Stikkordarkiv: kommunesammenslåing

Kommunale helsegrep

Nå skal det samhandles så det knaker i de kommunale sammenføyningene.  Hard pressede kommuner skal passe på at vi spiser sunt, trimmer nok, slutter å røyke og at vi slipper å dra til de store sykehusene hvis det ikke er for ille.

Nå er det tut og kjør for den store samhandlingsreformen. Fredag la regjeringen fram «kommuneproposisjonen» for 2011 som angir hvor store overføringer kommunene vil få for neste år. Det blir fire milliarder mer til fri bruk og fem milliarder mer i forbindelse med at de overtar oppgaver i forbindelse med den nye reformen. KS, kommunenes interesseorganisasjon, nøler ikke med å hevde at det regjeringen legger opp til, ikke vil være tilstrekkelig for å opprettholde dagens tjenestetilbud. Ingen vet hvem som har rett.

Samhandlingsreformen går i korthet ut på at kommunene får ansvar for en storstilet satsing på å forebygge helseplager. Nå får kommunene i lovs form ansvar å gjøre sitt for at for at innbyggerne spiser sundt, trimmer, slutter å røyke og oppfører seg i tråd med helseoppskriften på det gode liv. I tillegg skal de bygge opp medisinske senter slik at færre pasienter må reise til de statlige sykehusene for å få den behandlingen de trenger.

Farene lurer

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen har grunn til å være fornøyd med å ha fått på plass en gedigen reform. Men farene lurer bak neste sving. En undersøkelse i Kommunal Rapport har gjennomført viser at kun en trededel av kommunene er klare for å ta fatt på de nye oppgavene de har fått. De er enige om at det er en riktig tenkning som ligger bak. De vil bare ha mer tid til planlegging  og gjennomføring. Store kommuner som Bærum og Asker har advart på det sterkeste mot å gjennomføre reformen med full pakke fra neste år av. Men regjeringens reformiver er ikke til å stoppe. De nærer ingen frykt for at dette kan bli Nav-kaos på nytt. Grunnen er at modellen er slik at alt blir som før, hvis ikke kommunene foretar seg noe. 

Dersom kommunen ikke bruker de ekstra millionene de får til å bygge opp nye medisinske behandlingsopplegg, vil de få regning fra de statlige sykehusene for hva det koster at de må utføre behandling som det er meningen kommunene skal ha ansvaret for. Når rådmannen ser den regningen, vil ha få lettere sjokk og sporenstreks sette i gang med å stable et rimeligere tilbud på beina.  Det er i alle fall det regjeringen satser på skal skje.

Over vårt vidstrakte land høres stønn fra kommuner som mener regjeringen nå har lagt et helsepolitisk åk på deres skuldre som de ikke orker å bære alene. I undersøkelsen fra Kommunal Rapport sier en fjerdedel av kommunelederne at det ikke er noe annen vei ut av uføre enn å slå seg sammen med andre.  Det er nettopp det regjeringen håper på. Den nye samhandlingsreformen fungerer utmerket både som pisk og gulrot.

Styringskrise

Det er en overhengende fare for at staten med den nye samhandlingsreformen er i ferd med å kjøre seg inn i en styringskrise. På en konferanse i KS-regi for to uker siden sto rådmenn fram og fortalte at i de i økende grad må bryte lover og regler. Så pass ille er det blitt. Kommunene rekker ikke over alt staten forventer skal bli gjort. Ikke har de penger til det heller.  Nå krever staten at de også må pønske ut tiltak for at inn byggerne skal trimme mer og røyke mindre. Det vil være lønnsomt for kommunen på sikt. Det hjelper ikke all verdens å vite det når problemet er å få neste års budsjett til å gå i hop.

Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete har oppdaget at flere kommuner er slått halvveis i svime at det statlige styringssystemet. Stadig nye regler og mer kontroll fører til at kommunene må bruke enda mer ressurser på byråkrati istedenfor å levere bedre tjenester. Hun har utsatt stortingsmeldingen om statlig styring som skulle kommet i vår. Det er lov å håpe at hun kommer opp med effektive korrektiver til den rådende styringstekning.

Kommentar i Vårt Land 16 mai