Stikkordarkiv: Kontroll-og konstitusjonskomiteen

Ansvarsforvirring

Jens Stoltenbergs tenkning om å ta ansvar er ikke vanskelig å forstå, men det blir selvsagt forvirrende når kontrollørene Per Kristian Foss (H) og Anders Anundsen (Frp) driver et politisk spill under dekke av å skape konstitusjonell klarhet og drive parlamentarisk opplæring

Som ventet har det kommet fint lite ut av kontroll- og konstitusjonskomiteens høring i forlengelsen av 22. juli – kommisjonens rapport. Det skyldes at ulike sider av saken er blitt belyst i snart et og et halvt år og at kommisjonen regjeringen nedsatte har levert en solid rapport. Det er løftet på de steinene det er mulig å løfte på. Likevel har høringen sin verdi. Når vi først har en slik kontrollinstans i Stortinget, er dette en sak som absolutt hører hjemme der. Fortsett å lese Ansvarsforvirring

Kontroll i fri dressur

Stortingets kontrollkomité opptrer som frittgående høns og representerer et sykdomstegn i politikken og forvaltningen. Tiden er overmoden for redelige politiske sjøslag, ikke kontrollaktivisme som det ikke kommer noe ut av,

Det styringssystemet vi har utviklet over år fungerer ikke som det skal. Byråkratiet er i krise. Fagfolk landet over klager over regel- og rapporterings-åket som er lagt over dem. Det produseres skjerpede krav, mer finmaskede regler og pålegg om dokumentasjon på løpende bånd. Rådmenn står fram og sier de må bryte lover hver eneste dag. Tidligere statsråd Erik Solheim sier det nærmest er blitt slik at en må bryte en lov for å få gjort noe. Revisorkulturen har lagt seg som en klam hånd over forvaltningen. Solheim ber tynt om at «ingeniørkulturen» må få komme tilbake; vi må skape, finne løsninger, være kreative, våge nye veie. Etter 22. juli-kommisjonen la fram sin rapport har det steget opp et sukk og et krav fra by og land: Gi oss en ny retning, gi oss nye redskaper, ikke mer av det som ikke fungerer selv om intensjonene var det beste. Fortsett å lese Kontroll i fri dressur

Kontroll i fri dressur

Stortinget bør skrote sin egen kontrollkomite. Den representerer et sykdomstegn i politikk og forvaltningen og gjør ikke jobben sin.

 Det styringssystemet vi har utviklet over år fungerer ikke som det skal. Byråkratiet er i krise. Fagfolk landet over klager over regel -og rapporteringsåret som er lagt over dem. Det produseres skjerpede krav, mer finmaskede regler og pålegg om dokumentasjon på løpende bånd. Rådmenn står fram og sier de må bryte lover hver eneste dag. Tidligere statsråd Erik Solheim sier det nærmest er blitt slik at en må bryte en lov for å få gjort noe. Revisorkulturen har lagt seg som en klam hånd over forvaltningen. Solheim ber tynt om at «ingeniørkulturen» må komme tilbake, vi må skape, finne løsninger, være kreative, våge nye veie. Etter 22.juli-kommisjonen la fram sin rapport har det steget opp en sukk og et krav fra by og land: Gi oss en ny retning, gi oss nye redskaper, ikke mer av det som ikke-fungerer selv om intensjonene var det beste.

I denne situasjonen er det ille å se hvordan Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité opptrer. I denne situasjonen skulle de drevet med proaktiv ledelse, vist vei ut av uføre, trukket opp nye stier for hvordan vi kan få en ny giv i forvaltningen og våre styringssystemer. Istedenfor gjør de vondt verre. De er blitt et symptom på en sykdomstilstand i vår forvaltning og byråkrati. De er blitt angrepet av «kontrollviruset» og sprer etter beste evne frukt for å snuble i formaliteter og dilldall.

Kontroll -og konstitusjonskomiteen har klart å gjøre seg selv til den viktigste komiteen på Stortinget. Det er de som skaper de sakene som mediene skriver mest om og alle følgelig blir opptatt av. Felles for disse sakene er at det handler om en eller flere personer, fortrinnsvis en statsråd som har gjort noe som er etisk tvilsomt, brutt en lov, satt seg ut over spilleregler eller gjort noe annet kritikkverdig.

Det har tatt fullstendig av de siste årene. 2012 ligger an til å bli «all time high». I år har komiteen fått vist seg på sitt aller mektigste, mest høystemte og gravalvorlige. Det er nummeret før de bestiller fotside kapper og parykker de kan ha på seg på møtene.

Saken er at komiteen opptrer med falsk identitet, som troll med to hoder. De gir inntrykk av å drive kontroll med regler og at vedtak blir gjennomført. I virkeligheten driver de et avansert politisk spill som ligner svarteper. Målet er å svekke en politisk motstander.

Det ble tydelig for alle som ikke er politisk svaksynte i vår da komiteen besluttet «å reise kontrollsak», som det så fint heter, mot utenriksminister Jonas Gahr Støre. Han ba ikke om at hans habilitet ble vurdert i forbindelse med at Felix Tschudi, som hørte til i hans vennekrets, stilte seks millioner til disposisjon til et forskningsprosjekt i Nordområdene som også fikk statlig finansiering. Komiteens leder, Anders Anundsen(Frp) og nestlederen Per Kristian Foss (H), kritiserte Støre i kraftige ordelag for å ha brutt habilitetsreglementet lenge før han hadde fått forklart seg. Det ble vårens største politiske sak. Dagbladet skrev over 50 sider om den. Høringen endte opp i en parodi. Her måtte landets utenriksminister svare på hva han pleide å gjøre på 17. mai og hvem han pleide omgang med. Det førte ikke til noe som helst

Det førte heller ikke til noe da Trond Giske måtte forklare seg om hans forsøk på å hindre av TV2 ble solgt. Her ble Giske den store vinneren og «kvitterte for kontrollen» med å gi Harald Norvik sparken som styreleder i Telenor.

Nå skal komiteen igjen til full mediedekning kontrollere hva Giske har foretatt seg i forhold til styre i Entra. Det kommer garantert ikke noe ut av det heller.

I vinter trakk Audun Lysbakken seg som statsråd fordi har innrømmet at han burde har sjekket sin egen habilitet i en sak og fordi en gruppe jenter med tilknytning til SVs ungdomsparti hadde fått 150 000 i støtte i strid med bevilgningsreglementet. I den forbindelse skaper komiteen i allianse med mediene et inntrykk av at det rene kaos rådet når det gjelder bevilgninger. Alle departementene måtte gjøre rede for egen praksis. Det gikk med arbeidstid for mange millioner for å skaffe fram alle mulige slags opplysninger. Det førte ikke til noe som helst. Mediene dekket knapt saken ettersom den etter hvert ikke kunne henges på noen personer.

Komiteens ivrigste medlem, Per Kristian Foss, sitter som ei ugle i treet sitt og ser kontrollsaker over alt. Eks-politidirektør Øystein Mæland fortalte nasjonen forrige helg at han fikk skikkelig vondt i følelsene sine da Grete Farmo presset ham ut av stillingen ved å erklære seg som inhabil uten å snakke med ham. Dette grep Foss begjærlig og sa at det kunne bli aktuelt å reise kontrollsak om Grete Faremos lederstil. Foss er ustoppelig.

Stortinget må selvsagt kontrollere at regjeringen følger opp det Stortinget har bestemt. Når komiteen misbrukes til å drive politikk, er det fordi det ikke kreves med enn at en tredel av medlemmene kan reise en kontrollsak. Det er for så vid greit, men det må ikke skje under falsk flagg. Det handler om politikk. Derfor bør statsråder innkalles til høringer i den komiteen en sak hører hjemme i og nåværende komite bør endre navn til administrasjon- og konstitusjonskomiteen.

Kommentar i Vårt Land 15 okt

 

Kontroll- og parodikomiteen

I den grad det kom noe nytt ut av høringen, var det til Jonas Gahr Støres fordel. Men bevares, mannen har da hodet med seg. Neste gang tar han både belte og bukseseler på seg og får klarsignal fra Justisdepartementet.

Gårsdagens høring, eller ”grilling” som mediene kaller det, av utenriksminister Jonas Gahr Støre viste ta flere av våre fremste politikere absolutt hadde klart seg bra i tabloidpressen. Da de ”grillet” Støre og Tschudi om middagsselskapene på 17 mai, fikk vi jo vite ting om det gode liv på Oslo vestkant som vil aldri har visst. Og Støre svarte villig vekk på at han var så glad for å slippe lage middag på 17.mai. Han kunne bare stikke innom vennen Tschudi. Der var det mat å få uansett når han kom. Han passet enda til på å få sagt at han pleide å komme sist og gå først. Så ikke noe utagerende festing der i  gården. Da Tschudi opplyste om at det kunne være fra 15-20 til stede, var komiteleder Anders Anundsen der. ”Var det ikke 30-40 Støre hadde snakket om”?  Var det liksom blitt 15-20 nå. Hadde Støre løyet? Det ble ikke spurt om det. Det var bare noen som tenke det. Journalistene dirret av forventning. ”Støre 40 – Tschudi 15” – det ville bli litt av en sak. Men så viste det seg at forklaringen var at Tschudi ikke hadde plass til flere. Neivel, så skipsredere har ikke så store stuer … det var det som var forklaringen. Der kokte det oppslaget bort i kålen. Fortsett å lese Kontroll- og parodikomiteen