Stikkordarkiv: integrering

Kontantstøtten som tapersak

Kristin Halvorsen bør ikke bli overrasket over at det ikke blir full barnehagedekning alle steder når kontantstøtten for toåringer skrotes. Dette kan fort bli en tapersak for de rødgrønne, selv om den ser utmerket ut på papiret og i teorien.

Kontantstøtten ble innført av Kjell Magne Bondeviks første regjering i 1998. Kontantstøtten har vært en flaggsak for KrF og bidro til at partiet i årene før årtusenskiftet tiltrakk seg en rekke nye velgere. SV og Ap har vært i mot fra første stund av. De har imidlertid ikke hatt politisk mot til å fjerne ordningen. Jens Stoltenberg har holdt igjen med henvisning til at en bør være varsom med å fjerne ordninger som tusenvis av foreldre baserer seg på. Fortsett å lese Kontantstøtten som tapersak

Innvandrere ut av trygden

I et sivilisert land som vårt er det vanskelig å unngå at innvandrere belaster velferdsordningene mer enn godt er. Alternativet er å akseptere at en større del av befolkningen blir fattige.

Det er 15 år siden Frps daværende innvandringspolitiske talsmann, Øyvind Hedstrøm, ba regjeringen om å legge fram et regnestykke som viste hva innvandringen kostet. Selv mente han at prislappen var på 26 milliarder kroner hvert år. Inntektene hadde han ikke regnet særlig nøye på. Kravet om et eget innvandringsregnskap ble bryskt avist med henvisning til det oste av innvandringsfobi og at vi ikke kunne begynne å sette prislapp på mennesker. Like fullt ble dette utspillet starten på at kostnader ved innvandringen kom høyere opp på den politiske dagsordenen. Fortsett å lese Innvandrere ut av trygden