Stikkordarkiv: Jens Stoltenberg

Unio og LO-planeten

Det er ikke stor avstand mellom staten og arbeidstakerorganisasjonene som er problemet, men at LO og Unio har havnet på hver sin planet når det gjelder beregningsmodeller og hvem som skal få økt lønn.

Lønnsoppgjøret er et spill der det ikke er grenser for hva partene kan få seg til å si for å unngå å bli stemplet som tapere. Noe av den samme retorikken ser vi utspille seg etter at statsminister Jens Stoltenberg har gitt beskjed om at han ville kalle sammen partene for å vurdere årets lønnsoppgjør. Det er ikke måte på hvor positive arbeidstakerorganisasjonen og arbeidsgiverne er til det. Noen har tolket dette som om statsministeren har innkalt partene på teppet. Det er nok ikke slik. Jens Stoltenberg er en del av problemet. LO-leder Roar Flåthen gir i et intervju i Dagbladet i dag staten ansvaret for at det gikk galt. Han mener staten var for stivbeint, la seg for lavt og at det var provoserende at staten i revidert nasjonalbudsjett la opp til at lønnsstigningen i år ville bli på 3,75 og ikke 4 prosent. Fortsett å lese Unio og LO-planeten

Kinderegg- forviklinger

Det er gode grunner for å stramme inn på markedsføringen av usunne varer for barn, men det går ikke å knuse Kinderegg slik Anne-Grete Strøm-Erichsen forsøkte på, mener Jens Stoltenberg som går nye veier med å frede Kinderegg og sette på plass sin egen statsråd på twitter.

Når politikere kommer  med et utspill for eksempel i form av en ny lov eller forskrift, kan en velge å snakke om bakgrunnen og hva en vil oppnå. Det er det som regel lett å få oppslutning om.  De som rammes av en lov eller tiltak, er naturligvis opptatt av hvilken virkning en lov vil ha for dem. De vil ha klar beskjed. Aktørene kan gjerne gi støtte til målet, men reservere seg mot tiltaket. Hvis de får en statsråd til å være tydelig men hensyn til konsekvens, kan det gi et godt grunnlag for å bekjempe en lov eller tiltak de ikke ønsker seg. Det er også betydelig lettere å få mediene interessert i «uheldige konsekvenser» framfor i og for seg akseptable mål. Lørdag fikk vi se et eksempel på dette. Fortsett å lese Kinderegg- forviklinger

Stoltenbergs forsiktighet

Det reviderte nasjonalbudsjettet oser av forsiktighet i pengebruken og «stille før Europa-stormen»,

Jens Stoltenberg  og Sigbjørn Johnsen mener de har den medisinen som virker for Norge. I dag legger Johnsen fram det reviderte nasjonalbudsjettet der hovedgrepet er å kutte i bruken av oljepenger. I forhold til budsjettet som er vedtatt, kuttes det med seks milliarder. Det betyr at det legges opp til at vi i år skal bruke 16 milliarder mindre enn det handlingsregelen tilsier. Fortsett å lese Stoltenbergs forsiktighet

Klimapolitisk seier

Igjen har Jens Stoltenberg vist seg som en kompromisskunstner av første klasse og gitt SV en klimaseier de sårt trenger. Nå spørs det om de borgerlige klarer å samle seg eller om de vil framstå med et klimasprik som svekker deres regjeringsalternativ.

Klimameldingen er blitt utsatt fire ganger. Grunnen er ikke at dette politikkområdet er så fryktelig mer komplisert enn andre områder. Grunnen er at de rødgrønne har vært rykende uenige. Striden har stått om to tredjedeler av kuttene skal tas her hjemme for å nå målene eller om vi i større grad skal satse på å betale for klimakutt andre steder. SV har stått knallhardt på at det skal kuttes to tredjedeler her hjemme. Fortsett å lese Klimapolitisk seier

Støre i støttetrøbbel

Jonas Gahr Støres støtte på seks millioner til en stiftelse som en av hans venner står bak, er i hovedsak kurant. Men ut fra den regeltolkning Jens Stoltenberg legger til grunn, bør jo Støre i likhet med Audun Lysbakken, Kristin Halvorsen og Tora Aasland få på pukkelen.

Utenriksdepartementet har bevilget seks millioner kroner til en stiftelse hvor en venn av Jonas Gahr Støre, Felix Henry Tschudi, er styreleder, skriver Dagbladet. Støre fikk ikke vurdert sin habilitet og det skjedde ingen utlysing av prosjektmidler til formålet før støtten ble delt ut.

Tschudi eier Tschudi Shipping Company AS og skal i følge Kapital være god for 1,25 millarder kroner. Han er initiativtaker til stiftelsen «Senter for nordområdelogistikk» som har fått en støtte på seks millioner kroner fra UD. Tschudi selv har gått inn med seks millioner. Dette er altså en stiftelse som «eier seg selv». Det er nok et stykke fram til Tschudi vil kunne hente noen gevinst av investeringen, hvis det i det hele tatt kommer til å skje. Fortsett å lese Støre i støttetrøbbel

Rødgrønne direktivforviklinger

Striden rundt vikarbyrådirektivet viser styrken og svakheten ved Jens Stoltenbergs lederstil. Det blir verre å kjøre over dersom en for lenge later som om en kjører en prosess for å oppnå enighet.

Da Aps landsmøte sa nei til EUs tredje postdirektiv, var det utvilsomt en strek i regningen for ledelsen i Ap. De hadde ikke fulgt godt nok med i timen, eller rettere sagt, det som skjedde i deres eget parti.  Ledelsen stolte på at partiet ville følge deres linje. De undervurderte effekten av at det ble drevet et systematisk arbeid for å skaffe flertall for å legge ned veto mot direktivet. Fortsett å lese Rødgrønne direktivforviklinger

Politisk talefrihet

«Politikkens skikk og bruk», er blitt for omfattende. Det bedre å la politikerne herje på, mene seint og tidlig der de slipper til og bruke den makten det er ment de skulle ha.

Da utenriksminister Jonas Gahr Støre tilfeldigvis møtte Thorbjørn Jagland, leder av Nobelkomiteen, på gata i New York, fortalte han at han kom fra et møte med kinesiske diplomater som advarte mot at Nobelprisen ble gitt til Liu Xiaobo. Det ble ei huskestue uten like med påstander om at Støre hadde forsøkt å presse Nobelkomiteen. Det er jo nummeret før en dødssynd, fikk vi inntrykk av. Det virket som om selv Thorbjørn Jagland, i sin opphøyede rolle, var blitt smittet av formalismesyken. Dette burde vært en ikke-sak. Fortsett å lese Politisk talefrihet

Følelsenes makt

Den som uforvarende utløser et helt batteri av vonde følelser, er ille ute. Da gjelder det å ikke forsvare seg, men gjøre seg klar for en runde «rituell pisking» 

 Da Jens Stoltenberg var på beina 11. mai i år, kunne han lese Dagbladet forside: «Kongen er lei seg. Jens stoppet Harald». En gedigen misforståelse, tenkte statsministeren. Han og Kong Harald var jo blitt enige om at «Krigskorset med sved» var det han som skulle dele ut. Kongen hadde da nok av utmerkelser for utdeling. Trodde han. Men Kongen hadde lyst og følte seg tilsidesatt.

En god, gammel konge som er lei seg, fikk opposisjonspolitikere og kommentatorer til å gå banans. Stoltenberg ble fremstilt både som uklok, frekk, selvsentrert, ufølsom og uten dømmekraft. Statsministeren fikk knapt gjort noe annet den dagen enn å forklare og argumentere i alle kanaler. Jens Stoltenberg opererte i den rasjonelle verden med sedvanlig dyktighet. Det hjalp ikke, for han oppdaget ikke det emosjonelle trykk som lå i saken. Først dagen etter innså han at han hadde tapt kampen mot de sterke følelsene. Han måtte bite i det sure eplet, innrømme feil, svelge unna et nederlag og si at neste gang skal kongen få være med. Statsministeren lærte en lekse om følelsens makt. Fortsett å lese Følelsenes makt

Garantibløff og ventelister

Politikerne bør lære seg at ærlighet varer lengst. Det er forstemmende når statsministeren slår om seg med garantier om kreftbehandling som de det gjelder erfarer er fint lite verdt. Enda verre er det når det gjelder ungdom med psykiske problemer.

Før valget garanterte statsminister Jens Stoltenberg og helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen at når det blir påvist kreft, skal behandlingen starte etter 20 dager. Slik er det ikke i praksis. I spørretimen i Stortinget i går ble helseministeren bedt om å forklare seg. Nå var ”garanti” byttet ut med ”styringskrav”. Hun bedyret at regjeringen holder fast på at behandling av kreftsyke skal starte etter 20 dager og at det er sykehusenes plikt og ansvar å sørge for at det skjer.

Mange kreftsyke får en glimrende behandling ved norske sykehus. Men sykehusene har da ikke penger til at alle kan få behandling 20 dager etter at kreft er påvist. De jobber iherdig rundt om på sykehusene, men de kan ikke trylle. Fagfolk ved Oslo Universitetssykehus har stått fram og sagt at de regner med at flere pasienter vil dø neste år dersom det skal kuttes så mye i budsjettene som styret, Helse Sør-Øst, regjeringen og Stortinget legger opp til. Fortsett å lese Garantibløff og ventelister

VG-surret om Storberget

VG er storprodusenter av medieskapt virkelighet. I tilfellet Knut Storberget gikk det over stokk og stein for redaktørene Hanne Skartveit og Elisabeth Skarsbø Moen i jakten på å hente ut sakens emosjonelle potensial.

At mediene beskriver en virkelighet som de det gjelder ikke kjenner seg igjen i, er ikke noe nytt. De som vil være aktører i det offentlige rom må lære seg å leve med det. Det er ikke samsvar mellom selvbilde, mediebilde og virkelighetsbilde. Det som er spesielt er at et medium insisterer på at det mediebildet de skaper er det sanne bildet når aktørene og alle andre medier fremholder et annet virkelighetsbilde.

Knut Storberget gikk av som justisminister fordi han var sliten. I februar gjorde han en avtale med kona om at han skulle gå av. De regnet med det ville bli etter valget en gang. Det er gjerne tiden for å gjøre endringer i regjeringen. Så kom 22.juli. Kort tid etter informerte han Jens Stoltenberg om at han ville trekke seg. Jens Stoltenberg ba han fortsette. Alle så at kritikken for dårlig beredskap og at politiet ikke leverte som forventet, gikk inn på ham. Jens Stoltenberg gjorde det klart i Stortinget at det var han, ikke enkeltstatsråder som har ansvaret for 22.juli. Fortsett å lese VG-surret om Storberget