Stikkordarkiv: kvotering

Statens kvinner

Når Ap sier de vil ha 40 prosent kvinner i toppledelsen i alle hel- og deleide statlige selskaper, er det ikke mer enn politisk korrekt prat. Den slags er ikke gjenstand for politisk styring

De mest ihuga kvoteringstilhengerne i Ap har ganske sikkert gått inn for at vi skal få regler som tvinger ledelsen i selskaper der staten er inne på eiersiden til å sørge for at det er 40 prosent kvinner i toppledelsen. Ledelsen i Ap vet imidlertid at det ikke er mulig uten å bryte med sentrale prinsipper i norske selskapslovgivning. Det er styret som ansetter daglig leder og det er daglig leder som ansetter sine nærmeste medarbeidere. Styret kan ikke og vil ikke pålegge daglig leder hvem en skal ansette. Og daglig leder i et konkurranseutsatt selskap henter ikke inn i konsernledelsen andre enn de en mener er best kvalifisert. Derfor vil ikke et styre i et slikt selskap vedta at det skal være 40 prosent kvinner i konsernledelsen. Fortsett å lese Statens kvinner

Giskes kvinnedrømmer

Trond Giske tar feil. Det blir ikke flere kvinnelige sjefer av å presse flere kvinner inn i styrer mot eiernes vilje. Og når det gjelder, velger han selv en 68 år gammel mann framfor en lovende kvinner til å bekle en viktig styreposisjon i Telenor.

Det må være for andre eller tredje gang en avis presenterer nyhetene om at regjeringen vil innføre 40 prosents kvinneandel i styrer for aksjeselskap. Denne gang er det VG som kan fortelle nyheten. Men mye til nyhet er det ikke. Det viser seg at dette bare er en «snakkis» i regjeringen. De rødgrønne vil og vil, men får det ikke helt til.

–        Vi er blitt enige om å utrede innføringen av 40 prosents kvinneandel også i as-selskaper. Men istedenfor at Giske og jeg skal utrede dette i hemmelighet, ønsker vi en debatt og dialog, blant annet med Næringslivets Hovedorganisasjon, for å se om det er andre veier som gjør at vi kan nå målet, sier barne- og likestillingstillingsminister Audun Lysbakken til VG. Fortsett å lese Giskes kvinnedrømmer