Stikkordarkiv: Helse Sør-Øst

Utmerket Støre-løsning for Mikkelsen

Jonas Gahr Større viser hvordan det skal gjøres. Tiden var overmoden for Bente Mikkelsen til å trekke seg fra Helse Sør Øst. Framfor mer bråk eller gedigen sluttpakke får hun nå ny toppjobb i WHO som hun er godt kvalifisert for.

Det var på tide Bente Mikkelsen kom seg ut av Helse Sør-Øst. Hun har vært helsedirektør i 10 år og vært leder for Helse Sør-Øst i syv vår. Sammen med en rekke andre har hun ansvar for at Oslo Universitetssykehus (OUS)-fusjonen var elendig planlagt. Hun har ikke tillit hos de ansatte ved OUS det siste året. Det kunne hun leve med. Det som teller er at hun har tillit hos styret og helseministeren. Syv år er nok i en jobb hvor det har vært motvind og hun har et stort ansvar for det som har gått galt. Fortsett å lese Utmerket Støre-løsning for Mikkelsen

Lys i sykehusmørket

Med sin plan om et gigantisk og dyrt nybygg kan Bjørn Erikstein bli en liten Moses ved OUS. Han kan lykkes med å få et hardt plaget og frustrert folk av hvitkledde med seg på en vandring i ørkenen noen år til, fordi de ser «det lovede land» der framme,

I går tente direktøren for det hardt plagede Oslo Universitetssykehus (OUS), Bjørn Erikstein, et lys i tunellen. Han la fram et forslag om et nybygg på Gaustad-området i tilknytning til Rikshospitalet på en halv million kvadratmeter. Alternativet er å rive og bygge nytt på Ullevål. Her er flere av bygningene i en så elendig forfatning at det blir svindyrt å sette dem i stand til moderne sykehusdrift, om det i det hele tatt er mulig. Fortsett å lese Lys i sykehusmørket

Til Roma i krisens tid

Når Bente Mikkelsens midt i krisens tid for Helse Sør- Øst tar fem måneders studiepermisjon, er det et nytt eksempel på at styre og ledelse mangler dømmekraft.

Det bør ligge i blodet hos enhver leder at en ikke trakker seg tilbake for å studere eller slappe av når den organisasjonen en leder er i full krise. Helse Sør-Øst har bare så vidt begynt arbeidet med å få på plass den omfattende fusjonen og samordning av den medisinske aktiviteten innenfor foretaket. De økonomiske resultatene for i fjor, er så elendige at departementet blir nødt til å vurdere om styret kan fortsette. I helseforetaket skal det nedbemannes med 1000 stillinger i år. Fagfolk sier at den virkelige krisen vil bli synlig i månedene fram mot sommeren. Fortsett å lese Til Roma i krisens tid

Tillitskrisen ved Oslo-sykehuset

Nå gjør de ansatte ved Oslo Universitetssykehus front mot Bente Mikkelsen og regjeringen. Prisen regjeringen må betale for å orden på sykehusdriften i Oslo kan bli høy.

De ansatte ved Oslo Universitetssykehus (OUS), representert ved alle de tillitsvalgte, forsøker nå å henge bjella på katten. Det er sjefen for Helse Sør-Øst, Bente Mikkelsen, som er problemet, mener de.

-Budsjettkontroll er det nye kvalitetskravet fra Helse Sør-Øst. De har derfor total mangel på troverdighet. Hovedfokus er nedbemanning og budsjettinnsparinger for enhver pris, uten å ta hensyn til behandlingskapasitet og kvalitet i pasientbehandlingen, sier Aamund Bredeli, foretakstillitsvalgt for overlegene til Aftenposten. Tillitsvalgt ved akuttklinikken, Kjersti Baksaas-Aasen, sier det i sterkere grad går ut over pasientene når kravet om kutt  nå skal tas på avdelingsnivå. Andre peker på at fusjonsprosessen er uten styring og at en lider under mangel på planer for drift og investeringer. Bredeli mener helseministeren og Stortinget må orienteres om de konsekvenser budsjettkuttene får for pasientene. Fortsett å lese Tillitskrisen ved Oslo-sykehuset

Krisen i Helse Sør-Øst

Nå sier også styreleder Helge Bryne i Vestre Viken takk for seg fordi han ikke får
driften i balanse. Oslo Universitetssykehus er satt under administrasjon og
ingen ser ut til å vite hva som skal skje.
Det har gått to og en halv måned siden Siri Hatlen trakk seg som administrerende
direktør ved Oslo Universitetssykehus. Stillingen er ikke lyst ut. Styret har
ikke behandlet saken som var årsak til at Hatlen trakk seg – investeringsplanen
på 16 milliarder. Mens bedrifter i krise sammenkaller styret ofte, er det
annerledes ved Oslo Universitetssykehus. De har så langt kun hatt et kort
styremøte på telefon i august og ingen møter i juli. De venter på Helse Sør-Øst
som må klargjøre hvilke rammebetingelser de skal jobbe under. I sommer slo
Arbeidstilsynet alarm etter en inspeksjon på Ullevål. Sykehuset må umiddelbart
bruke diverse millioner på omfattende rehabilitering. Hvis ikke blir avdelinger
stengt. Forholden er helsefarlige.

Denne uken kom meldingen om at styreleder Helge Bryne i Vestre Viken helseforetak
trekker seg med umiddelbar virkning.

– Det har vist seg svært krevende å få kontroll på driften og økonomien i
helseforetaket. Min vurdering er at styreledervervet i dette foretaket nå
krever en omfattende tilstedeværelse, sier Bryne i en pressemelding fra Vestre
Viken HF. Fortsett å lese Krisen i Helse Sør-Øst

Advarselen fra Hatlen

Anne-Grete Strøm-Erichsen bør stille seg spørsmålet om Siri Hatlen kan ha mer rett enn styret og Helse Sør-Øst vil ha det til. En «tut og kjør som planlagt»-strategi kan få dramatiske konsekvenser.

Styret ved Oslo Universitetssykehus (OUS) og eieren, Helse Sør-Øst, forsøker å gjøre Siri Hatlen til en parentes. Det er gjerne slik styrer og eiere opptrer når en leder sier takk for seg etter uenighet. Det er lederen som er problemet. Det er lederen som ikke vil eller kan gjøre det styret ønsker. Det er ikke snakk om at Siri Hatlen kan ha rett. Det er styret som har rett. Slik framstilles det offentlig. Både styreleder Gøran Stiernstedt og Bente Mikkelsen understreker at prosessen går videre. Det er ikke snakk om å justere kursen eller endre planene. Det handler kun om å gjennomføre det styret har bestemt og eieren vil. Fortsett å lese Advarselen fra Hatlen