Stikkordarkiv: klima

Mer følelser for klima

Det er dessverre slik at folk begynner å gå lei alle tall og fakta i klimarapportene. Politikerne må bestemme seg for hva de vil ha gjennomført og starte en ”tal til hjertene”-kampanje.

Vi har tall og fakta nok. Folk begynner å gå lei alle klimarapportene, konstaterer psykolog og førstelektor ved Handelshøyskolen BI, Per Espen Stoknes. Han sier til Vårt Land at det trengs mer følelser i klimadebatten. Han mener ikke politikerne skal slutte å bestille rapporter, men at de må prøve å presentere det vi vet slik at de går til hjertene på folk.  

Han peker på at symbolske handlinger, som når hele verden slukker lyset i en time under Earth Hour hvert år, skaper engasjement.

–Earth Hour betyr lite for strømforbruket, men mye for følelsen av å bidra med noe. Alle er med og handler i samsvar med budskapet. Det hjelper til med å redusere motsatsen mellom holdning og handling. Det at man er en del av et sosialt nettverk og ikke alene med sin handling er også viktig, sier Stoknes. Fortsett å lese Mer følelser for klima