Stikkordarkiv: Ingelin Killengreen

Killengreen fortsetter selvsagt

Vi driver ikke med å sparke folk med tilbakevirkende kraft. Det er arbeidsrettslig og ut fra god forvaltningsskikk helt på vidda. Når Rigmor Aasrud sier hun har full tillit til Ingelin Killengreen og at hun gjør en god jobb, bør i alle fall denne syndbukkjakten kunne avbrytes.

Fornyings, administrasjons og kirkeminister, Rigmor Aasrud, synes det  var like greit å skjære igjennom i helgen. Hun gjorde det klart at hun har full tillit til sin departementsråd Ingelin Killengreen og den jobben hun gjør. Slik er det med den saken. Hun legger til at hun var vel kjent med at Killengreens lederstil var omstridt da hun ansatte henne. Killengreen er den typen ledere statsråder vil ha. Daværende justisminister Knut Storberget endret endatil loven for ta hun kunne få fortsette som politidirektør etter endt åremål selv om hun ble kritisert både offentlig og internt. Etter elleve år som politidirektør, ønsket Aaserud henne velkommen som departementsråd. Herfra sier ryktene at hun så absolutt gjør den jobben som forventes av henne. Fortsett å lese Killengreen fortsetter selvsagt

Politisk overstyring

 Det er en tendens til politisk detaljstyring som ikke harmonerer med å gi ledere ansvar for å oppnå resultater.

Det skjer en politisk overstyring som skaper mer forvirring enn klarhet

«Vi har ansvaret i navnet, men i gagnet får vi ikke ta det», sier politidirektør Ingelin Killengreen i dette nummeret av Ukeavisen Ledelse. Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen følger opp med å si at «det er en økt tilbøyelighet til kortsiktighet, og dermed også irrasjonalitet blant politikerne».

Politikerne bør høre hva to av sine betrodde toppsjefer. Det skjer en politisk overstyring som skaper mer forvirring enn klarhet. Det blir for dårlig ledelse i praksis når daglige ledere ikke får armslag til å oppnå resultater. Fortsett å lese Politisk overstyring

Vingeklippet Killengreen

Når Knut Storberget roper ut for all verden at han vil detaljstyre Ingelin Killengreen sterkere, bommer han som sjef. Det viktigste for ham er å fremstå som en politiker med kontroll. Det spørs det om han har.

Politidirektør Ingelin Killengreen er Knut Storbergets kvinne. Han måtte få Stortinget til å endre åremålsbestemmelsene for at hun kunne få fortsette i et nytt åremål som politidirektør. Det hadde han ikke gjort med mindre han var meget godt fornøyd med hennes innsats. Nå er det grunn til å stille spørsmålet om han er det fortsatt. Eller det kan stilles spørsmål med om Ingelin Killengreen er særlig fornøyd med Knut Storbergets innsats som justisminister.

VG skriver i dag at Ingelin Killengreen er blitt vingeklippet.

–        Jeg har bedt om at departementet og den politiske ledelsen skal holdes løpende orientert om IKT. I praksis innebærer det at jeg hver 14. dag skal ha så vel muntlige som skriftlige rapporter fra politidirektøren, sier justisminister Knut Storberget. Han sier han selv nå vil ha full kontroll over hva vi bruker penger til på IKT-siden og se resultater. Fortsett å lese Vingeklippet Killengreen