Stikkordarkiv: lekkasjer

Med rett til å lekke

Landets redaktører og journalister mener en redaktør skal ha rett til å frita en kilde fra taushetsplikten. Advokat Sigurd Klomsæt og likesinnede skal beskyttes og gjøres urørlige ved å gi politiet et etterforskningsombud. Slik kan vi ikke ha det.

Når en del av landets redaktører nå klager over at tingrettsdommer Finn Haugen har kritisert pressen for etisk sløvhet knyttet til publiseringen av taushetsbelagt materiale knyttet til straffesaken etter terrorangrepet 22.juli og advokat Sigurd Klomsæt er fratatt retten til å være bistandsadvokat, er det grunn til å minne om at den offisielle meningen til landets redaktører er at loven bør endres slik at Klomsæt og likesinnede gjøres urørlige. I høringsuttalelsene til Medieansvarsutvalgets innstilling går både Norsk Redaktørforening, Norsk Journalistlag og Den Norske Fagpresses Forening inn for at det skal innføres et lovfestet forbud mot at offentlige og private aktører kan iverksette etterforskning med sikte på å avdekke pressens kilder. I det øyeblikk noen bryter sin taushetsplikt, skal vedkommende gjøres usårbar og uangripelig hvis en redaktør bestemmer det. Fortsett å lese Med rett til å lekke

Kvelertak på Wikileaks

Norske Teller logrer for amerikansk interesser og blir et lydig redskap for betalingsboikott Wikileaks. Myndighetene bør gripe inn og skjerpe reglene slik at finansselskaper ikke bruker illegitim makt på denne måten.

Det er det norske finansselskapet Teller som stanser donasjoner til nettstedet Wikileaks på vegne av kortselskapene Visa og MasterCard. Wikileaks støttespillere truer nå med søksmål, skriver Dagens Næringsliv.  

De ulike kortselskapene har bestemmelser om at de ikke skal bidra til å finansiere ulovlig virksomhet. Det er utmerket. Amerikanske myndigheter har hevdet at det Wikileaks bedriver er ulovlig, men de har ennå ikke tatt ut noen tiltale eller forlangt Julian Assange utlevert fordi han har gjort seg skyld i lovbrudd. Hvis de klarer å påvise at Assange har forledet og direkte samarbeidet med Bradley Manning, som for tiden sitter fengslet mistenkt for å ha lekket tusenvis av dokumenter, kan de ha en sak. Men om det ulovlig å bryte taushetsplikten, betyr ikke det at det er ulovlig å publisere materialet en får kjennskap til gjennom taushetsbruddet. Nå er det ikke Wikileaks som står for publiseringen. Det er det noen av verdens ledende medier som gjør. Derfor er det ikke enkelt for amerikanske myndigheter å hevde at Wikileaks gjør noe ulovlig, men ikke for eksempel New York Times som publiserer det materielt det får fra Wikileaks. USA vegrer seg nok for å ryke uklar med verdens ledende redaktører. Fortsett å lese Kvelertak på Wikileaks