Stikkordarkiv: korrupsjon;granskning

Monopol og tippe(u)kultur

Lars Sponheim kan ikke dy seg for å gi tippemonopolet som han bestyrer, et spark på skinnleggen. Nå er alle opptatt av å skygge unna ”ukulturen”. Selv de som ikke har gjort noe galt, finner å måtte tre til side, skriver redaktør Magne Lerø.

Nå har det også gått politikk i granskingen av Norsk Tipping. Det har styreleder Lars Sponheim sørget for. Han har vært imot tippemonopolet i Hamar, men sa i høst ja til å bli styreleder i selskapet. Lars Sponheim er kapabel til mer enn bare å passe på sauene sine i Ulvik. En får hoppe på de tog som går. Nå står han også på perrongen for å gå på fylkesmannstoget i Hordaland.

Men den frittalende Sponheim kunne ikke la sjansen gå fra seg til å gi spillemonopolet et spark på skinnleggen. Han mener han ville fått gjennomslag i Bondevik 2-regjeringen for avvikling av spillemonopolet dersom det som nå avdekkes hadde vært kjent den gangen.

–          Vi som argumenterte mot spillemonopol i Bondevik 2-regjeringen, hadde hatt enda bedre argumenter hvis det som nå er kjent om ukulturen i selskapet, hadde vært kjent da. Det er en iboende natur i at den type statseide monopolbedrifter utvikler en ukultur. Det blir mer nøktern omgang med penger når det er flere konkurrerende miljøer, sier Sponheim til VG. Fortsett å lese Monopol og tippe(u)kultur