Stikkordarkiv: Hanne Bjurstrøm

Kampen om arbeidstiden

Det blir oppstyr når LO på egen hånd slakter ei hellig ku, Hanne Bjurstrøm klapper begeistret i hendene, Anders Folkestad er sint som en okse og Sykepleierforbundet lurer på om det nytter lenger å stå som strutsen med hodet i sanden.

Opparbeidede rettigheter har status som hellige kyr i arbeidstakerorganisasjonene. I forrige uke overrasket imidlertid Gerd Kristiansen og Jan Davidsen i  LO med å si at de er villig til å forhandle om at ansatte i helsesektoren skal jobbe noen få helger mer per år enn hver tredje helg. Lisbeth Normann i Sykepleierforbundet og Anders Folkestad i Unio, som sykepleierne hører inn under, trodde knapt det de hørte. De har vært krystallklare på at bemanningskrisen i helsesektoren må løses med økt bemanning, ikke ved at de ansatte tvinges til å jobbe på tidspunkter de vil ha fri. Glem det. 6 av 10 kommuner sier de må stramme inn neste år. De har ikke ei krone mer til økt bemanning på eksisterende avdelinger. Fortsett å lese Kampen om arbeidstiden

Skjerpet strid om arbeidstiden

Det går mot mer helgearbeid inne helse og sosial. En arbeidsmiljølov som ikke er tilpasset virkeligheten kan gi arbeidstakerne et knallsterkt forhandlingskort når det skal forhandles om kompensasjon. Det blir
dyrt for kommunene.

 

LO har endelig gitt arbeidsminister Hanne Bjurstrøm lov til å mene at sykepleierne bør jobbe mer i helgene. Det skjedde på den måten at LO og Fagforbundet i helgen sa at de var villig til å vurdere endringer som gjorde at ansatte kunne jobbe mer enn hver tredje helg. Grunnen til at LO er villig til å tenke nytt, er at de innser at det er nødvendig for at flere skal slippe å jobbe ufrivillig deltid. Dette er et viktig krav fra LO. Det er innen helsesektoren det er mest deltidsjobbing. Regjeringen er selvsagt for mindre ufrivillig deltid og har lagt fra en handlingsplan. Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen har også bedt om sykehusene om å redusere bruken av deltid med 20 prosent. Fortsett å lese Skjerpet strid om arbeidstiden

Teateret om arbeidstidsbrudd

Den ene pinligheten overgår den andre når det gjelder de rødgrønnes forsøk på å redusere brudd på arbeidstidsreglene innen helse. De bedriver stort sett bare prat,

Noe av det mest merkverdige de rødgrønne driver med er tiltak for å redusere brudd på arbeidstidsbestemmelsene i helsevesenet. De vil ha oss til å tro at det de holder på med virker. Det gjør det ikke. De rødgrønne er i ferd med å lide samme skjebne som keiseren som fikk nye klær. Denne keiseren var som de rødgrønne opptatt av å pynte seg med de fineste klær, symbolpolitikk eller hva det skulle være. Han ble lett bytte for de to bedragerne som lot som om de hadde et stoff som var så vakkert at det ikke var mulig å se det med en gang. Men de lot som om de sydde og vevet, strevde med sine tiltak, og fikk keiseren til å tro at han fikk på seg de vakreste klær som tenkes kunne. Folket kunne ikke annet enn å være med på det pinlige spillet. Til slutt var det er barn som utbrøt: Men keiserne har jo ikke noe på seg. Han er naken. Fortsett å lese Teateret om arbeidstidsbrudd

Bomskuddene fra Bjurstrøm

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm hører gårsdagen til. Hun
later til å tro at arbeidskraftskrisen kan løses med flere rapporter, tøffere
pålegg, hardere straffer og uthenging av lojale ledere som lovbrytere. Hun kan gjøre
situasjonen for hjelpetrengende verre.

Det er mye bra i arbeidslivsmeldingen som arbeidsminister
Hanne Bjurstrøm la fram fredag. La det være sagt først. Men når det gjelder
situasjonen i offentlig sektor, leverer Bjurstrøm bomskudd på rekke og rad. Noe
annet var vel ikke å vente. Bjurstrøm har ikke vist seg som en handlekraftig
minister som våger å utfordre det bestående slik  Bjarne Haakon Hansen gjorde. Hun sitter på
LOs fang. En måned før et valg orker ikke de rødgrønne å utfordre LO. De
rødgrønne velger heller å gå i front med LO mot de borgerlige som vil gjøre
endringer i Arbeidsmiljøloven som man rundt om i sykehus og sykehjem vil juble
for. LO har gjort null endringer i arbeidsmiljøloven til en kamp for faglige
rettigheter, mot sosial dumping, for pasientsikkerhet og god omsorg. Det er
godt gjort. Fortsett å lese Bomskuddene fra Bjurstrøm

Pleie med tvangstrøye

LO og Sykepleierforbundet vil ha oss til å tro at deres og de pleietrengendes interesser går ut på ett og det samme.  Hadde det vært opp til de pleietrengende, ville de ha skrotet tariffavtalene for lengst

 Fredag fortalte Dagens Næringsliv historien om utviklingshemmede Helga Tyvold Drange (30) som trenger tilsyn av to pleiere det meste av døgnet. Etter at de i Bergen fikk et års dispensasjon fra de tariffbestemte arbeidstidsordningene, fikk Helga 17 færre pleiere å forholde seg til.  Istedenfor 7 timers vakt og helgevakt hver tredje uke, la de opp til langvakter på inntil 14 timer flere dager på rad, såkalt «Nordsjøturnus». Antallet personer som følger opp Helga er redusert til åtte som jobber hel stilling. Før måtte de ha 25 personer i ulike stillingsbrøker for å få det hele til å gå opp. Foreldrene forteller at situasjonen for Hegla er blitt dramatisk forbedret etter hun fikk færre folk å forholde seg til. Hun lærer nye ting, er tryggere og langt mer fornøyd.

Det er et stort problem for alle som trenger pleie, at de må forholde seg til en bråte med ansatte.  Det er en belastning å måtte forholde seg til flere titalls personer i de mest intime situasjoner i løpet av et år. Fortsett å lese Pleie med tvangstrøye

Midlertidig før fast jobb

Istedenfor å ri prinsipper, bør regjeringen lytte til trygdede og funksjonshemmede og gi de muligheten til å prøve seg midlertidig i arbeidslivet.

Staten har et traineeprogram for funksjonshemmede. De kan få prøve seg i arbeidslivet i et og et halvt år. Målet er at de skal kunne bli fast ansatt. Hvorfor kunne de ikke ha blitt det med en gang? Begrunnelsen er at arbeidsgiver først vil prøve ut hvordan det fungerer. Staten konstaterer enkelt og greit at terskelen for å ansette funksjonshemmende er høyere om en må gå rett på fast ansettelse istedenfor å gå veien om et midlertidig opplegg. Fortsett å lese Midlertidig før fast jobb