Stikkordarkiv: ledlse

86 «rektorkarakterer»

I Oslo-skolen kan en rektor få økt lønn om elevene gjør det godt på nasjonale prøver, få elever tilbys spesialundervisning og de er lojale mot vedtak fra ledelsen. Det er ikke gitt at det blir bedre ledelse av å operere med 86 målekriterier. At det hemmeligholdes er i alle fall en skivebom

«Look to Oslo» hvis du lurer på hvordan skolen skal ledes. Det mener i alle fall Høyre. Etter at Oslo har gjort det meget bra på nasjonale prøver, har Høyre brukt Osloskolen som et demonstrasjonsvindu for sin skolepolitikk. Det er gode grunner for det. Skolebyråd i Oslo, Torger Ødegård, har med stor kraft og engasjement drevet fram omstilling og nytenkning i skolen. Det er satset på kompetanseoppbygging blant rektorene, krav og forventninger er klargjort og kommunen følger opp. Direktør for utdanningsetaten, Astrid Søgnen, har ansvaret for må omskape de politiske føringene til praksis i skolen. Hun har blant annet vært statssekretær for Arbeiderpartiet og ledet Kvalitetsutvalget som la fram sin innstilling i 2004. Denne la grunnlaget for Kunnskapsløftet som i dag preger skoletenkningen. Søgnen og Ødegård går godt i spann sammen, i alle fall virker det slik utad. Fortsett å lese 86 «rektorkarakterer»