Stikkordarkiv: habilitet

Skjerpings, Giske

Trond Giske kan ikke gjøre som andre næringslivsledere ofte gjør, legge vennskap og kjennskap til grunn for hvem som skal få styreverv. Giske klarer seg gjennom dette bråket også. Problemet er at Ap i økende grad framstår som et parti som vil styre gjennom partibok og vennskap.

Trond Giske gikk ut som vinner i striden om eierstyringen av Telenor. Han hadde solid flertall blant de rødgrønne for å gjøre alt han kunne for å hindre at TV2 ble solgt ut av landet. De synes det var greit at han beveget seg til yttergrensene for eierstyring og presset styret for å få det som han ville. Det er slik majoritetseiere opptrer når saker er viktige for dem. Det Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomitéen fortok seg, ble ikke mer enn et slag i luften. Det endte med at styreleder i Telenor, Harald Norvik, fikk sparken. Slik fikk Giske markert hvem som har makten. Fortsett å lese Skjerpings, Giske

Der evige habilitetshysteriet

Det spørs om Grete Faremo gidder å bry seg om kravet om at hun skal få sin habilitet sjekket. Opposisjonen får hyle på. Formalismen vil ingen ende ta.

Nå var vi i gang med en viktig diskusjon om styring, ledelse, organisering og kultur i offentlig sektor i forlengelse av 22. juli-kommisjonens rapport. Nå sporer VG og opposisjonen av igjen. Vi får servert den gamle suppa om habilitet enda en gang. Det er justisminister Grete Faremo som er i vinden. Tor Saglie, som nå fungerer som departementsråd i Justisdepartementet, har søkt stillingen. Han ligger ti hestehoder foran de andre tre søkerne når det gjelder kvalifikasjoner. Spørsmålet er om Grete Faremo er inhabil i forhold til ham. Fortsett å lese Der evige habilitetshysteriet

Kontroll- og parodikomiteen

I den grad det kom noe nytt ut av høringen, var det til Jonas Gahr Støres fordel. Men bevares, mannen har da hodet med seg. Neste gang tar han både belte og bukseseler på seg og får klarsignal fra Justisdepartementet.

Gårsdagens høring, eller ”grilling” som mediene kaller det, av utenriksminister Jonas Gahr Støre viste ta flere av våre fremste politikere absolutt hadde klart seg bra i tabloidpressen. Da de ”grillet” Støre og Tschudi om middagsselskapene på 17 mai, fikk vi jo vite ting om det gode liv på Oslo vestkant som vil aldri har visst. Og Støre svarte villig vekk på at han var så glad for å slippe lage middag på 17.mai. Han kunne bare stikke innom vennen Tschudi. Der var det mat å få uansett når han kom. Han passet enda til på å få sagt at han pleide å komme sist og gå først. Så ikke noe utagerende festing der i  gården. Da Tschudi opplyste om at det kunne være fra 15-20 til stede, var komiteleder Anders Anundsen der. ”Var det ikke 30-40 Støre hadde snakket om”?  Var det liksom blitt 15-20 nå. Hadde Støre løyet? Det ble ikke spurt om det. Det var bare noen som tenke det. Journalistene dirret av forventning. ”Støre 40 – Tschudi 15” – det ville bli litt av en sak. Men så viste det seg at forklaringen var at Tschudi ikke hadde plass til flere. Neivel, så skipsredere har ikke så store stuer … det var det som var forklaringen. Der kokte det oppslaget bort i kålen. Fortsett å lese Kontroll- og parodikomiteen

Utenriksminister med «Støre-skip»

Jonas Gahr Støre er en rasjonell og etisk bevisst politiker. Det er ikke nok i møte med den mediestyrte ustyrlige emosjonalitet. Når Støre blir «skipsreder», oppstår det problemer for utenriksministeren som han må leve med eller rydde opp i.

 

I forrige uke ble Jonas Gahr Støre omtalt som «skipsreder». Bakgrunnen er at Støre eier 25 prosent av familieselskapet AS Trestø. Det har han opplyst om i Stortingets register over økonomiske interesser. Trestø eier imidlertid 5 prosent i selskapet Clipper Skagen DA og 1 prosent i Clipper Viking DA som drives av Solvang ASA. De eier gasstankskipene Clipper Harald, Clipper Viking og Clipper Skagen. Det er disse som i mediene nå kalles «Støre-skipene». Fortsett å lese Utenriksminister med «Støre-skip»

Støre i klister

Støre blir beundret. Andre synes han er irriterende vellykket og at det er på tide han blir tatt hardt når han ikke bruker både belte og bukseseler.

Jonas Gahr Støre er en politisk stjerne av de sjeldne. Han har i flere år vært regjeringens mest populære statsråd og regnes som Jens Stoltenbergs nærmeste. Legendariske Håkon Lie har for lengst utpekt han til å ta over etter Jens. Støre har skaffet seg en posisjon i internasjonal politikk som knapt noen norsk politiker har oppnådd siden Trygve Lie ble FNs første generalsekretær. I Ukeavisen Ledelses vurdering av nærmere 60 norske toppsjefer, er han på annen plass. Han scorer spesielt høyt på etisk bevissthet, kommunikasjon, evne til å motivere og bygge godt omdømme.

For tre uker siden havnet han i klisteret. Dagbladet avslørte da at han for fire år siden ga seks millioner til en stiftelse som en av hans venner fra barndommen av, Felix Tschudi, var styreleder for og bidragsyter til. Støre var raskt på ballen. Noen timer seinere samme dag inviterte han til pressekonferanse og sa at han ikke var inhabil fordi søknaden kom fra Norges Rederiforbund, at det dreide seg om støtte til forskning i samarbeid med universitetet, at all kunnskap ville være tilgjengelig for hvem som helst og at prosjektet var mitt i smørøyet i forhold til regjerings nordområdesatsing. At en av hans venner var med å finansiere et allmennyttig formål, så han ikke noe galt i. Fortsett å lese Støre i klister

Støre som advokatmat

Dagbladet har tauet inn en advokat som mener at Jonas Gahr Støre er inhabil. Det er så forutsigbart som det kan få blitt. Advokater lever av å levere meninger til den som betaler.

Advokat Lars Trygve Jenssen knyttet til Kvale, det advokatfirma Dagbladet bruker ved ulike anledninger, konkluderer med at Jonas Gahr Støre var inhabil da han behandlet søknaden fra Norges Rederiforbund om å opprette et senter for nordområdelogistikk. Jenssen mener vennskapet med Felix Tschudi gjør Støre inhabil. Han baserer seg på det pressen har skrevet om saken og de opplysninger Utenriksdepartementet og Støre selv har gitt. Fortsett å lese Støre som advokatmat

Hanssens kontroversiell handlekraft

Igjen er juristene ute og anklager en statsråd for å ha forbrutt seg. Bjarne Håkon Hanssens dristige handlekraft for raskt å gi et tilbud til de tyngste rusmisbrukerne i 2009, er innenfor det akseptable.

I følge Dagsrevyen i går ga tidligere helseminister Bjarne Håkon Hanssen 60 millioner kroner til Kirkens Bymisjon der Hanssens tidligere kone er leder. Videre ble det hevdet at det ikke var en åpen utlysning. Blå Kors og Frelsesarmeen sier de også kunne ha drevet et døgnåpent senter for de tyngste rusbrukerne.

Når jurister ikke kjenner en sak godt nok, pleier de å snakke i hypotetiske bisetninger for å sikre seg og gjerne slå til med friske formuleringer «dersom, så visst, i fall». Det fungerer utmerket i medienes dramaturgi. Saken vokser fordi en ekspert har snakket om alvoret, «dersom så og så»

Denne gangen klemte professor Beate Sjåfjell skikkelig til på direkten. Hun sa at denne saken «opplagt burde vært lagt fram for lovavdelingen i Justisdepartementet» og at hun ville bli «overrasket dersom det viste seg av statsråden var habil». I tillegg mente hun at reglene for offentlige anskaffelser var brutt, at det burde ryddes opp i alle departementer, og jammen fikk ikke Kristin Clemet støtte til ideen om en statsrådsskole.

Nå har det seg slik at Hanssens ekskone er ikke leder for Kirkens Bymisjon. Hun sitter heller ikke i ledergruppen. Ikke er hun leder i rusomsorgen som Bymisjonen driver. Hun er leder for en avdeling for demenspasienter som Bymisjonen driver. Hvis vi skal tro Helsedepartementet, er det professor Sjåfjell som må kurses i forvaltningens regler for habilitet

Det kunne selvsagt ikke skadet å ha fått vurdert sin habilitet. En god ting kan aldri gjøres for ofte. Hvis alle skal tenke som juristene om dagen, er det bare å ansette et par nye jurister i staten som skal vurdere om politikere er inhabile selv om alle bør vite at de ikke er det. Bare for å være helt sikker liksom, hvis en journalist ringer eller en opposisjonspolitiker finner en sak. Mistenkeliggjøring har særdeles god grobunn for tiden.

Professor i offentlig rett Erik M. Boe ved Universitetet i Oslo mener det kan stride mot statens økonomiregelverk å ikke la andre organisasjoner få vite at de kunne søke på midler til et døgnsenter for de tyngste rusmisbrukerne.

– Midlene ble rett og slett ikke kunngjort, sier han til NRK.   

Igjen en jurist som slår fast at en statsråd har forbrutt seg. I går kveld fant etter hvert statsråd Hansen det nødvendig å minne om at bevilgningen til Kirkens Bymisjon først skjedde etter at Stortinget hadde behandlet revidert budsjett i 2009. Da må det være hele Stortinget som har brutt loven om offentlige innkjøp.

Det var i februar 2009 at daværende Ap-statsråd Hanssen kontaktet Kirkens Bymisjon og spurte om de kunne starte et døgnbemannet tilbud til tunge rusmisbrukere. Bymisjonen hadde tidligere søkt om 30 millioner kroner til et annet rusprosjekt, som Helsedirektoratet ville avslå.

Dette er bakgrunnen for at departementet hevder at det var søkt om midler. Bjarne Håkon Hanssen ville ha et utvide prosjektet og at Kirkens Bymisjon skulle gjøre jobben, fordi ? De som sitter fast i mistenkelighetens kvikksand, vil mene det er fordi ekskona jobber der. Og ekskoner er det jo viktig å ha et godt forhold til. Dette er selvsagt tull. Hanssen ville Kirkens Bymisjon skulle drive dette fordi han vet de kan snu seg raskt, er dyktige og han liker den profilen de har. Det var den handlekraftige Hanssen som tok grep og overprøvde Helsedirektoratet.

Det var jo krise i rusomsorgen i 2009. Det var på sin plass at det ble tatt grep.

Vi går ut i fra at Frelsesarmeen og Blå Kors ikke mener at hver gang det skal etableres et nytt tilbud, skal det settes ut på anbud. Da kan det like god havne hos en privat aktør. Det ville heller ikke vært noen ulykke. Men skulle en ha kjørt en omfattende anbudsprosess, ville det tatt tid. Det ville fort blitt å kaste blår i øynene på interessenter. Hansen ville ha Bymisjonen til å gjøre jobben, fordi han vet hva de duger til og de hadde søkt.

Det er slik politikken fungerer i praksis. Kjell Magne Bondevik eller andre i KrF kan jo, om de vil, fortelle historien om hvordan Evangeliesenteret fikk en plass i norsk rusomsorg. Det var fordi KrF ville det, Stortinget bevilget penger selv om deler av fagmiljøet grein på nesa og ristet oppgitt på hodet

Det er mulig både regler er strammet inn og strengere lover er vedtatt siden den til. Det som i alle fall har skjedd er at statsråders handlefrihet innskrenkes som følge av den omseggripende New Public Management –tenkningen og alle advarslene de får om å passe nøye på regler, tenke på hva mediene kan finne på å skrive om eller opposisjonen henge seg opp i. Statsråder som Jonas Gahr Støre, Trond Giske og Bjarne Håkon Hanssen, for eksempel, vil ha gjort mye og er dristige De lever farlig. Det kan de gjøre fordi de har tonnevis med erfaring, solid tillit og ikke minst sterk støtte i eget parti.

–       Vi må vurdere om dette er en sak vi bør se nærmere på, sier lederen av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité Anders Anundsen (Frp) til NTB.

Det blir nok etter hvert så mange saker denne komitéen skal behandle, at denne neppe vil nå opp. Det er litt dumt. Det hadde vært kostelig å ha en First House-konsulent på tiltalebenken der han måtte gjøre rede for sitt gjøren og laden i sitt tidligere liv.

 

Urokkelig Støre

Hadde Jonas Gahr Støre ant hvor mye bråk det ble av støtten til Rederiforbundets forskningssatsing, hadde sikret seg jussen på sin side. Men det inngir respekt å stå rakrygget på den avgjørelsen han tok, framfor å legge seg flat og beklage en feil han mener han ikke har gjort.

Jusprofessor Jan F. Bernt har ombestemt seg. Nå sier også han at Jonas Gahr Støre burde ha fått avklart sin habilitet i forbindelse med søknaden fra Norsk Rederiforbund om støtte til kunnskapsinnhenting knyttet til skipsfart i Nordområdene. Han mener det er kommet fram opplysninger om at Støre og skipsreder Felix Tschjudi har hatt mer omfattende kontakt enn det han fikk inntrykk av i starten. Han mener ikke at Støre er inhabil. Det mener heller ikke de andre juristene som har uttalt seg. Det eneste her i landet av jurister, kommentatorer og politikere som mener Støre er inhabil, er Trygve Hegnar. Han har lett for det i slike saker. Fortsett å lese Urokkelig Støre

I kontrollørenes klør

Martin Kolberg er i ferd med å oppdage faren for at han ender opp som en nyttig idiot i opposisjonen kjør mot regjeringen under dekke av å drive berettiget kontroll.

Professor Jan Fridtjov Bernt ved Universitetet i Bergen sier til flere medier at UDs støtte til stiftelsen hvor Jonas Gahr Støres venn, Felix Tschudi, er styreleder er urproblematisk.

          Det er ingen ting i Dagbladets beskrivelse i samarbeidet mellom stiftelsen og det offentlige som tilsier at det skulle foreligge inhabilitet, sier Bernt og minner om at det kun er nært vennskap som faller inn under bestemmelsene om inhabilitet. Professor Eivind Smith vil ikke konkludere, men heller i samme retning. Fortsett å lese I kontrollørenes klør

Støre i støttetrøbbel

Jonas Gahr Støres støtte på seks millioner til en stiftelse som en av hans venner står bak, er i hovedsak kurant. Men ut fra den regeltolkning Jens Stoltenberg legger til grunn, bør jo Støre i likhet med Audun Lysbakken, Kristin Halvorsen og Tora Aasland få på pukkelen.

Utenriksdepartementet har bevilget seks millioner kroner til en stiftelse hvor en venn av Jonas Gahr Støre, Felix Henry Tschudi, er styreleder, skriver Dagbladet. Støre fikk ikke vurdert sin habilitet og det skjedde ingen utlysing av prosjektmidler til formålet før støtten ble delt ut.

Tschudi eier Tschudi Shipping Company AS og skal i følge Kapital være god for 1,25 millarder kroner. Han er initiativtaker til stiftelsen «Senter for nordområdelogistikk» som har fått en støtte på seks millioner kroner fra UD. Tschudi selv har gått inn med seks millioner. Dette er altså en stiftelse som «eier seg selv». Det er nok et stykke fram til Tschudi vil kunne hente noen gevinst av investeringen, hvis det i det hele tatt kommer til å skje. Fortsett å lese Støre i støttetrøbbel