Stikkordarkiv: ledertyper

Regionsforskjell på ledere

Tar en på seg sosialantropologiske briller, blir sørlandske og nordnorske sjefer som natt og dag. Forenkling kan skape bevissthet, men halter som vidtrekkende forklaringsmodeller.

Ledere er vanskelig å sette på en formel. De er som natt og dag, og det er ikke enkelt å forutse hvordan de vil opptre i ulike situasjoner. Forklaringen er neppe at det har lært forskjellige ting på kurs. Vanligvis setter vi lederes atferd primært i sammenheng med deres personlighet. I Dagens Næringsliv hevder Gillian Warner-Søderholm, lektor ved Handelshøyskolen BI, at leders ulike atferd skyldes at de kommer fra forskjellige steder i landet.  

Lederne fra Vestlandet er i likhet med nordlendingene ganske direkte, mens de i innlandet gjerne går rundt grøten og pakker inn budskapet. Aggressive, kalde og stressede ledere finner en mest av i Oslo, mens ledere vestpå er direkte og mer avslappende, hevder Warner-Søderholm. Hun baserer seg på en spørreundersøkelse der 710 norske ledere har svart på spørsmål om hvordan de oppfatter forskjeller i forretningskultur, samt gjort dybdeintervjuer med ledere fra ulike deler av landet. Fortsett å lese Regionsforskjell på ledere