Stikkordarkiv: IA-avtalen

Leger til besvær

Leger er lut lei papirer og møter de mener har null helseeffekt. Nå vil flere heise opprørsfanen mot det norske sykemeldingsbyråkratiet og nye statlige systempåfunn

Knut A. Selnes er ansatt i sitt eget selskap. Da kan ble syk, ble han i alvorlig tvil om hvordan de nye reglene for sykemelding var å forstå. Han ringte Nav, og så viste seg at det ikke var noe problem likevel. Han fikk beskjed om å holde en oppfølgingssamtale med seg selv. Det var bare å dele sine tanker om når han som ansatt regnet med å  kunne bli frisk til seg selv som arbeidsgiver. Så måtte det lages en sneiden plan med noen passende tiltak som kunne få ham i aktivitet igjen, krysse av på skjema og sende det inn. Dermed slapp han som arbeidsgiver å få en bot på 5 610 kroner for ikke å ha gjort som arbeidsgivere skal gjøre. Ingen bønn, her er det bare å gjøre som en får beskjed om. «The system must go on». Fortsett å lese Leger til besvær

Legeopprør mot sykemeldingsbyråkratiet

Tre fastleger gjør opprør mot et sykemeldingsbyråkrati de mener er sløsing med ressurser. Det er all mulig grunn til motforestillinger mot politikernes tro på at flere regler, banketter, møter og rapporter får ned sykefraværet.

I Norge er politikerne enige om ikke å iverksette de tiltak forskeren er enige om vil få ned sykefraværet. Det er å la den enkelte arbeidstaker bli trukket i lønn eller at de må arbeide den første sykemeldingsdagen inn igjen, en såkalt «karensdag». Det har de gjort i Sverige – og det har gitt resultater. Det andre som virker, er å la arbeidsgivere betale en større del av langtidsfraværet. Det får arbeidsgivere til å anstrenge seg for legge forholdene til rette for dem som er syke. Når det rammer egen lommebok eller bunnlinje, blir folk mindre borte fra jobb. Slik er det praktisk talt i alle land i verden, med unntak av Norge. Hos oss har alle rett til å være syk med full lønn. Noen annet er det om vi blir skikkelig syke, altså uføre. Da må vi klare oss med rundt en tredjedel av lønnen eller lavere enn det. Dette har «de sterke», de som har jobb, bestemt. Fortsett å lese Legeopprør mot sykemeldingsbyråkratiet

Skroter IA-avtalen

Bravida marker 10 år med IA-avtale med å melde at den ikke virker. Vinningen går opp i spinningen. Men det er politisk enighet om at vi skal prøve IA-sporet fortsatt og la være å bruke de virkemidler som garantert gir lavere sykefravær.

I dag er det 10-års jubileum for IA-avtalen. I Dagens Næringsliv (DN) og Aftenposten feires jubileet med store oppslag om at Bravida har meldt seg ut. De mener avtalen er for dyr og at den ikke virker. Bravida er ikke noen hvem som helst. De har 2000 ansatte i Norge. Når Bravida vinker IA-avtalen farvel, blir det lagt merke til. Flere bedrifter kommer til å slå følge. Fortsett å lese Skroter IA-avtalen

IA-avtale med tante Sofie-profil

 

Den nye tynne og bleke IA-avtalen er en dokumentasjon på Jens Stoltenbergs avmakt på arbeidslivspolitikkens område. Men noe mer tante Sofie i forhold til leger, arbeidsgivere og ansatte skader selvsagt ikke.

10 av landets mektigste innen arbeidslivet innkalte i går til pressekonferanse for å skryte av den nye IA-avtalen de er blitt enige om. Alle parter er selvsagt strålende fornøyd. Det er ikke måte på hvor mye det nå skal satses på å få ned sykefraværet.

Det lyder hult. For Jens Stoltenberg grenser det man så langt har oppnådd til det pinlige. Han startet debatten før nyttår med å lansere de svenske tiltakene for å få ned sykefraværet. De sa enkelt og greit LO nei til. Jens Stoltenberg orket ikke ta en kamp med LO på dette området. Han ville ikke fått støtte fra SV og deler av sitt eget parti. Det ble for risikabelt.   Fortsett å lese IA-avtale med tante Sofie-profil