Stikkordarkiv: klimautslipp

Klimaløsning med storkapitalen

«Money talks» forstår de seg på i USA. Etter gigantiske milliardtap som følge av stormen Sandy, ser det ut til at forsikringsselskapene kan bli en ny alliansepartner for miljøbevegelsen. På dagens Zero-konferanse kan de glede seg over at de kan amerikanske storkapital med på laget.

Den store Zero-konferansen åpner i Oslo i dag. Hundrevis av mennesker skal i bli oppdatert om hvor langt vi er kommet i arbeidet med å begrense klimautslippene, hva som er de største hindringene og hva som kan og må gjøres for å overvinne dem. Selv om både Jens Stoltenberg og Bård Vegard Solhjell skal holde foredrag, spørs det om det vil komme så mye nytt med hensyn til våre egne bestrebelser for å begrense klimautslippene. Fortsett å lese Klimaløsning med storkapitalen

Månelanding som pensjonist

I følge Shell må Jens Stoltenberg regne med å bli pensjonist før det blir noe sus over månelandingen hans på Mongstad. Når vi ikke kan regne med effekt av rensing og  lagring av CO2, blir det enda mer kjelkete for den nye mijøvernministeren å kompromisse fram en  klimamelding.

I dag får landet en ny miljøvernminister. Det er opplest og vedtatt at det blir Bård Vegard Solhjell. Han får oppgaven å løse de rødgrønne klimaknute i løpet av noen måneder. Det vil ikke bli forstått eller akseptert om klimameldingen blir utsatt for femte gang med henvisning til at det er kommet en ny kost i miljøverndepartementet. Så Solhjell må fra i dag av gå på med krum hals. Han må rett og slett greie å presse Jens Stoltenberg og Ola Borten Moe til å gi SV en synlig seier før sommeren. Ellers er det rødgrønne samarbeidet finito. Hva seieren skal gå ut på, er gjenstand for diskusjon. Poenget er at Audun Lysbakken og Bård Vegard Solhjell med troverdighet må kunne si at de har fått gjennomslag for sitt syn. SV tåler ikke å bli kjørt over i klimasaken slik de blir det i asylpolitikken og når det gjelder EØS-direktiver. Fortsett å lese Månelanding som pensjonist

Klimapolitisk nyorientering

Nå kommer kravet om at forbrukeren, ikke produsenten må betale for klimautslipp. Det blir for lettvint for Europa å kutte utslipp ved å overlate produksjon av varene vi selv kjøper til U-landene.

Verden beveger seg med museskritt framover mot diverse vedtatte mål om kutt i klimautslippene. Fra 1990 til 2008 har ikke Europa klart å kutte utslippene med mer enn 1 prosent, skriver ukebrevet Mandag  Morgen som har tatt for seg rapporten «Growth in emission transfers via internasjonal trade from 1990 to 2008», skrevet av forskere fra Norge, Australia, Tyskland og USA.

Offisielt har Europa redusert utslippene med 6 prosent i perioden. Det er når en måler det i forhold til de faktiske utslippene som skjer innenfor Europas grenser. er tar en Her  Her tar en imidlertid ikke hensyn til at deler av den europeiske industriproduksjon er flyttet til land der det er reimeligere å produsere. De siste 10-20 årene har det skjedd en gigantisk utbygging av industri i Kina og en rekke andre land. De produserer for en stor grad for markedene i USA og Europa. Minuset for disse landene er at de må notere seg for en sterk økning i klimautslippene.  Når utslippene i Kina øker, skyldes det ikke bare at den kinesiske velstanden øker. Det kan for en stor del ses på som en konsekvens av at de produserer for å dekke etterspørsel i vestlige land. Fortsett å lese Klimapolitisk nyorientering