpes inn til bibliotekene, bommer de totalt

Det er utmerket at politikere skriver bøker, enten det er en røverroman fra det politiske liv, som Åslaug Haga har begått, eller man fester sine tanker om de store utenrikspolitiske spørsmål til papiret, slik Jonas Gahr Støre har gjort. Nå har landet fått en kulturminister som også kan titulere seg som forfatter. Anniken Huitfeldts bok ”Fortellingen om Gro Harlem Brundtland”, utgitt på Kagge forlag, er i disse dager ute i bokhandelen. Huitfeldt får ingen inntekter av boksalget. Forfatterinntektene går til vaksiner av barn i fattige land.

Statsråder har mye å gjøre, men dette har altså Huitfeldt funnet å kunne prioritere. En statsråd har ikke noen regulert arbeidstid, og alle jobber garantert flere timer enn normal arbeidsuke. Når hun har sagt ja til å bruke tid på dette, kan det være fordi hun har lyst. Når statsråder skriver bøker om tidligere statsministre, kan vi ikke annet enn å se på det som et politisk prosjekt. Det er enn av Gros politiske døtre som er forfatter. Gro har mange politiske døtre som kunne ha skrevet. Det er også mange kvinner med langt større skriveerfaring enn Huitfeldt som kunne påtatt seg å skrive ”boken og Gro” i serien til Kagge forlag. Men Huitfeldt er den utvalgte. Hun har regnet med å få en politisk gevinst av det. Fortsett å lese Forfatter Huitfeldt