Stikkordarkiv: Helge Lund

Roboter mot høye lønnskrav

Helge Lund vil hente opp så mye olje og gass fra norsk sokkel som er forretningsmessig forsvarlig så raskt som mulig. Og han vil få ned kostandene ved å ta i bruke flere roboter som ikke streiker.

I dag er det 40 år siden Statoil holdt sin første generalforsamling. Konsernsjef Helge Lund skriver i Dagens Næringsliv (DN) at Statoil er klar for nye 40 år. For et par år siden ville han neppe ordlagt seg som han nå gjør. Da var ikke utsiktene for norske olje- og gassindustri så lyse som de er i dag. Grunnen er at det de siste to årene er gjort flere store funn som kan forlenge det norske oljeeventyret med et eller to tiår. Dette har ført til ny optimisme hos dem som leter. Det er mye mer olje og gass på norsk sokkel, mener de. Vi har kanskje ikke tatt opp mer enn halvparten. Fortsett å lese Roboter mot høye lønnskrav

Politikersurr om Helge Lund

Igjen har vi fått et eksempel på at næringslivspolitikerne på Stortinget uttaler seg om saker de ikke har noe med og som de attpåtil har lite greie på. Det er så uproblematisk som det kan få blitt at Statoils konsernsjef, Helge Lund, er blitt valgt inn i styret for Nokia.

-Dette er virkelig uklokt, sier energipolitisk talsperson i Ap, Eirin Sund, til Dagens Næringsliv. Det er Helge Lunds nye styreverv i finske Nokia hun snakker om.

Terje Aasland, som leder Stortingets næringskomite henger seg på og sier det er bemerkelsesverdig at styret har godkjent et slikt sidefokus.

–        Jobben i Statoil krever hans hele og fulle oppmerksomhet. Som aksjonær må vi ha visshet om at konsernsjefen jobber 10 prosent for å ivareta våre interesser, sier Aasland. Fortsett å lese Politikersurr om Helge Lund

Ansatte-bråket i Statoil

Det er ikke sikkerheten som er truet i Statoil. Det er enkelte fagforeninger posisjon i forlengelsen av oppkjøpet av Hydro. Helge Lund er ingen sikkerhetsskurk, men en konsernsjef som sliter med interne konflikter mellom ansatte

Fagforeninger løper ledelsens ærend og er mer opptatt av Statoils omdømme enn av sikkerheten. Det sprer seg en fryktkultur i Statoil, sier Terje Nustad som er leder for YS-forbundet Safe. Han har sagt noe av det samme tidligere, og det er konsernsjef Helge Lund som er skurken. Han sitter på toppen og sprer frykt nedover i organisasjonen. Før var det ikke slik at ansatte og tillitsvalgte som kom med kritikk, ble kneblet. Nå frykter de å bli straffet i forhold til lønn og karrièremuligheter og å bli uønsket i organisasjonen, mener Nustad. Fortsett å lese Ansatte-bråket i Statoil

40 Statoil-feil

Etter Gullfaks C-uhellet er det flere som tviler på om den historien Statoil gjerne vil fortelle om seg selv, er helt sann. Helge Lund kan hevne i bakleksa når kampen om Lofoten hardner til.  

Det er helt riktig som konsernsjef Helge Lund sier, at vi ikke kan gi 100 prosent garantier for at det ikke skjer uhell når en driver med industriproduksjon. Vi tviler heller ikke på Lunds forsikringer om at ledelsen i Statoil anstrenger seg for at ulykker ikke skal skje. Og selvsagt er man i Statoil opptatt av å lære av sine feil.

Det er imidlertid ikke det det handler om når politiet nå har bestemt seg for å etterforske det som skjedde i forbindelse med uhellet på Gullfaks C-plattformen 19. mai i år. I en rapport som ble frigitt fredag, konkluderer Petroleumstilsynet med at Statoil har brutt regler på 40 punkter under boringen av Gullfaksbrønnen. Tilsynet mener det kun var tilfeldigheter som hindret en storulykke. Fortsett å lese 40 Statoil-feil

Statoil utlandsiver

Statoil kan ikke vingeklippes i sin utenlandssatsing og låses fast til norsk sokkel. Noe annet er det om Statoil mislykkes i å bli et stort og lønnsomt globalt oljeselskap.

Det er god latin å hevde at hvis man er utsatt for internasjonal konkurranse, må en lykkes i de internasjonale markedene for å kunne trygge sitt nasjonale hjemmemarked. Det er de som vil hevde at det er første skritt mot den sikre død å gi opp utlandet til fordel for full konsentrasjon om det nasjonalt hjemmemarkedet. Det er noe i nærheten av dette oljeprofessor ved BI, Øystein Noreng anbefaler Statoil. I dag skriver Statoils kommunikasjonsdirektør, Reidar Gjærum, et innlegg i Dagens Næringsliv der han forteller at selskapet akter å vende det døve øret til Noreng. Fortsett å lese Statoil utlandsiver