Stikkordarkiv: fusjoner

Smått er godt nok-bevegelsen

”Small is beautiful” – det er stort sett bare Senterpartiet som alltid ser det slik. Overtroen på at alt blir bedre om det blir større, er nok mer utbredt enn godt er.

 I 1973 ga den britiske økonomen E.F. Schumacher ut artikkelsamlingen ”Small Is Beautiful. Economics As if People Mattered”. Boken vakte oppsikt. Schumacher advarte mot store oppkonstruerte enheter som den teknologiske utviklingen hadde gjort mulig. Han tok til orde for desentralisering og at samfunn og næringsliv måtte få utvikle seg slik det var best for mennesker og natur. Alt må ikke bli stort og effektivt. Det som er lite kan også fungere utmerket, mente han.

Det er mulig de leser høyt fra Schumachers bok fortsatt i Senterpartiet i håp om å finne noe som kan ha relevans for våre dagers diskusjoner om små og store enheter. Senterpartiet er pragmatikere og først og fremst et interesseparti. Deres oppgave er å sørge for best mulige vilkår for dem som bor i distriktene. Der er det mye smått. Folk vil beholde det de er vant med. De er skeptiske til det store og nye. Derfor har Senterpartiet endt opp som en ”smått er godt nok”-parti. Fortsett å lese Smått er godt nok-bevegelsen