Stikkordarkiv: kommune

Valgets lokale kvaler

et er utmerket at Liv Signe Navarsete vil finne ut av om lav valgdeltagelse har sammenheng med statlig overstyring av kommunene. Tiden er overmoden for å gå nye runder på vårt styringssystem knyttet til ulike
forvaltningsnivåer, herunder når og hvem som skal velges,

Siv Jensen tar til orde for at vi bør ha kommune- og
fylkestingsvalg sammen med valg til Stortinget. Det er ingen ny tanke, minnet
statsminister Jens Stoltenberg om i partilederdebatten på NRK i går kveld. Hver
gang ender det med at en ikke ønsker en slik ordning fordi en frykter at
kommunevalget vil komme i skyggen.

Når saken tas opp igjen, skyldes det at valgdeltagelsen ved året valg ble lavere enn alle hadde regnet med. 62,6 prosent har stemt ved årets kommunevalg. Det er en økning på 0,4 prosent siden 2007. Tallene for fylkestingsvalget er henholdsvis 57,8 og 57,5 prosent.

«Vårt svar skal være mer demokrati og mer åpenhet» ble en parole etter terroraksjonen 22.juli. Det ble igjen til en oppfordring til folk om å melde seg inn i et politisk parti og bruke stemmeretten. Flere av partiene melder om en betydelig økning i antallet medlemmer. Det er løfterikt. Men folk har i liten grad oppsøkt stemmelokalene for på den måten å protestere mot
terror, for integrering eller for mer demokrati. Folk har ganske enkelt ikke sett sammenhengen mellom terroraksjonen og et kommunevalg. Fortsett å lese Valgets lokale kvaler