Stikkordarkiv: ledelse i det offentlige

Vingeklippet Killengreen

Når Knut Storberget roper ut for all verden at han vil detaljstyre Ingelin Killengreen sterkere, bommer han som sjef. Det viktigste for ham er å fremstå som en politiker med kontroll. Det spørs det om han har.

Politidirektør Ingelin Killengreen er Knut Storbergets kvinne. Han måtte få Stortinget til å endre åremålsbestemmelsene for at hun kunne få fortsette i et nytt åremål som politidirektør. Det hadde han ikke gjort med mindre han var meget godt fornøyd med hennes innsats. Nå er det grunn til å stille spørsmålet om han er det fortsatt. Eller det kan stilles spørsmål med om Ingelin Killengreen er særlig fornøyd med Knut Storbergets innsats som justisminister.

VG skriver i dag at Ingelin Killengreen er blitt vingeklippet.

–        Jeg har bedt om at departementet og den politiske ledelsen skal holdes løpende orientert om IKT. I praksis innebærer det at jeg hver 14. dag skal ha så vel muntlige som skriftlige rapporter fra politidirektøren, sier justisminister Knut Storberget. Han sier han selv nå vil ha full kontroll over hva vi bruker penger til på IKT-siden og se resultater. Fortsett å lese Vingeklippet Killengreen

Lettvint om offentlig ledelse

Christen Sveaas bør tenke den tanken at næringslivet har noe å lære av ledere i det offentlige. Næringslivsledere har jevnt over langt mindre å lære bort til det offentlige enn de tror selv.

I Aftenposten i dag har investor og styreleder i Kistefos AS, Christen Sveaas, skrevet en kronikk om at ”Norge kan ledes bedre”. Det kan det sikkert. Sveaas mener han vet hvordan. Han vil ha klarere mål. Virksomheter som når målene skal belønnes. Ansatte som presterer må få noe igjen for det. Det øker motivasjonen. I tillegg må det satses mer på konkurranse. Offentlig sektor må avmonopoliseres slik at de oppstår private tilbydere. Da vil det offentlige kunne få noen å sammenligne seg med, skriver Sveaas. Han advarer mot å la den offentlige administrasjon øke og han avslutter slik:

–        Jeg lider ikke at statsfobi. Katten kan være rød eller blå, bare den fanger mus. Nå fanger ikke katten mus. Det undergraver legitimiteten til staten. Forvaltningen må settes i stand til å bli ledet, og forvaltningens ledere må settes i stand til å lede. Fortsett å lese Lettvint om offentlig ledelse