Stikkordarkiv: Hegnar

Hegnars NSB-avsporing

Trygve Hegnar vil sparke Einar Enger. Han bør heller få takk og økt lønn for at han gidder å være sjef for NSB fortsatt.

På lederplass i Finansavisen i dag utkommanderer Trygve Hegnar NSB-sjef Einar Enger som syndebukk. Pendlere og politikere skal nå legge alle forsinkelses og avsporingssynder på ham og sende han ut i en skinneløs virkelighet for å gå til grunne som NSB-sjef.  Det hjelper ikke at Einar Enger ikke kan lastes for at tog sporer av og signalanlegg nekter å lyse som de skal. ”En person må ta det formelle ansvaret. Når Einar Enger ikke selv skjønner dette, og tar konsekvensen av det, må statsråd Magnhild Meltveit Kleppa, som generalforsamling i NSB, ta affære og avsette Enger”, skriver Hegnar. At NSB har et styre, hopper han galant over. Det er nå så som så. Ingeborg Moen Borgerud leder styret for NSB. Vi går ut i fra at hun går god for Engers innsats som sjef. Hvis styret i NSB mener Enger ikke lenger innfrir de krav styret stiller, må han selvsagt si takk for seg. Vi har imidlertid ikke hørt et knyst om at Enger ikke leverer. Det politikere og befolkningen klager over er forhold som ligger utenfor det NSB har ansvar for. Det er Jernbaneverket som har ansvaret for skinner, kjøreledninger, tuneller og signalanlegg. Derfor er det direktør Elisabeth Enger i Jernbaneverket som i dag er innkalt til møte hos samferdselsminister Magnhild Meletveit Kleppa. Dette møtet kommer det selvsagt ikke noe ut av. Kleppe vet mer enn nok. Alle vet mer enn nok, ikke minst samferdselspolitikerne på Stortinget. Togkaoset skyldes at det i lang tid er bevilget for lite penger til Jernbaneverket. Det er en kollektiv politisk svikt vi her står overfor. Vi har i dag det NSB som vi har betalt for.

Mer treffsikker

Selvsagt forsøker opposisjonen med Ingjerd Schou (H) i spissen å få folk til å tro at det er Magnhild Meltveit Kleppa som har ansvaret. Hun er i det minste mer treffsikker enn Trygve Hegnar. En statsråd har vitterlig et parlamentarisk ansvar som er uavhengig av om man har reell mulighet til å ha fingrene borti det man gjøres ansvarlig for. Fortsett å lese Hegnars NSB-avsporing